Lägg till en nyhetsbrevsregistrering

Du kan samla in kunders e-postadresser till e-postmarknadsföring om du lägger till nyhetsbrevsregistrering till din webbutik. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Du kan använda en Shopify-app för att skicka e-postmarknadsföring. Appar för e-postmarknadsföring fungerar vanligtvis genom att synkronisera dina Shopify-kunders data med en e-postmarknadsföringstjänst från en tredje part. Du kan söka efter appar som är avsedda för e-postmarknadsföring i Shopify App Store. När du har valt en app så följer du appens instruktioner för att skicka nyhetsbrev till de e-postadresser du erhåller genom nyhetsbrevsregistreringen.

Konfigurera en e-postmarknadsföringskampanj via en Shopify-app

Du kan konfigurera en e-postmarknadsföringskampanj.

Steg:

  1. Lägg till ett avsnitt för nyhetsbrevsregistrering i din webbshop.

  2. Installera en e-postmarknadsföringsapp från Shopify App Store.

  3. Följ instruktionerna för e-postmarknadsföringensappen, för att synkronisera den med din lista över kunder som lägger till deras e-post i ditt avsnitt för registrering av nyhetsbrev. Om ditt tema inte har ett e-postregistreringsformulär, använd då en e-postmarknadsföringsapp som kan lägga till en i din butik.

  4. Använd e-postmarknadsföringsappen för att skapa och skicka nyhetsbrev till dina kunder.

Lägga till ett avsnitt för nyhetsbrevsregistrering i din webbshop

Alla Shopifys gratisteman har ett avsnitt för nyhetsbrevsregistrering som du kan lägga till på din startsida. Du kan använda en e-postmarknadsföringsapp för att lägga till ett registreringsformulär om ditt tema inte tillhandahåller ett. Mer information om andra sätt att hämta kunders e-postadresser.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis