Funktioner i webbutik

Du kan lägga till funktioner på valfri sida i din webbutik med hjälp av avsnitt. Du kan välja, lägga till och konfigurera avsnitt med bilder, text, varumärkesfärger och annat.

Vissa sidor kommer att ha standardavsnitt, till exempel meddelandefältet, sidhuvudet och sidfoten. Dessa avsnitt visas på varje sida.

Meddelandefält

I meddelandefältet kan du förmedla viktig information till dina kunder från vilken sida som helst. Avsnittet har inga egna inställningar, men du kan anpassa upp till 12 olika meddelandeblock att visa. Du kan lägga till en länk i ett meddelandefält så att det blir klickbart och tar kunderna till en specifik sida.

Meddelandeblock

Inställningarna för meddelandeblocket i avsnittet med meddelandefältet
Inställning Beskrivning
Text Meddelandet som du vill visa för dina kunder.
Färgschema Färgschemat som ska användas för meddelandefältet.
Länk Länken som du vill att kunder ska navigera till om de klickar på meddelandefältet.

Rubrik

Rubriken visas på alla sidor i ditt tema.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för rubrikavsnittet
Inställning Beskrivning
Logotypbild Logotypen för din butik.
Anpassad logotypsbredd Logotypens bredd. Kan vara någon multipel på 10, från 50 px till 250 px. Standard är 100 px.
Logotyp-position på stora skärmar

Logotypens placering i rubriken när en kund visar webbplatsen på en stor skärm, till exempel en dator.

 • Mitten till vänster – Visar den inbyggda logotypen i huvudmenyn, centrerad vertikalt och justerad till vänster.
 • Överst till vänster – Visar logotypen ovanför huvudmenyn och justerar logotypen och menyobjekten till vänster.
 • Mitten till vänster (standard) – Visar logotypen ovanför huvudmenyn och justerar logotypen och menyobjekten till mitten.
Meny Menyn som ska användas som din huvudmeny.
Visa avskiljande linje Visar en rad för att visuellt separera rubriken från sidans innehåll.
Aktivera fast rubrik Visar rubriken igen när kunden bläddrar tillbaka upp. Försvinner när kunden bläddrar ner.

Sidfot

Sidfoten visas på alla sidor i ditt tema.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Färgschema Du kan välja bakgrund till sidfot från accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
Visa e-postregistrering Innehåller ett formulär för e-postregistrering där kunder kan prenumerera på ditt nyhetsbrev och marknadsföring.
Rubrik Titeln för formuläret Visa e-postregistrering. Den visas inte om Visa e-postregistrering inte har aktiverats.
Sociala medier-ikoner Visar ikoner för alla sociala medier-plattformar som du har angett en profillänk för i dina temainställningar.
Aktivera land/region-väljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina betalningsinställningar, så att kunderna kan visa dina produktpriser i den valuta de väljer.
Aktivera språkväljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina språkinställningar, så att kunderna kan bläddra i din butik på det språk de väljer.
Visa betalningsikoner Visar ikonerna för betalningsmetoder som är aktiverade i din butik. När en kund besöker din butik filtreras dessa ikoner så att endast de betalningsmetoder som stöds i den aktuella kundens region och valuta visas.

Menyblock

Inställningarna för menyblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Blockets titel.
Meny Meny att visas i blocket.

Textblock

Blocket Text kan användas för att framhäva viktig information, till exempel butiksinformation, kampanjer eller kontaktinformation.

Inställningarna för textblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Blockets titel.
Undertext Texten som ska visas i blocket.

Bildblock

Inställningarna för bildblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Bild Bilden som ska visas i blocket.
Bildbredd Ställer in bildens bredd. Kan vara en multipel av 5, från 50 px till 200 px. Standard är 100 px.
Bildjustering på stor skärm

Justerar bilden inom blocket:

 • Vänster – Justerar bilden till vänster i blocket.
 • Mitten (standard) – Justerar bilden till mitten av blocket.
 • Höger – Justerar bilden till höger i blocket.

Blogginlägg

Om du har en blogg i din Shopify-butik kan du använda ett avsnitt för Blogginlägg för att framhäva inlägg från den bloggen. Varje blogginlägg i avsnittet Blogginlägg visar de första 55 orden ur utdraget från ett inlägg. Om blogginlägget inte har ett utdrag visas de första 30 orden i inlägget istället.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för bloggpost-avsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Blogg Vilken blogg du vill visa blogginlägg från. Standardinställningen är den första bloggen i alfabetisk ordning på sidan Bloggar.
Blogginlägg Antal blogginlägg som du vill visa i avsnittet. Maximalt: 3 inlägg.
Visa framhävd bild Visar den utvalda bilden för blogginlägget. Föreslaget bildförhållande: 2:3.
Visa datum Visar datumet då blogginlägget skapades.
Visa författare Visar författaren till blogginlägget.
Visa sekundär bakgrund Justerar bakgrundsfärgen så att den baseras på Textens färg.
Aktivera "Visa alla"-knappen om bloggen innehåller fler blogginlägg än vad som visas Om bloggen har fler blogginlägg än vad som är inställt i fältet Blogginlägg visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till bloggens sida.

Välj en blogg

 1. Klicka på titeln för blogginläggsavsnittet i din temaredigerare.
 2. Klicka på Ändra i avsnittet Blogg.
 3. Välj bloggen.
 4. Klicka på Välj och sedan på Spara

Kollage

Du kan skapa ett kollage med videor, bilder, produkter och produktserier. Varje avsnitt med Kollage innehåller tre block. Som standard innehåller avsnittet ett video-, produkt- och produktserieblock.

Om du vill skapa ett kollage med fler än tre block ska du lägga till ytterligare kollageavsnitt under det första utan att inkludera ett Rubrikvärde i de lägre kollageavsnitten. Kollageavsnitten flyter då samman till ett enda avsnitt.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för kollageavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Layout för dator

Såhär visas blocken på datorn.

 • Stort block till vänster (standard) – Det första blocket i avsnittet visas till vänster och är större än de andra blocken.
 • Stort block till höger – Det sista blocket i avsnittet visas till höger och är större än de andra blocken.
 • Layout för mobil layout

  Såhär visas blocken på mobilen.

  • Kollage – Visar bilderna i en kollagelayout:
   • Om Stort block till vänster har aktiverats i Skrivbordslayout visas det första blocket i avsnittet överst och är större än de andra blocken.
   • Om Stort block till höger har aktiverats i Skrivbordslayout visas det sista blocket i avsnittet längst ner och är större än de andra blocken.
  • Kolumn – Visar alla bilder i samma storlek och i en kolumn.

  Videoblock

  Inställningarna för videoblocket i kollageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Omslagsbild Bilden som visas innan en kund spelar upp videon.
  Länk YouTube- eller Vimeo-länken till videon. Videon måste vara allmänt tillgänglig.
  Alt-text för video Alttexten för videon. Beskriver videon för kunder som använder skärmläsare.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp en Omslagsbild med bildförhållandet 16:9 för att undvika att bilder beskärs.

  Produktblock

  Inställningarna för produktblocket i collageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Produkt Produkten som du vill visa.
  Visa sekundär bakgrund Justerar bakgrundsfärgen så att den baseras på Textens färg.
  Visa andra bild på hovring När en kund rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.

  Produktserieblock

  Inställningarna för produktserieblocket i kollageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Produktserie Produktserien som du vill visa.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.
  Färgschema Bakgrundsfärg på avsnittet för produktserieblock. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.

  Bildblock

  Inställningarna för bildblocket i collageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Bild Den bild du önskar visa.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.
  Färgschema Bakgrundsfärg på bildblocket. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.

  Innehåll som kan döljas

  Innehållsavsnittet som kan döljas/visas stöder rader som kan döljas och expanderas för att visa innehållet och en bild som kan placeras till vänster eller höger om innehållet.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet för innehåll som kan döljas/visas
  Inställning Beskrivning
  Rubrik En valfri bildtext för avsnittet för innehåll som kan döljas/visas. Visas ovanför avsnittsrubriken.
  Rubrik Rubriken för avsnittet med hopfällbart innehåll.
  Rubriklinjering Välj justering av avsnittsrubriken. Alternativen är vänster, mitten (standard) eller höger.
  Layout

  Välj en layout för ditt innehåll som kan döljas/visas:

  • Ingen behållare (standard)
  • Radbehållare - Varje rad som kan döljas/visas finns i en nyanserad ruta
  • Avsnittsbehållare - Innehåller hela avsnittet för innehåll som kan döljas/visas i en nyanserad ruta
  Färgschema Bakgrundsfärgen i avsnittet för innehåll som kan döljas/visas. Välj mellan Nyans 1, Nyans 2, Bakgrund 1, Bakgrund 2 eller Inverterad.
  Färgschema för container Bakgrundsfärgen för innehållsbehållaren som kan döljas/visas. Välj mellan Nyans 1, Nyans 2, Bakgrund 1, Bakgrund 2 eller Inverterad. Det valda färgschemat är endast synligt när Layoutalternativet är inställt på Rad- eller Avsnittsbehållare.
  Öppna den första raden som kan döljas När det är markerat kommer den första raden i ditt innehåll som kan döljas/visas att utökas som standard.
  Bild Bilden för avsnittet. Klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
  Redigera alttext Lägg till en kort bildbeskrivning för att förbättra SEO och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
  Bildförhållande Bildförhållandet för sektionsbilden:
  • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Liten
  • Stor
  Layout för dator Välj om bilden eller raderna som kan döljas/visas ska visas först. Standardinställningen är text först. På mobilen visas alltid bilden först.
  Maximal bredd Välj maximal bredd för avsnittet som kan döljas/visas, mellan 1200p och 1600 px (standard).
  Accentikoner Ändra färg på nyansikonerna som startar varje rad som kan döljas/visas. Välj mellan Nyans 1, Nyans 2, Kontur eller Text (standard).

  Block med rad som kan döljas

  Inställningarna för radblocket som kan döljas/visas
  Inställning Beskrivning
  Rubrik En rubrik för raden som kan döljas/visas.
  Radinnehåll Innehåll för raden som kan döljas/visas. Innehållet kan formateras eller innehålla URL-länkar. Den här funktionen kan användas tillsammans med Radinnehåll från sidan.
  Radinnehåll från sida Du kan infoga befintligt innehåll från en annan sida i en rad som kan döljas/visas. Klicka på Ändra för att välja eller ta bort en sida. Den här funktionen kan användas tillsammans med ett Radinnehåll.
  Ikon Välj en ikon från rullgardinslistan som ska visas innan innehållet som kan döljas/visas. Markera-ikonen är vald som standard.

  Kollektionslista

  Du kan lägga till en lista över produktserier som du vill framhäva. Du kan lägga till upp till 16 produktserieblock i en produktserielista.

  Avsnittsinställningar

  Inställningar för avsnittet med produktserielista
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel
  Bildförhållande Bildförhållandet för de utvalda bilderna i produktserierna:
  • Anpassa efter bild - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Kvadrat (standard) – Beskär bilderna så att ett förhållande på 1:1 används.
  Färgschema Bakgrundsfärgen på avsnitt för produktserielista och bildutfyllnaden. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler produktserieblock.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.
  Aktivera "Visa alla"-knappen om listan innehåller fler produktserier än vad som visas Om produktserielistan har fler produktserier än vad som är inställt i fältet Maximalt antal produktserier som ska visas, visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till listan över produktserier.

  Välj produktserier

  1. I din temaredigerare klickar du på det block för Produktserie som du vill lägga till en produktserie till.
  2. Klicka på Välj produktserie.
  3. Klicka på en produktserie och sedan på Välj.

  Kontaktformulär

  Ditt kontaktformulär skickar alla inlämningar till butikens e-postadress för avsändare. Du kan ändra avsändarens e-postadress på inställningssidan för Butiksuppgifter i din Shopify-administratör.

  Formuläret har följande fält:

  • Namn
  • E-postadress (obligatoriskt)
  • Telefonnummer
  • Kommentar

  Kontaktformuläret använder följande färgschema:

  • Bakgrundsfärgen är färgen på Bakgrund 1.
  • Konturfärgerna för text och textfält är färgen för Text.
  • Färgen på knappen "skicka" är färgen på Accent 1.

  Anpassa Liquid

  Du kan lägga till din egen Liquid-kod för att skapa ett anpassat avsnitt.

  • Lägg till appfragment som tillhandahålls i anvisningarna från dina nerladdade appar för att enkelt introducera appar på dina sidor.
  • Lägg till anpassad Liquid-kod direkt i redigeraren.

  Du kan lägga till ett avsnitt på din lösenordssidadär kunder kan ange sin e-postadress för att få information om när din butik är öppen. Varje e-postprenumeration skapar ett kundkonto.

  I avsnittet finns tre standardblock:

  • Rubrik
  • Underrubrik
  • E-postformulär

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för banneravsnittet för e-postregistrering
  Inställning Beskrivning
  Bakgrundsbild Bakgrundsbilden för e-postregistreringsbannern. Klicka på Ändra för att ersätta eller ta bort bilden. När bilden tas bort visas bilden som kommer med temat. Dölj den här bilden genom att avmarkera kryssrutan Visa bakgrundsbild.
  Redigera alttext Klicka för att ställa in alternativ bildtext för sökmotoroptimering och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
  Bildens opacitet för överlagring Dimmar e-postregistreringens bannerbild med en överlagring. Använd skjutreglaget för att ställa in opaciteten för överlagringen. Standard är 0 %.
  Visa bakgrundsbild Markera den här rutan för att visa bakgrundsbilden på din e-postregistreringsbanner.
  Banner-höjd

  Ställ in höjden på din e-postregistreringsbanner med hjälp av rullgardinsmenyn. Välj mellan Anpassa till bild, small, medium (standard) eller large.

  Innehållsposition på dator Ställ in placeringen av e-postregistreringsbanner för stationära datorer. Välj mellan överst, mitten eller underst, och höger, vänster eller centrerat. Mitten-centrerat är standardalternativet.


  På skrivbordet täcker textrutan delvis bilden. På mobilen visas textrutan under bilden.

  Visa ruta på skrivbord Placerar din e-postregistreringsbanner i en textruta över bilden som kunder kan handla från en stationär dator.
  Justering av innehåll på skrivbord Ställ in justeringen av bildbannertexten för stationära datorer. Välj mellan höger, vänster eller centrerat (standard).
  Färgschema Bakgrundsfärgen på avsnittet för e-postregistreringsbanner och bildutfyllnad. Kan väljas från mellan Nyans 1, Nyans 2, Bakgrund 1 (standard), Bakgrund 2 eller Inverterad.


  På datorn är det valda färgschemat endast synligt när alternativet Visa behållare på dator är valt. På mobilen är det valda färgschemat endast synligt när Visa innehåll under bild på mobil valts.

  Linjering av innehåll på mobil Ställ in justeringen av bildbannertexten för mobila enheter. Välj mellan höger, vänster eller centrerat (standard).
  Visa innehåll nedan på mobilen Innehållet kommer att visas under e-postregistreringsbannern på mobila enheter.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för e-postregistrering
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.

  Block för underrubrik

  Inställningarna för underrubrikblocket i avsnittet för e-postregistrering
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Avsnittets beskrivning.
  Textstil Ändrar stilen på texten i avsnittet för e-postregistrering. Välj mellan brödtext (standard) och undertext.

  E-postregistrering

  Du kan lägga till ett avsnitt där kunder kan ange sin e-postadress och prenumerera på ditt nyhetsbrev eller marknadsföring. När en kund prenumererar skapas ett kundkonto i din Shopify-administratör.

  I avsnittet finns tre standardblock:

  • Rubrik
  • Underrubrik
  • E-postformulär

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med e-postregistrering
  Inställning Beskrivning
  Färgschema Bakgrundsfärg på avsnittet för e-postregistrering. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Ge avsnittet full bredd Gör så att avsnittet är lika brett som webbläsarfönstret.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med produktserielista
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.

  Block för underrubrik

  Inställningarna för underrubriksblocket i avsnittet med produktserielista
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Avsnittets beskrivning.

  E-postformulär

  Blocket för e-postformulär visar ett fält där en kund kan ange en e-postadress för att anmäla sig till din marknadsföring. Blocket har inga anpassningsbara inställningar.

  Utvald produkt

  Du kan lägga till ett avsnitt som innehåller en specifik produkt.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med utvalda produkter
  Inställning Beskrivning
  Produkt Produkten som du vill visa i avsnittet.
  Visa sekundär bakgrund Visar den utvalda produkten på din sekundära bakgrundsfärg.
  Aktivera videoslingor Gör så att videon visas igen. Kunder måste klicka för att starta uppspelningen på nytt.

  Avsnittsblock

  Du kan lägga till följande block i avsnittet Utvald produkt.

  Tillgängliga block i avsnittet med utvalda produkter
  Block Inställningar
  Text Ange text för din utvalda produkt:
  • Text: Godkänner text eller dynamisk källa.
  • Textstil: Välj mellan Brödtext, Undertext eller Versaler.
  Titel Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
  Pris Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
  Variantväljare Välj mellan knappar eller en rullgardinsmeny.
  Kvantitetsväljare Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
  Visa dynamiska kassaknappar Visar eventuella dynamiska kassaalternativ som du har aktiverat i dina inställningar för Betalning.
  Dela Klickbar text som låter kunder dela produkten i sina sociala medier.
  Produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
  Anpassa Liquid Lägg till anpassad Liquid- eller HTML-kod.

  Utvald kollektion

  Du kan lägga till ett avsnitt som visar produkter i en produktserie.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med utvald produktserie
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Produktserie Den produktserie som du vill visa produkter från.
  Maximalt antal produkter att visa Antal produkter från produktserien som ska visas. Måste vara ett jämnt nummer. Minst: 2. Maximalt: 12.
  Aktivera "Visa alla"-knappen om produktserien innehåller fler produkter än vad som visas Om produktserien har fler produkter än vad som är inställt i fältet Maximalt antal produkter som ska visas, visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till produktseriesidan.
  Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler produkter.
  Bildförhållande Bildförhållandet för produktbilderna:
  • Anpassa efter bild - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  Visa andra bild på hovring När kunden rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
  Lägg till padding Lägger till utfyllnad till bilden för att säkerställa att din bild inte beskärs.
  Visa bildgräns Lägger till en tunn kant till produktbilderna.
  Visa säljare Visar säljare av produkterna.
  Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.

  Bildbanner

  Avsnittet för bildbanner stöder en eller två bilder och en textruta med knappar. Om två bilder används visas de sida vid sida på datorn. På mobilen kan du välja om bilderna ska visas sida vid sida eller i en kolumn.

  Textrutan täcker delvis bilden på datorn. Textrutan visas under bilden på mobilen. Du kan ändra textjusteringen mellan höger, vänster eller centrerat för både dator och mobil.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Första bild Huvudbilden för bannern. Om två bilder läggs till i avsnittet visas den här bilden antingen till vänster eller överst, beroende på om kunden använder dator eller mobil.
  Redigera alttext Klicka för att ställa in alternativ bildtext för sökmotoroptimering och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
  Andra bild Sekundär bild för bannern. Om två bilder läggs till i avsnittet visas den här bilden antingen till höger eller längst ner, beroende på om kunden använder dator eller mobil.
  Bildens opacitet för överlagring Lägger till en överlagring till bannerbilderna. Använd skjutreglaget för att ställa in opacitet för överlagringen. Standard är 0 %.
  Höjd på bildbanner

  Ställ in höjden på dina bannerbilder med hjälp av rullgardinsmenyn.

  • Liten – Dator: 420 px, mobil: 280 px
  • Medel (standard) – Dator: 560 px, mobil: 340 px
  • Stor – Dator: 720 px, mobil: 390 px
  Anpassa avsnittets höjd till storleken på första bilden Ställer in höjden på avsnittet till höjden på den första bilden. På mobilen justeras båda bilderna efter den första bildens höjd. Om du markerar rutan kommer höjdinställningen för bildbannern att skrivas över.
  Innehållsposition på dator Ställ in placeringen av datorns bildbanner. Välj mellan överst, mitten eller underst, och höger, vänster eller centrerat.
  Visa ruta på skrivbord Placerar din bannerbildstext i en textruta över bannerbilden för kunder som handlar från en stationär dator.
  Justering av innehåll på skrivbord Ställ in justeringen av bildbannertexten för stationära datorer. Välj mellan höger, vänster eller mitten.
  Färgschema Bakgrundsfärgen i avsnittet för bildbanner och bildutfyllnad. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt. Det valda färgschemat är endast synligt när alternativet Visa textruta på dator har valts.
  Linjering av innehåll på mobil Ställ in justeringen av bildbannertexten för mobila enheter. Välj mellan höger, vänster eller mitten.
  Stapla bilder på mobil Om två bilder läggs till i avsnittet visas bilderna i en kolumn istället för sida vid sida.
  Visa ruta på mobil Placerar din bannerbildstext i en textruta över bannerbilden för kunder som handlar från en mobil enhet.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Stor text för textrutans titel.
  Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan medel (dator: 40 px, mobil: 30 px) och stor (dator: 52 px, mobil: 40 px).

  Textblock

  Inställningarna för textblocket i avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Visar brödtext.
  Textstil Ändrar textstilen i bildbannern. Välj mellan brödtext, undertext och versaler.

  Knappblock

  Inställningarna för knappblocket i avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Första knappetikett Texten som visas på den första knappen.
  Första knapplänk Den URL som du vill att den första knappen ska länka till.
  Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.
  Andra knappetikett Texten som visas på den andra knappen.
  Andra knapplänk Den URL som du vill att den andra knappen ska länka till.
  Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.

  Bild med text

  Du kan lägga till ett avsnitt som innehåller ett bildblock och ett textblock med en valfri knapp som länkar kunder till en ny sida. Para ihop text med en bild för att fokusera på vald produkt, produktserie eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller tillhandahåll en recension.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med bild med text
  Inställning Beskrivning
  Bild Bilden för avsnittet. Klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
  Redigera alttext Klicka för att ställa in alternativ bildtext för sökmotoroptimering och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
  Bildhöjd Välj höjden på bilden:
  • Anpassa efter bild (standard)
  • Liten
  • Stor
  Bildbredd för dator Bildens bredd:
  • Liten
  • Medium (standard)
  • Stor
  Placering av datorbild Välj huruvida bilden eller texten ska visas först. Bild först är standard för mobila layouter:
  • Bild först (standard för mobil)
  • Andra bild
  Innehållsposition på dator Placeringen av bilden för stationära datorer:
  • Överst (standard)
  • Mitten
  • Längst ner
  Justering av innehåll på skrivbord Justering av texten för stationära datorer:
  • Vänster (standard)
  • Centrera
  • Höger
  Innehållslayout Låter bild- och textrutorna överlappa varandra. Om Inget överlapp är valt justeras innehållet för att det ska passa text och bild.
  • Överlappande
  • Inget överlapp (standard)
  Färgschema Bakgrundsfärgen på bilden med text och bildutfyllnaden. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Mobil layout Välj hur innehållet ska justeras för mobila enheter:
  • Vänster (standard)
  • Höger
  • Centrera

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för bild med text
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Titeltext för avsnittet.
  Rubrikstorlek Rubriktextstorlek:
  • Liten
  • Medium (standard)
  • Stor

  Textblock

  Inställningarna för textblocket i avsnittet för bild med text
  Inställning Beskrivning
  Innehåll Visar brödtext i textavsnittet.
  Textstil Format för innehållstexten:
  • Brödtext (standard)
  • Underrubrik

  Knappblock

  Inställningarna för knappblocket i avsnittet för bild med text
  Inställning Beskrivning
  Knappetikett Texten som visas på knappen.
  Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.

  Bildtextblock

  Inställningarna för bildtextblocket i avsnittet för bild med text
  Inställning Beskrivning
  Text Lägg till en slogan eller bildtext till din bild. Text visas längst ner i textavsnittet på din bild.
  Textstil Stil på innehållstexten:
  • Versaler (standard)
  • Underrubrik
  Textstorlek Storlek på innehållstexten:
  • Liten
  • Medium (standard)
  • Stor

  Multikolumn

  Du kan använda avsnittet med flera kolumner för att visa innehåll i en kolumnlayout och lägga till en knapp under kolumnerna som tar kunden till en ny sida. Para ihop text med en bild för att fokusera på vald produkt, produktserie eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller tillhandahåll en recension.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med flera kolumner
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Bildbredd

  Bredden på bilder som läggs till i kolumnerna.

  • Kolumnens fulla bredd – Bredden på bilden är kolumnens fulla storlek.
  • Halva kolumnens bredd – Bredden på bilden är halva kolumnens storlek.
  • En tredjedel av kolumnens bredd – Bredden på bilden är en tredjedel av kolumnens storlek.
  Bildförhållande

  Bildförhållandet för bilden:

  • Anpassa efter bild – Använder bildens aspektförhållande. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  • Cirkel – Beskär bilden och visar den i en cirkel
  Kolumnjustering

  Justering av bilder och text i kolumnerna:

  • Vänster (standard) – Justerar bilder och text till vänster.
  • Mitten – Justerar bilder och text till mitten.
  Sekundär bakgrund

  Justerar stilen i avsnittet baserat på bakgrunden:

  • Ingen – Kolumnens och avsnittets bakgrund behåller färgen på Bakgrund 1 och kolumnerna har ingen utfyllnad.
  • Visa som kolumnbakgrund – Kolumnernas bakgrund är textens ogenomskinliga färg och lägger till utfyllnad i kolumnerna.
  • Visa som avsnittsbakgrund – Avsnittets bakgrund är textens ogenomskinliga färg, kolumnernas bakgrund är Bakgrund 1 och utfyllnad läggs till i kolumnerna.
  Knappetikett Texten som visas på knappen.
  Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.
  Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler kolumnblock.

  Kolumnblock

  Du kan ha maximalt 12 kolumner i ett avsnitt. Om du har ett, två eller tre kolumnblock visas de i en rad på datorn. Om du har fyra eller fler kolumnblock visas de i en layout med två kolumner. På mobilen visas kolumnblocken i en enda kolumn, om inte Aktivera swipe på mobilen är aktiverat.

  Inställningarna för kolumnblocket i avsnittet med flera kolumner
  Inställning Beskrivning
  Bild Den bild du önskar visa.
  Rubrik Kolumnens titel.
  Beskrivning Brödtexten i kolumnen.

  Sida

  Du kan välja att visa innehållet på en anpassad sida i ett avsnitt. Detta överför allt innehåll på sidan till avsnittet, men överför inte någon Liquid-kod från någon mall.

  Avsnittets färgschema använder följande inställningar:

  • Som standard har texten färgen Text. Varje specifik stil som tillämpas på text på sidan överförs till avsnittet.
  • Hyperlänkar har färgen Accent 1.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för sidavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Sida Den sida i din webbutik som du vill visa.

  Rich text

  Du kan lägga till ett rich text-avsnitt med en rubrik, styckeinnehåll och en knapp för att länka kunder till en ny sida.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för rich text-avsnittet
  Inställning Beskrivning
  Färgschema Rich text-avsnittets bakgrund. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Ge avsnittet full bredd Avsnitten är som standard i full bredd.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för rich text
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Rubrikens typsnittsstorlek

  Storleken på rubriktexten:

  • Liten – Dator: 24 px, mobil: 20 px
  • Medel – Dator: 40 px, mobil: 30 px
  • Stor – Dator: 52 px, mobil: 40 px

  Textblock

  Textblocket är ett bra sätt att dela information om ditt varumärke med dina kunder. Du kan beskriva fördelarna med dina produkter, dela meddelanden, välkomna kunder till din butik eller prata om ditt varumärkes värdegrund.

  Inställningarna för textblocket i avsnittet för rich text
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Brödtext för avsnittets huvudinnehåll.

  Knappblock

  Inställningarna för knappblocket i avsnittet för rich text
  Inställning Beskrivning
  Knappetikett Texten som visas på knappen.
  Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.
  Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.

  Bildspel

  Du kan lägga till ett bildspel för att visa en karusell med upp till fem bilder på en sida i din butik.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för bildspelsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Layout Välj mellan Full bredd (standard) eller Rutnät. Full bredd visar bildspelet med den fulla bredden på avsnittet och Rutnät visar bildspelet med utfyllnad på var sida.
  Bildhöjd

  Höjden på bildspelet:

  • Anpassa efter den första bilden (standard); alla bilder kommer att ha samma höjd som den första bilden i karusellen.
  • Liten
  • Medium
  • Stor
  Pagineringsstil

  Stilen på bildspelsnavigeringen som visas under bilderna.

  • Prickar
  • Räknare (standard)
  • Siffror
  Rotera bilder automatiskt

  Markera rutan för att automatiskt växla igenom bilderna i bildspelet. Om rutan inte är markerad visar bildspelet en statisk bild tills dess att kunden manuellt flyttar fram bildspelet.

  Byt bildspelstimer Använd fältet för att ställa in bildspelet med automatisk växlingstid. Min: 3 sekunder, max: 9 sekunder.
  Mobil layout Markera rutan för att visa innehåll under bilder på mobilen.
  Tillgänglighet Lägg till en beskrivning av ditt bildspel för synskadade kunder.

  Inställningar för bilder i bildspel

  Inställningarna för bilderna i bildspelsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Bild Statisk bild för ditt bildspel. Klicka på bilden för att välja en ny bild eller använd menyn Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
  Redigera alttext

  Beskriv bildspelet för kunder som använder skärmläsare.

  Rubrik

  Valfri rubriktext för bilden. Text läggs till individuellt för varje bild.

  Rubrikstorlek

  Välj mellan en liten, medium (standard) eller stor rubrik.

  Underrubrik Valfri underrubrik för bilden. Text läggs till individuellt till varje bild.
  Knappetikett Mata in text för en knapp eller lämna blankt för att dölja knappen helt.
  Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.
  Använd stil för knappkontur Klicka på kryssrutan för att växla mellan en ifylld eller konturerad knapp.
  Innehållsposition på dator Placering av innehållsrutan över bilden. Välj mellan överst, mitten eller underst, och vänster, centrerat eller höger. Mitten centrerat är standardinställningen.
  Visa ruta på skrivbord Markera rutan för att visa innehållsrutan.
  Justering av innehåll på skrivbord Innehållets placering över bilden. Välj mellan vänster, centrerat (standard) eller höger.
  Bildens opacitet för överlagring Använd skjutreglaget för att justera opaciteten för bildöverlagringen.
  Färgschema Ändra bakgrundsfärgen på innehållsrutan. Välj mellan Nyans 1, Nyans 2, Bakgrund 1 (standard), Bakgrund 2 eller Inverterad. Inställningen kräver att behållaren visas för att bilden ska kunna påverkas.
  Mobil layout Välj hur innehållet ska visas på en mobil enhet. Välj mellan vänster, centrerat (standard) eller höger.

  Video

  Du kan lägga till ett videoavsnitt för att bädda in en video från YouTube eller Vimeo på en sida i din butik.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för video-avsnittet
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Omslagsbild Bilden som visas innan en kund spelar upp videon.
  URL YouTube- eller Vimeo-länken till videon. Videon måste vara allmänt tillgänglig.
  Alt-text för video Alttexten för videon.
  Ge avsnittet full bredd Tar bort standardutfyllnaden och utökar avsnittet till sidans fulla bredd.

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis