Aktiver bestillingsmerknader på handlekurvsiden

Du kan bruke bestillingsmerknader for å innhente spesialinstruksjoner fra kunder om hvordan en bestilling skal forberedes og leveres. De fleste gratis Shopify-temaer lar deg aktivere en tekstboks for bestillingsmerknader på handlekurvsiden.

Aktiver bestillingsmerknader

Du finner handlekurvinnstillingene for temaet enten i Temainnstillinger, eller i en tilpasningsbar seksjon på Handlekurv-siden. Følg trinnene under, eller se temadokumentasjonen for mer informasjon om hvor du finner denne innstillingen i ditt tema.

Hvis temaet ditt ikke har en innstilling for bestillings merknader i Temainnstillinger, må du se etter innstillingen i handlekurv -eller handle kurv-delen på handle kurvs IDen.

Aktiver bestillingsmerknader i temainnstillingene

Slå på bestillingsmerknader på handlekurvsiden

Rediger etiketten for bestillingsmerknader

Du kan redigere etiketten som vises over eller ved siden av boksen med bestillingsnotater. På etiketten står det som standard «Spesielle instruksjoner til selger»:

Etikett for bestillingsmerknad

  1. Finn temaet du vil redigere, og klikk deretter på > Rediger standardtemainnhold.

  2. I søkefeltet Filtrere varer skriver du Order special instructions for å vise oversettelsen av bestillingsmerknader:

  3. Angi en ny etikett for bestillingsmerknaden.

  4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis