Zachęć klientów do wyboru opcji

Gdy klient odwiedza stronę produktu w sklepie online, domyślnie wybierany jest pierwszy dostępny wariant. Możesz użyć tego dostosowania, aby dezaktywować automatyczne wybieranie pierwszego dostępnego wariantu. Wówczas klient zostanie poproszony o ręczne wybranie wariantu przed jego wyświetleniem.

Wybierz opcję

Szablony z sekcjami i bez sekcji

Kroki dotyczące szablonów z sekcjami

Wybierz swój szablon

Kroki dla tego dostosowania różnią się w zależności od szablonu. Kliknij przycisk dla szablonu, zanim wykonasz poniższe instrukcje:

Kroki dotyczące szablonów bez sekcji

Dodaj monity do menu rozwijanych wariantów

Aby dodać monity do rozwijanych menu wariantów:

 1. W katalogu Fragmenty kodu kliknij opcję Dodaj nowy fragment kodu.
 2. Nadaj nazwę nowemu fragmentowi kodu pick-an-option.

Dodaj nowy fragment kodu

 1. W swoim nowym pliku fragmentu kodu wklej ten kod hostowany na GitHub.
 2. Kliknij opcję Zapisz.
 3. W katalogu Układ kliknij theme.liquid.
 4. Znajdź tag zamykający </body> w dolnej części pliku. W nowej linii tuż nad tagiem zamykającym </body> wklej następujący kod:
{% render 'pick-an-option' %}

Uwzględnianie fragmentu kodu Wybierz opcję

 1. Kliknij opcję Zapisz.
 2. Znajdź plik zawierający formularz dodawania do koszyka. Będzie mieć atrybut action ustawiony na /cart/add. Powinien się znajdować w jednym z tych czterech plików:

  • szablon product.liquid w ramach Szablonów
  • układ theme.liquid w ramach Układu
  • fragment kodu product.liquid w ramach Fragmentów kodu
  • fragment kodu single-product.liquid w ramach Fragmentów kodu
 3. Znajdź ten kod wewnątrz formularza:

<option {% if variant == product.selected_or_first_available_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>

lub

<option {% if variant == current_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>

Zastąp go poprzez:

<option {% if forloop.length <= 1 and variant == product.selected_or_first_available_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>
 1. Znajdź i zastąp następujący kod:
  • Minimal, Pop lub Supply: Jeśli używasz szablonu Minimal, Pop lub Supply, znajdź wszystkie wystąpienia tego kodu:
{% assign featured_image = product.selected_or_first_available_variant.featured_image | default: product.featured_image %}

Zastąp przez:

{% assign featured_image = product.selected_variant.featured_image | default: product.featured_image %}
 • Inne darmowe szablony Shopify: Jeśli używasz innego szablonu Shopify, znajdź ten kod:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}

Zastąp go poprzez:

{% assign current_variant = product.selected_variant %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień ustawienia języka przycisku Dodaj do koszyka

Możesz zmienić ustawienia języka przycisku Dodaj do koszyka, aby produkty nie były wyświetlane jako „Niedostępne” przed dokonaniem wyboru.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję ... > Edytuj domyślną zawartość szablonu.
 3. W polu Filtruj zacznij wpisywać unavailable, aby wyświetlić tłumaczenie „Niedostępne”.
 4. Zastąp tekst Niedostępny wyrażeniem Make a selection.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo