Ändra ordningen på dina produktserier

Din butik innehåller en sida för produktserielista på URL your-store.com/collections som visar alla dina produktserier i alfabetisk ordning. Denna anpassning visar dig hur du anger vilka produktserier som ingår och hur du ändrar deras ordning på sidan.

Kollektionslistsida

Kontrollera dina temainställningar

De aktuella versionerna av alla gratis Shopify-teman inkluderar inställningar som låter dig göra ändringar i layouten på din sida för produktserielista från temaredigeraren.

Steg:

Om ditt tema inte innehåller inställningar för att ändra sidan för produktserielista måste du skapa en meny och redigera din temakod.

Skapa en meny för att kontrollera din sida för produktserielista

Du kan skapa en meny för att ange vilka produktserier du vill inkludera på din sida för produktserielista.

Steg:

För vissa teman, till exempel Supply, är det enda du behöver göra att skapa menyn All collections. Gå till din sida för produktserielista (your-store.com/collections) i webbutiken för att kontrollera om några ändringar har gjorts. Om du inte ser några ändringar måste du redigera din temakod.

Anpassa din list-collections.liquid-mall

Du kan redigera koden för din sida för produktserielista så att sidan endast visar de produktserier som du har inkluderat i menyn All collections.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis