Ändra din katalogsida

Alla Shopify-butiker har en sida på URL your-store.com/collections/all där alla synliga produkter i butiken listas. Det här är butikens katalogsida. Som standard visas produkter på katalogsidan i alfabetisk ordning. Du kan skapa en produktserie för att kontrollera i vilken ordning dina produkter visas på den här sidan.

Skapa en produktsamling för att kontrollera din katalogsida

Du kan skapa en produktserie med namnet all som du kan använda för att kontrollera den ordning i vilken produkterna visas på din katalogsida.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

  2. Klicka på Skapa serier.

  3. Skapa produktserien:

  4. Klicka på Spara.

  5. Nu när du har skapat din All-produktserie kan du sortera produkterna i den. Bläddra till avsnittet Produkter och välj ett alternativ från rullgardinsmenyn Sortera.

  6. Om du vill ändra namnet på din All-produktserie kan du redigera den nu när du har skapat produktserien. Det är dock viktigt att namnet för produktserien förblir all. Du kan bekräfta detta genom att bläddra till avsnittet Förhandsgranskning av sökmotorlista och klicka på Redigera SEO för webbplats.

De ändringar du gör i gällande ordningsföljden av produkter i den här produktserien kommer att återspeglas på katalogens sida i din webbutik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis