Ẩn giá sản phẩm

Bạn có thể ẩn tất cả giá sản phẩm và hiển thị lại trong tương lai bằng cách chỉnh sửa định dạng đơn vị tiền tệ.

 1. Nhấp vào Chi tiết về cửa hàng.

 2. Trong mục Đơn vị tiền tệ của cửa hàng, nhấp vào Change formatting (Thay đổi định dạng).

 3. Đặt hai định dạng đầu tiên trong phần tử span với một lớp được đặt thành hidden. Không sử dụng dấu trích dẫn. Ví dụ: Dưới đây là định dạng HTML có đơn vị tiền tệ cho cửa hàng sử dụng USD làm đơn vị tiền tệ:

<span class=hidden>${{ amount }} USD</span>

Dưới đây là định dạng HTML không có đơn vị tiền tệ:

<span class=hidden>${{ amount }}</span>

Mục này sẽ ẩn tất cả giá trên trang chủ cửa hàng của bạn. Nếu giá vẫn hiển thị, bạn cần thêm một số mã vào cuối bảng kiểu của chủ đề. Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

 1. Trong thư mục Phần tử, nhấp vào tệp theme.scss.liquid để mở. Tên bảng kiểu có thể khác nhau giữa các chủ đề, vì vậy nếu bạn không tìm thấy theme.scss.liquid, hãy tìm trong những tệp sau:

  • style.scss.liquid
  • styles.scss.liquid
  • theme.css.liquid
  • timber.scss.liquid
 2. Ở cuối tệp, thêm mã sau:

.hidden {
 display: none;
}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi bạn đã sẵn sàng hiển thị lại giá, hãy thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành một đơn vị tiền tệ khác, sau đó thay đổi về đơn vị tiền tệ của riêng bạn. Thao tác này sẽ chuyển cài đặt của bạn về định dạng tiền mặc định cho đơn vị tiền tệ của cửa hàng và hiển thị lại giá trong trang chủ cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí