Erstatt «Legg i handlekurv» med en kontaktkobling

Du kan erstatte knappen Legg i handlekurv med en e-postkobling eller et kontaktskjema. Du ønsker for eksempel kanskje å skifte ut knappen Legg i handlekurv for produkter som ikke er på salg for øyeblikket, eller for produkter som lages på bestilling.

Seksjonerte og ikke-seksjonerte temaer

Trinn for kategoriserte temaer

Velg tema

Trinnene for denne tilpasningen varierer avhengig av om du bruker Narrative-temaet eller et annet gratis tema laget av Shopify. Klikk på knappen for temaet ditt før du følger instruksjonene under:

Trinn for ukategoriserte temaer

Opprett en ny produktmal

For å bytte ut Legg i handlekurv-knappen for et produkt, må du opprette en egendefinert produktmal for produktet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere, klikk på -knappen for å åpne handlingsmenyen, og klikk deretter på Rediger kode.
 3. Klikk på Legg til en ny mal i Maler-katalogen.
 4. Opprett produktmalen:
  • Velg produkt fra rullegardinmenyen.
  • Gi malen navnet requires-contact.
  • Klikk på Opprett mal.

Skjul Legg i handlekurv-knappen

 1. Finn HTML-koden for Legg i handlekurv-knappen i den nye product.requires-contact.liquid-filen. Du kan søke etter ordet cart.

Koden for Legg i handlekurv-knappen varierer fra tema til tema. Se etter en <input>- eller <button>-tagg med tekst som Add to cart, AddToCart eller add-to-cart.

For Debut ser koden for Legg i handlekurv-knappen slik ut:

<button type="submit" name="add" id="AddToCart-{{ section.id }}" {% unless current_variant.available %}disabled="disabled"{% endunless %} class="btn product-form__cart-submit{% if product.options.size == 1 and product.variants[0].title == 'Default Title' %} product-form__cart-submit--small{% endif %}">
 <span id="AddToCartText-{{ section.id }}">
  {% unless current_variant.available %}
   {{ 'products.product.sold_out' | t }}
  {% else %}
   {{ 'products.product.add_to_cart' | t }}
  {% endunless %}
 </span>
</button>
 1. Når du finner koden, pakker du den inn i Liquid-taggene {% comment %} og {% endcomment %}. Dette vil forhindre koden fra å bli vist i butikken, men lar deg enklere legge den tilbake hvis du vil endre den nye malen senere.

I Debut vil den modifiserte koden se slik ut:

{% comment %}
<button type="submit" name="add" id="AddToCart-{{ section.id }}" {% unless current_variant.available %}disabled="disabled"{% endunless %} class="btn product-form__cart-submit{% if product.options.size == 1 and product.variants[0].title == 'Default Title' %} product-form__cart-submit--small{% endif %}">
 <span id="AddToCartText-{{ section.id }}">
  {% unless current_variant.available %}
   {{ 'products.product.sold_out' | t }}
  {% else %}
   {{ 'products.product.add_to_cart' | t }}
  {% endunless %}
 </span>
</button>
{% endcomment %}
 1. Klikk på Lagre.

Legg til en e-postkobling eller et kontaktskjema

Nå som du har skjult Legg i handlekurv-knappen, kan du legge til innholdet du vil vise i stedet.

E-postkobling

 1. På en ny linje under Liquid-taggen {% endcomment %} som du la til i forrige trinn, legger du til HTML-koden for en e-postkobling:
Please <a href="mailto:{{ shop.email }}">contact us</a> if you are
interested in this product.
 1. Klikk på Lagre.

Kontaktskjema

Du kan legge til et kontaktskjema i den nye produktmalen ved å kopiere koden fra temaets mal for kontaktsiden. Slik legger du til et kontaktskjema:

 1. I Maler -katalogen klikker du på page.contact.liquid.
 2. Finn Liquid-taggen {% form 'contact' %} i filen.
 3. Kopier all kode fra Liquid {% form 'contact' %}-taggen ned til Liquid {% endform %}-taggen. Inkluder Liquid-skjemataggene i koden du kopierer.
 4. Gå tilbake til den nye product.requires-contact.liquid-filen i Maler-katalogen.
 5. Finn den avsluttende </form>-taggen i koden. Lim inn koden for kontaktskjemaet på en ny linje under den avsluttende </form>-taggen.
 6. Det neste trinnet er å pakke inn koden du nettopp limte inn i HTML-div-tagger. Klasseattributten som er inkludert i div-tagg-koden sikrer at kontaktskjemaet vises riktig på siden.

På en ny linje over {% form 'contact' %} limer du inn følgende kode:

<div class="form-vertical"></div>

På en ny linje under {% endform %} limer du inn følgende kode:

</div>
 1. Klikk på Lagre.

Tilordne den nye malen til et produkt

Nå som malen er fullført, kan du tilordne den til alle produktene du ønsker å skjule Legg i handlekurv-knappen fra.

 1. Fra Shopify administrator går du til Produkter.
 2. Klikk på navnet til et produkt du vil skjule Legg i handlekurv-knappen på.
 3. På produktsiden i Shopify-administrator, under Nettbutikk, velger du den nye requires-contact-malen fra rullegardinmenyen Temamal.
 4. Klikk på Lagre.

Gjenta disse trinnene for hvert produkt du vil legge til den nye malen i.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis