Lägg till ett alternativ för presentinslagning på din varukorgssida

Du kan erbjuda en tjänst för presentinslagning till dina kunder på varukorgssidan i din webbutik. För kunder som vill att deras order ska slås in kan du debitera antingen en fast avgift eller debitera per produkt.

Presentinslagning

Skapa en produkt för presentinslagning

Först skapar du ditt alternativ för presentinslagning som en produkt:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Lägg till produkt.

 3. Skapa en produkt för presentinslagning på samma sätt som du skulle skapa vilken annan produkt som helst:

  Create a gift-wrap product

 • Du kan använda din produktbeskrivning för att förklara vilket material som kommer att användas för att slå in artiklarna i presentpapper.
 • Ge din produkt för presentinslagning det pris som du vill debitera för tjänsten. Om du vill att presentinslagningen ska vara gratis ställer du in priset för din produkt för presentinslagning till 0.
 • Du kan ladda upp en bild för produkten för att visa dina kunder hur en presentinslagen order kommer att se ut.
 • Se till att din produkt för presentinslagning inkluderar lagervaror eller justera inställningarna så att Shopify inte spårar lager för produkten för presentinslagning. Om din butik har flera platser avmarkerar du Spåra kvantitet för att förhindra att Shopify spårar lager för produkten för presentinslagning.
 1. Klicka på Spara.

Skapa en meny

Skapa sedan en meny som pekar mot din produkt för presentinslagning:

Skapa ett kodfragment

Lägg till en fast avgift för presentinslagning

Klistra in följande kod och Spara:

{% if linklists.gift-wrapping.links.size > 0 and
linklists.gift-wrapping.links.first.type == 'product_link' %}

<div
 id="is-a-gift"
 style="clear: left; margin: 30px 0"
 class="clearfix rte"
>
 <p>
  <input
   id="gift-wrapping"
   type="checkbox"
   name="attributes[gift-wrapping]"
   value="yes"
   {% if cart.attributes.gift-wrapping %}
   checked="checked"
   {% endif %}
   style="float: none"
  />
  <label
   for="gift-wrapping"
   style="display:inline; padding-left: 5px; float: none;"
  >
   For {{ linklists.gift-wrapping.links.first.object.price | money }}
   please wrap the products in this order.
  </label>
 </p>
 <p>
  <label style="display:block" for="gift-note"
   >Gift message (free and optional):</label
  >
  <textarea name="attributes[gift-note]" id="gift-note">
{{ cart.attributes.gift-note }}</textarea
  >
 </p>
</div>

{% assign id = linklists.gift-wrapping.links.first.object.variants.first.id
%} {% assign gift_wraps_in_cart = 0 %} {% for item in cart.items %} {% if
item.id == id %} {% assign gift_wraps_in_cart = item.quantity %} {% endif %}
{% endfor %}

<style>
 #updates_{{ id }} { display: none; }
</style>

<script>

 Shopify.Cart = Shopify.Cart || {};

 Shopify.Cart.GiftWrap = {};

 Shopify.Cart.GiftWrap.set = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: 1 }, attributes: { 'gift-wrapping': true } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 Shopify.Cart.GiftWrap.remove = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: 0 }, attributes: { 'gift-wrapping': '', 'gift-note': '' } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 // If we have nothing but gift-wrap items in the cart.
 {% if cart.items.size == 1 and gift_wraps_in_cart > 0 %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
 });
 // If we have more than one gift-wrap item in the cart.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 1 %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have a gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has not been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 0 and cart.attributes.gift-wrapping == blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have no gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart == 0 and cart.attributes.gift-wrapping != blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 {% endif %}

 // When the gift-wrapping checkbox is checked or unchecked.
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  document.querySelector('[name="attributes[gift-wrapping]"]').addEventListener("change", function(event) {
   if (event.target.checked) {
    Shopify.Cart.GiftWrap.set();
   } else {
    Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
   }

  });

  document.querySelector('#gift-note').addEventListener("change", function(evt) {
   var note = evt.target.value;
   var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

   var request = {
    method: 'POST',
    headers: headers,
    body: JSON.stringify({ attributes: { 'gift-note': note } })
   };

   fetch('/cart/update.js', request);
  });
 });
</script>

{% else %}

<p style="clear: left; margin: 30px 0" class="rte">
 You attempted to add a gift-wrapping script to your shopping cart, but it
 won't work because you don't have a link list with handle
 <code>gift-wrapping</code> which, in turn, contains a link to your
 gift-wrapping product. Please review the steps outlined
 <a
  href="https://help.shopify.com/manual/online-store/themes/os/customize/add-gift-wrap-option"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer nofollow"
  >here</a
 >.
</p>

{% endif %}

Lägg till en avgift som multipliceras med antalet produkter i ordern

Med det här alternativet kommer avgiften för presentinslagning att multipliceras med tre om det finns tre produkter i ordern. Klistra in följande kod och Spara:

{% if linklists.gift-wrapping.links.size > 0 and
linklists.gift-wrapping.links.first.type == 'product_link' %}

<div
 id="is-a-gift"
 style="clear: left; margin: 30px 0"
 class="clearfix rte"
>
 <p>
  <input
   id="gift-wrapping"
   type="checkbox"
   name="attributes[gift-wrapping]"
   value="yes"
   {% if cart.attributes.gift-wrapping %}
   checked="checked"
   {% endif %}
   style="float: none"
  />
  <label
   for="gift-wrapping"
   style="display:inline; padding-left: 5px; float: none;"
  >
   For {{ linklists.gift-wrapping.links.first.object.price | money }} per
   item, please wrap the products in this order.
  </label>
 </p>
 <p>
  <label style="display:block" for="gift-note"
   >Gift message (free and optional):</label
  >
  <textarea name="attributes[gift-note]" id="gift-note">
{{ cart.attributes.gift-note }}</textarea
  >
 </p>
</div>

{% assign id = linklists.gift-wrapping.links.first.object.variants.first.id
%} {% assign gift_wraps_in_cart = 0 %} {% for item in cart.items %} {% if
item.id == id %} {% assign gift_wraps_in_cart = item.quantity %} {% endif %}
{% endfor %} {% assign items_in_cart = cart.item_count | minus:
gift_wraps_in_cart %}

<style>
 #updates_{{ id }} { display: none; }
</style>

<script>

 Shopify.Cart = Shopify.Cart || {};

 Shopify.Cart.GiftWrap = {};

 Shopify.Cart.GiftWrap.set = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: {{ items_in_cart }} }, attributes: { 'gift-wrapping': true } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 Shopify.Cart.GiftWrap.remove = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: 0 }, attributes: { 'gift-wrapping': '', 'gift-note': '' } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 // If we have nothing but gift-wrap items in the cart.
 {% if cart.items.size == 1 and gift_wraps_in_cart > 0 %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
 });
 // If we don't have the right amount of gift-wrap items in the cart.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 0 and gift_wraps_in_cart != items_in_cart %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have a gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has not been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 0 and cart.attributes.gift-wrapping == blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have no gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart == 0 and cart.attributes.gift-wrapping != blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 {% endif %}

 // When the gift-wrapping checkbox is checked or unchecked.
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  document.querySelector('[name="attributes[gift-wrapping]"]').addEventListener("change", function(event) {
   if (event.target.checked) {
    Shopify.Cart.GiftWrap.set();
   } else {
    Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
   }

  });

  document.querySelector('#gift-note').addEventListener("change", function(evt) {
   var note = evt.target.value;
   var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

   var request = {
    method: 'POST',
    headers: headers,
    body: JSON.stringify({ attributes: { 'gift-note': note } })
   };

   fetch('/cart/update.js', request);
  });
 });
</script>

{% else %}

<p style="clear: left; margin: 30px 0" class="rte">
 You attempted to add a gift-wrapping script to your shopping cart, but it
 won't work because you don't have a link list with handle
 <code>gift-wrapping</code> which, in turn, contains a link to your
 gift-wrapping product. Please review the steps outlined
 <a
  href="https://help.shopify.com/manual/online-store/themes/os/customize/add-gift-wrap-option"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer nofollow"
  >here</a
 >.
</p>

{% endif %}

Inkludera fragmentet i din varukorgsmall

Så här inkluderar du fragmentet för presentinslagning i din varukorgsmall:

 1. Klicka på cart-template.liquid i registret Avsnitt. Om ditt tema inte har en cart-template.liquid ska du klicka på cart.liquid i katalogen Mallar.

 2. Hitta sluttaggen </form> i koden. På en ny rad ovanför sluttaggen </form> klistrar du in följande kod:

{% render 'gift-wrapping' %}
 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis