Endre rekkefølgen på samlingene dine

Butikken din inneholder en side med en samlingsoversikt på URL-adressen your-store.com/collections, som viser alle samlinger i alfabetisk rekkefølge. Denne tilpasningen viser deg hvordan du angir hvilke samlinger som inkluderes, og hvordan rekkefølgen på siden kan endres.

Samlingsliste-side

Kontroller temainnstillingene

De gjeldende versjoner av alle Shopify-temaer inkluderer innstillinger som lar deg gjøre endringer i layouten på siden med samlingsoversikt fra temaredigeringsprogrammet.

Steg:

 1. Fra rullegardinmenyen øverst på siden, eller fra Maler-menyen på mobil, velger du Samlingsoversikt.

 2. Klikk på Samlingsoversikt-side for å vise og endre innstillingene.

 3. Klikk på Lagre.

Hvis temaet ditt ikke inneholder innstillinger for å endre samlingsoversikt-siden, må du opprette en meny og redigere temakoden.

Opprett en meny for å kontrollere samlingsoversikt-siden

Du kan opprette en meny for å angi hvilke samlinger du ønsker å inkludere på samlingsoversikt-siden.

Steg:

 1. Klikk på Legg til meny.

 2. Gi menyen navnet All collections. Det er viktig at du ikke endrer dette navnet, fordi det brukes av temaet ditt til å avgjøre hvilke samlinger som skal vises på samlingsoversikt-siden, og i hvilken rekkefølge. Menynavnet vises ikke i nettbutikken.

 3. Trykk på Legg til et menyelement.

 4. I vinduet Legg til menyelement angir du navnet på en samling du ønsker å vise på samlingsoversikt-siden. Klikk på Kobling-feltet og velg Samlinger, og klikk deretter på samlingens navn.

 5. Klikk på Lagre.

For noen temaer, som Supply, trenger du bare å opprette All collections-menyen. For å kontrollere om det har oppstått noen andre endringer, går du til samlingsoversikt-siden (your-store.com/collections i nettbutikken. Hvis du ikke ser noen endringer, må du redigere temakoden.

Tilpass list-collections.liquid-malen

Du kan redigere koden til samlingsoversikt-siden slik at siden bare viser de samlingene du har inkludert i All collections-menyen.

Steg:

 1. I Seksjoner-katalogen klikker du på list-collections-template.liquid.

 2. Finn hver forekomst av følgende kode:

{% for collection in collections %}
Some themes contain the following code instead:
{% for collection in list_collections %}
Replace each occurrence of the above code with:
{% for link in linklists.all-collections.links %}
{% assign collection = link.object %}
 1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis