Ändra antalet produkter som visas på produktseriesidor

Du kan ändra antalet produkter som visas på dina produktseriesidor, antingen genom att ändra dina temainställningar i temaredigeraren eller genom att redigera temakoden. Du kan visa hur många produkter du vill, så länge du inte överskrider Shopifys gräns på 50 produkter per sida.

Kontrollera dina temainställningar

  1. Gå till temaredigeraren innan du gör ändringar i din temakod.
  2. Välj Produktseriesidor i rullgardinsmenyn högst upp på sidan eller i menyn Mallar på mobil.
  3. Klicka på Produktseriesidor eller Produktserie.
  4. Om ditt tema har tillgängliga inställningar för att ändra antalet produkter som visas på produktseriesidor justerar du inställningarna så att de passar dina behov.
  5. Klicka på Spara.

Följ nästa steg för att redigera temakoden om ditt tema inte har inställningar för att ändra antalet produkter som visas per sida eller om inställningarna finns men är för begränsade för de ändringar du vill göra.

Uppdatera filen collection-template.liquid

I exemplet ovan är standardantalet produkter per sida 9. Antalet varierar från tema till tema. Du kan ändra detta antal till det antal produkter som du vill visa på dina produktseriesidor. Maximalt antal produkter per sida är 50.

Vissa teman använder en variabel som kallas limit istället för ett nummer för att bestämma hur många produkter som ska visas per sida. Om ditt tema använder en limit-variabel kommer koden att se ut så här:

 {% paginate collection.products by limit %}

Om ditt tema använder en limit-variabel måste du ersätta limit med ett nummer. Som ovan är detta antalet produkter som ska visas på varje produktseriesida och antalet får inte vara större än 50. Observera att om du ersätter gränsvariabeln med ett nummer tas möjligheten att göra ändringar på produktseriesidornas inställningar för paginering bort från temaredigeraren. Vi rekommenderar att du inte redigerar din temakod såvida du inte saknar möjlighet att nå önskat antal produkter per sida från temaredigeraren.


Uppdatera filen collection.liquid

I exemplet ovan är standardantalet produkter per sida 9. Antalet varierar från tema till tema. Du kan ändra detta antal till det antal produkter som du vill visa på dina produktseriesidor. Maximalt antal produkter per sida är 50.

Vissa teman använder en variabel som kallas limit istället för ett nummer för att bestämma hur många produkter som ska visas per sida. Om ditt tema använder en limit-variabel kommer koden att se ut så här:

{% paginate collection.products by limit %}

Om ditt tema använder en limit-variabel måste du ersätta limit med ett nummer. Som ovan är detta antalet produkter som ska visas på varje produktseriesida och antalet får inte vara större än 50. Observera att om du ersätter gränsvariabeln med ett nummer tas möjligheten att göra ändringar på produktseriesidornas inställningar för paginering bort från temaredigeraren. Vi rekommenderar att du inte redigerar din temakod såvida du inte saknar möjlighet att nå önskat antal produkter per sida från temaredigeraren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis