Aktivera orderanteckningar på din varukorgssida

Du kan använda orderanteckningar för att samla in särskilda instruktioner från kunder om hur du ska förbereda och leverera en order. De flesta gratis Shopify-teman låter dig aktivera en textruta för orderanteckningar på din varukorgssida.

Aktivera orderanteckningar

Du kan hitta varukorgsinställningarna för ditt tema antingen i Theme settings (Temainställningar) eller i ett anpassningsbart avsnitt på din varukorgssida. Följ stegen nedan eller se dokumentationen för temat för mer information om hur du hittar den här inställningen i ditt tema.

Om ditt tema inte har någon inställning för orderanteckningar i Theme settings (Temainställningar) så tittar du efter inställningen i avsnittet Varukorg eller Cart settings (Varukorgsinställningar) på varukorgssidan.

Aktivera orderanteckningar i dina temainställningar

Slå på orderanteckningar på din varukorgssida

Redigera din orderanteckningsetikett

Du kan redigera etiketten som visas ovanför eller bredvid rutan med orderanteckningar. Som standard står det "Specialinstruktioner för order" på etiketten:

Etikett för orderanteckningar

  1. Hitta det tema du vill redigera och klicka sedan på ... > Redigera standardtemainnehåll.

  2. I sökrutan Filtrera objekt skriver du Order special instructions för att visa översättningen av orderanteckningar:

  3. Ange en ny orderanteckningsetikett.

  4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis