Pokaż numery SKU na stronach produktów

SKU (jednostki magazynowe) to numery, zazwyczaj alfanumeryczne, które służą do identyfikacji produktów i śledzenia zapasów. Jeśli sklep używa numerów SKU, unikalny numer jest przypisany do każdego indywidualnego wariantu produktu. Możesz wyświetlać numery SKU dla wariantów na stronach produktów poprzez edycję kodu szablonu:

Przykładowy numer SKU wariantu

Szablony z sekcjami i bez sekcji

Kroki dotyczące szablonów z sekcjami

Pokaż numery SKU na stronach produktów

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź temat, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij Edytuj kod.
 3. W katalogu Sekcje kliknij product.liquid lub product-template.liquid.
 4. Znajdź następujący tag Liquid:
{{ product.title }}

Jest to kod, który renderuje tytuły produktów na stronie produktu.

 1. W nowej linii pod linią kodu, która zawiera {{ product.title }}, wklej następujący kod:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Wybierz swój szablon

Kolejne kroki dla tego dostosowania różnią się w zależności od szablonu. Kliknij przycisk dla szablonu i postępuj według instrukcji.

Dodaj numery SKU do wariantów produktu w panelu administracyjnym

Aby numery SKU pojawiały się na stronach produktów, musisz dodać te numery do wariantów produktu w panelu administracyjnym Shopify.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W przypadku produktów z wieloma wariantami dodaj numery SKU w sekcji Warianty:

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Kroki dotyczące szablonów bez sekcji

Pokaż numery SKU na stronach produktów

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź temat, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij Edytuj kod.
 3. W katalogu Szablony kliknij product.liquid.
 4. Znajdź następujący tag Liquid:
{{ product.title }}

Jest to kod, który renderuje tytuły produktów na stronie produktu.

 1. W nowej linii pod linią kodu zawierającą {{ product.title }} wklej:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Kliknij opcję Zapisz.
 2. Jeśli korzystasz z darmowego szablonu Shopify innego niż Brooklyn i Venture, znajdź poniższą linię kodu:
var selectCallback = function(variant, selector) {

Jeżeli nie możesz znaleźć powyższej linii kodu w product.liquid, znajdziesz go w theme.liquid, w katalogu Układ.

 • Brooklyn i Venture: Jeśli korzystasz z szablonu Brooklyn lub Venture, musisz znaleźć i edytować inną linię kodu. W katalogu Zasoby kliknij theme.js.liquid i znajdź poniższą linię kodu:
theme.productVariantCallback = function (variant, selector) {
 1. W nowej linii poniżej wklej następujący kod:
if (variant) {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
  }
  else {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
  }

Twój kod powinien wyglądać tak:

var selectCallback = function(variant, selector) {

   if (variant) {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
   }
   else {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
   }

    self.productPage({
     money_format: theme.moneyFormat,
     variant: variant,
     selector: selector,
     translations: {
      add_to_cart : theme.productStrings.addToCart,
      sold_out : theme.productStrings.soldOut,
      unavailable : theme.productStrings.unavailable
     }
    });
   };
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj numery SKU do wariantów produktu w panelu administracyjnym

Aby numery SKU pojawiały się na stronach produktów, musisz dodać te numery do wariantów produktu w panelu administracyjnym Shopify.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W przypadku produktów z wieloma wariantami w sekcji Warianty dodaj numery SKU:

  SKUs
  W przypadku produktów bez wariantów w sekcji Zapasy dodaj numer SKU:
  SKU for products without variants

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo