Ẩn giá sản phẩm

Bạn có thể ẩn tất cả giá sản phẩm và hiển thị lại trong tương lai bằng cách chỉnh sửa định dạng đơn vị tiền tệ.

Bước:

Mục này sẽ ẩn tất cả giá trên trang chủ cửa hàng của bạn. Nếu giá vẫn hiển thị, bạn cần thêm một số mã vào cuối bảng kiểu của chủ đề. Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Khi bạn đã sẵn sàng hiển thị lại giá, hãy thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành một đơn vị tiền tệ khác, sau đó thay đổi về đơn vị tiền tệ của riêng bạn. Thao tác này sẽ chuyển cài đặt của bạn về định dạng tiền mặc định cho đơn vị tiền tệ của cửa hàng và hiển thị lại giá trong trang chủ cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí