Ürün sayfalarında SKU numaralarını gösterme

SKU'lar (stok bulundurma birimleri), ürünleri tanımlamaya ve envanteri izlemeye yardımcı olmak için kullanılan, genellikle alfasayısal sayılardır. Bir mağaza SKU'ları kullanıyorsa, her bir ürün varyasyonuna benzersiz bir numara atanır. Tema kodunuzu düzenleyerek ürün sayfalarınızda varyasyonlar için SKU numaralarını gösterebilirsiniz:

Varyasyon SKU örneği

Bölümlere ayrılmış ve ayrılmamış temalar

Not: Bu eğitimin adımları bölümlere ayrılmış tema bir tema mı yoksa bölümlere ayrılmamış bir tema mı kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Bölümlere ayrılmış temada, ana sayfanızın düzenini değiştirmeniz için öğeleri sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu işlemi bölümlere ayrılmamış temada yapamazsınız.

Temanızın, bölümleri destekleyip desteklemediğini öğrenmek için temanızın Kodu düzenle sayfasına gidin. Bölümler dizininde dosyalar varsa bu, bölümlendirilmiş bir tema kullandığınız anlamına gelir. Bölümlendirilmemiş temalar Ekim 2016'dan önce kullanıma sunulmuştur ve Bölümler dizininde bu temaların dosyaları yoktur.

Bölümlendirilmiş bir tema kullanıyorsanız Sectioned themes (Bölümlendirilmiş temalar) düğmesine tıklayın ve talimatları izleyin. Daha eski ve bölümlendirilmemiş bir tema kullanıyorsanız Non-sectioned themes (Bölümlendirilmemiş temalar) düğmesine tıklayın ve talimatları izleyin.

Bölümlere ayrılmış temalar için adımlar

Ürün sayfalarında SKU numaralarını gösterme

 1. Shopify yöneticinizde Online Mağaza > Temalar'a gidin.
 2. Düzenlemek istediğiniz temayı bulun, işlemler menüsünü açmak için düğmesine, ardından Kodu düzenle'ye tıklayın.
 3. Bölümler dizininde product.liquid veya product-template.liquid dosyasına tıklayın.
 4. Aşağıdaki Liquid etiketini bulun:
{{ product.title }}

Bu kod, ürün sayfanıza ürün başlıklarınızı işler.

 1. {{ product.title }} kodunu içeren kod satırının altına aşağıdaki kodu yapıştırın:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Kayıtyap ' a tıklayın.

Temanızı seçme

Bu özelleştirmeye yönelik sıradaki adımlar, temanıza göre değişiklik gösterir. Temanıza ilişkin düğmeye basın ve talimatları uygulayın.

Yöneticiden ürün varyasyonlarınıza SKU numaraları ekleme

Ürün sayfalarınızda SKU'ların görünmesi için Shopify yöneticisinden ürün çeşitlerinize SKU numaraları eklemeniz gerekir.

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

 2. Düzenlemek istediğiniz ürüne tıklayın.

 3. Birden fazla varyasyonu olan ürünler için Varyasyonlar bölümünde SKU numaralarınızı ekleyin:

 4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bölümlere ayrılmamış temalar için adımlar

Ürün sayfalarında SKU numaralarını gösterme

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Online Mağaza > Temalar'a gidin.
 2. Düzenlemek istediğiniz temayı bulun, işlemler menüsünü açmak için düğmesine, ardından Kodu düzenle'ye tıklayın.
 3. Şablonlar dizininde product.liquid seçeneğine tıklayın.
 4. Aşağıdaki Liquid etiketini bulun:
{{ product.title }}

Bu kod, ürün sayfanıza ürün başlıklarınızı işler.

 1. {{ product.title }} içeren kodun altına yeni bir satır açarak aşağıdaki kodu yapıştırın:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Kayıtyap ' a tıklayın.
 2. Brooklyn veya Venture dışında ücretsiz bir Shopify teması kullanıyorsanız aşağıdaki kod satırını bulun:
var selectCallback = function(variant, selector) {

Yukarıda yer alan kod satırını product.liquid içerisinde bulamıyorsanız, bunu Düzen dizininde theme.liquid içerisinde bulabilirsiniz.

 • Brooklyn ve Venture: Brooklyn veya Venture kullanıyorsanız farklı bir kod satırı bulup düzenlemeniz gerekir. Assets (Öğeler) dizininde theme.js.liquid dosyasına tıklayın ve aşağıdaki kod satırını bulun:
theme.productVariantCallback = function (variant, selector) {
 1. Altına yeni bir satıra aşağıdaki kodu yapıştırın:
if (variant) {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
  }
  else {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
  }

Kodunuz aşağıdaki gibi olmalıdır:

var selectCallback = function(variant, selector) {

   if (variant) {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
   }
   else {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
   }

    self.productPage({
     money_format: theme.moneyFormat,
     variant: variant,
     selector: selector,
     translations: {
      add_to_cart : theme.productStrings.addToCart,
      sold_out : theme.productStrings.soldOut,
      unavailable : theme.productStrings.unavailable
     }
    });
   };
 1. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yöneticiden ürün varyasyonlarınıza SKU numaraları ekleme

Ürün sayfalarınızda SKU'ların görünmesi için Shopify yöneticisinden ürün çeşitlerinize SKU numaraları eklemeniz gerekir.

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

 2. Düzenlemek istediğiniz ürüne tıklayın.

 3. Birden fazla varyasyonu olan ürünler için SKU numaralarınızı Varyasyonlar bölümünden ekleyin:

  SKUs
  Varyasyonları olmayan ürünler için SKU numaranızı Envanter bölümünden ekleyin:
  SKU for products without variants

 4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene