Mở liên kết bên ngoài trong tab mới

Bạn có thể thêm một số mã vào chủ đề khiến liên kết bên ngoài trên cửa hàng trực tuyến mở trong tab trình duyệt mới. Điều này có thể mang lại lợi ích vì giúp ngăn khách hàng điều hướng khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn. Liên kết bên ngoài là các URL chuyển khách hàng đến các trang web khác nhau, ví dụ như liên kết trong biểu tượng truyền thông xã hội.

Thêm một số mã vào tệp JavaScript của chủ đề

Để mở liên kết bên ngoài trong tab trình duyệt mới, bạn cần chỉnh sửa tệp JavaScript của chủ đề.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí