Ändra antalet produkter som visas på produktseriesidor

Du kan ändra antalet produkter som visas på dina produktseriesidor, antingen genom att ändra dina temainställningar i temaredigeraren eller genom att redigera temakoden. Du kan visa hur många produkter du vill, så länge du inte överskrider Shopifys gräns på 50 produkter per sida.

Kontrollera dina temainställningar

 1. Gå till temaredigeraren innan du gör ändringar i din temakod.

 2. Välj Produktseriesidor i rullgardinsmenyn högst upp på sidan eller i menyn Mallar på mobil.

 3. Klicka på Produktseriesidor eller Produktserie.

 4. Om ditt tema har tillgängliga inställningar för att ändra antalet produkter som visas på produktseriesidor justerar du inställningarna så att de passar dina behov.

 5. Klicka på Spara.

Följ nästa steg för att redigera temakoden om ditt tema inte har inställningar för att ändra antalet produkter som visas per sida eller om inställningarna finns men är för begränsade för de ändringar du vill göra.

Uppdatera filen collection-template.liquid

 1. Klicka på collection-template.liquid i registret Avsnitt.

 2. Leta efter följande kod i kodredigeraren:

 {% paginate collection.products by 9 %}
In the above example, the default number of products per page is 9. This number varies theme to theme. You will need to change this number to the number of products that you'd like to show on your collection pages. Use any number you like, as long as it is not more than 50.

Some themes use a variable called `limit` instead of a number to determine how many products will be shown per page. If your theme uses a `limit` variable, the code will look like this:
 {% paginate collection.products by limit %}
If your theme uses a `limit` variable, you will need to replace `limit` with a number. As above, this is the number of products that will show on each collection page, and the number must not be more than 50. Note that replacing the limit variable with a number will remove the ability to make changes to the collection pages [pagination](https://shopify.dev/themes/architecture/templates/collection) settings in the theme editor. We recommend that you not edit your theme code unless you are unable to achieve the desired number of products per page in the [theme editor](https://www.shopify.com/admin/themes/current/editor).
 1. Klicka på Spara.

Uppdatera filen collection.liquid

 1. Klicka på collection.liquidi katalogen Mallar.

 2. Leta efter följande kod i kodredigeraren:

 {% paginate collection.products by 9 %}
In the above example, the default number of products per page is 9. This number varies theme to theme. You will need to change this number to the number of products that you'd like to show on your collection pages. Use any number you like, as long as it is not more than 50.

Some themes use a variable called `limit` instead of a number to determine how many products will be shown per page. If your theme uses a `limit` variable, the code will look like this:
 {% paginate collection.products by limit %}
If your theme uses a `limit` variable, you will need to replace `limit` with a number. As above, this is the number of products that will show on each collection page, and the number must not be more than 50. Note that replacing the limit variable with a number will remove the ability to make changes to the collection pages [pagination](https://shopify.dev/api/liquid/tags/theme-tags#paginate) settings from the theme editor. We recommend that you not edit your theme code unless you are unable to achieve the desired number of products per page from the [theme editor](https://www.shopify.com/admin/themes/current/editor).
 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis