Välj vilka betalningsikoner som ska visas

Alternativet att visa betalningsikoner i din sidfot ingår i alla gratis Shopify-teman. Vilka ikoner som visas avgörs av butikens betalningsinställningar och kundens region och valuta. Du kan aktivera betalningsikoner i temaredigeraren. Om du vill lägga till eller ta bort betalningsikoner utan att ändra dina betalningsinställningar kan du göra det genom att redigera din temakod.

Kreditkortsikoner för sidfot

Aktivera betalningsikoner i din sidfot

Det första steget i anpassningen är att aktivera betalningsikonerna i din sidfot:

  1. Gå till temaredigeraren.

  2. Klicka på Sidfot.

  3. Markera kryssrutan Visa betalningsikoner.

  4. Klicka på Spara.

Varning! Om du inte använder ett gratistema från Shopify och alternativet att aktivera betalningsikoner i sidfoten inte ingår i temat kommer denna anpassning inte att fungera för ditt tema.

Redigera koden för dina betalningsikoner

I det här steget ändrar du hur betalningsikoner tilldelas din sidfot. Som standard visar ditt tema de ikoner som är kopplade till den betalningsgateway som du har aktiverat i avsnittet betalningsinställningar i din administratör och som är tillgängliga för den aktuella kundens region och valuta. Med denna anpassning kommer du manuellt lägga till eller ta bort de betalningsikoner som du vill visa.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis