Få kundene til å velge et alternativ

Når en kunde besøker en produktside i nettbutikken, velges den første tilgjengelige varianten som standard. Du kan bruke denne tilpasningen til å deaktivere automatisk valg av den første tilgjengelige varianten. På denne måten blir kunden bedt om å velge en variant manuelt før noe vises.

Velg et alternativ

Seksjonerte og ikke-seksjonerte temaer

Trinn for kategoriserte temaer

Velg tema

Trinnene for denne tilpasningen varierer avhengig av valgt tema. Klikk på knappen for temaet ditt før du følger anvisningene nedenfor:

Trinn for ukategoriserte temaer

Legg til beskjeder i variantens rullegardinmenyer

Slik legger du til beskjeder i rullegardinmenyene for varianter:

 1. I Utdrag-katalogen klikker du på Legg til et nytt utdrag.
 2. Gi den nye kodebiten navnet pick-an-option.

Legg til nytt tekstutdrag

 1. I den nye utdragsfilen limer du inn denne koden fra GitHub.
 2. Klikk på Lagre.
 3. I Oppsett-katalogen klikker du på theme.liquid.
 4. Finn den avsluttende </body> taggen nesten nederst i filen. Lim inn følgende kode på en ny linje like over den avsluttende </body>-taggen:
{% render 'pick-an-option' %}

Inkluderer et utdrag for valg av alternativ

 1. Klikk på Lagre.
 2. Finn filen som inneholder skjemaet Legg i handlekurv. Skjemaet har en action-attributt satt til /cart/add. Den skal finnes i en av disse fire filene:

  • product.liquid-malen under Maler
  • theme.liquid-oppsett under Oppsett
  • product.liquid-utdraget under Utdrag
  • single-product.liquid-utdraget under Utdrag
 3. Finn denne koden i skjemaet:

<option {% if variant == product.selected_or_first_available_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>

eller

<option {% if variant == current_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>

Erstatt det med:

<option {% if forloop.length <= 1 and variant == product.selected_or_first_available_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>
 1. Finn og erstatt følgende kode:
  • Minimal, Pop eller Supply: Hvis du bruker Minimal, Pop eller Supply, finn alle forekomstene av denne koden:
{% assign featured_image = product.selected_or_first_available_variant.featured_image | default: product.featured_image %}

Erstatt dem med:

{% assign featured_image = product.selected_variant.featured_image | default: product.featured_image %}
 • Andre gratis Shopify-temaer: Hvis du bruker et annet Shopify-tema, finn denne koden:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}

Erstatt det med:

{% assign current_variant = product.selected_variant %}
 1. Klikk på Lagre.

Endre språkinnstillingene for Legg i handlekurv-knappen.

Du kan endre språkinnstillingene for Legg i handlekurv-knappen slik at produktene ikke vises som «utilgjengelige» før et valg foretas.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere, og klikk deretter på > Rediger standardtemainnhold.
 3. I Filter-boksen, begynn å skrive unavailable for å vise oversettelsen for «Utilgjengelig».
 4. Erstatt teksten Utilgjengelig med Make a selection.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis