Ändra ordningen på dina produktserier

Din butik innehåller en sida för produktserielista på URL your-store.com/collections som visar alla dina produktserier i alfabetisk ordning. Denna anpassning visar dig hur du anger vilka produktserier som ingår och hur du ändrar deras ordning på sidan.

Kollektionslistsida

Kontrollera dina temainställningar

De aktuella versionerna av alla gratis Shopify-teman inkluderar inställningar som låter dig göra ändringar i layouten på din sida för produktserielista från temaredigeraren.

Steg:

 1. Välj Produktserielista i rullgardinsmenyn högst upp på sidan eller från menyn Mallar på mobil.

 2. Klicka på Sida för produktserielista för att visa och ändra inställningarna.

 3. Klicka på Spara.

Om ditt tema inte innehåller inställningar för att ändra sidan för produktserielista måste du skapa en meny och redigera din temakod.

Skapa en meny för att kontrollera din sida för produktserielista

Du kan skapa en meny för att ange vilka produktserier du vill inkludera på din sida för produktserielista.

Steg:

 1. Klicka på Lägg till-menyer.

 2. Döp din meny till All collections. Det är viktigt att du inte ändrar detta namn, eftersom det används av ditt tema för att bestämma vilka produktserier som ska visas på sidan för produktserielista och i vilken ordning. Menynamnet visas inte i din webbutik.

 3. Klicka på Lägg till menyobjekt.

 4. I fönstret Lägg till menyobjekt anger du namnet på en produktserie som du vill visa på sidan för produktserielista. Klicka på fältet Länk och välj Produktserier. Klicka sedan på produktseriens namn.

 5. Klicka på Spara.

För vissa teman, till exempel Supply, är det enda du behöver göra att skapa menyn All collections. Gå till din sida för produktserielista (your-store.com/collections) i webbutiken för att kontrollera om några ändringar har gjorts. Om du inte ser några ändringar måste du redigera din temakod.

Anpassa din list-collections.liquid-mall

Du kan redigera koden för din sida för produktserielista så att sidan endast visar de produktserier som du har inkluderat i menyn All collections.

Steg:

 1. Klicka på list-collections-template.liquid i katalogen Avsnitt.

 2. Leta efter varje förekomst av följande kod:

{% for collection in collections %}
Some themes contain the following code instead:
{% for collection in list_collections %}
Replace each occurrence of the above code with:
{% for link in linklists.all-collections.links %}
{% assign collection = link.object %}
 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis