Funktioner i webbshop

Du kan lägga till funktioner på valfri sida i din webbutik med hjälp av avsnitt. Du kan välja, lägga till och konfigurera avsnitt med bilder, text, varumärkesfärger och annat.

Vissa sidor kommer att ha standardavsnitt, till exempel meddelandefältet, sidhuvudet och sidfoten. Dessa avsnitt visas på varje sida.

Alla Teman från Shopify inkluderar webbshopsfunktionerna som beskrivs på denna sida. Dessutom kan betalteman kan också inkludera några av dessa funktioner. Se supportguiden för ditt specifika tema för mer information.

Meddelandefält

Meddelandefältet gör att du kan kommunicera viktig information till dina kunder från vilken sida som helst och anpassa upp till 12 olika meddelandeblock. Du kan även lägga till en språkväljare, en lands- eller regionväljare och ikoner för sociala medier i ditt meddelandefält.

Om du har flera meddelanden kan du välja om du vill rotera dina meddelanden automatiskt eller låta dina kunder gå igenom dina meddelanden med knapparna manuellt.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet för meddelandefältet
Inställning Beskrivning
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Visa avskiljande linje Visar en rad för att visuellt separera meddelandefältet från sidans innehåll.
Sociala medier-ikoner Visar sociala medier-ikoner som länkar till dina sociala medier-konton.
Rotera meddelanden automatiskt Aktivera för att automatiskt rotera dina meddelanden.
Byt bilder var Välj rotationsfrekvens för meddelanden.
Aktivera land/region-väljare Lägg till en väljare som gör att kunden kan välja vilka länder och regioner som du aktiverar i betalningsinställningarna. På så sätt kan kunderna visa produktpriserna i sin önskade valuta.
Aktivera språkväljare Lägg till en väljare som gör att kunden kan välja vilka länder och regioner som du aktiverar i språkinställningarna. På så sätt kan kunderna bläddra i butiken på sitt önskade språk.

Meddelandeblock

Du kan lägga till en text och en länk till ett meddelandeblock för att göra det klickbart och ta kunder till en specifik sida.

Inställningarna för meddelandeblocket i avsnittet med meddelandefältet
Inställning Beskrivning
Text Meddelandet som du vill visa för dina kunder.
Länk Länken som du vill att kunder ska navigera till om de klickar på meddelandefältet.

Sidhuvudet visas på alla sidor i din webbshop.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för rubrikavsnittet
Inställning Beskrivning
Logotypens position på en stationär dator

Där logotypen visas i sidhuvudet när en kund öppnar webbplatsen på en stor skärm. Logotypens placering optimeras automatiskt för mobiler.

 • Mitten till vänster – Visar den inbyggda logotypen i huvudmenyn, centrerad vertikalt och justerad till vänster.
 • Överst till vänster – Visar logotypen ovanför huvudmenyn och justerar logotypen och menyobjekten till vänster.
 • Mitten högst upp (standard) - Visar logotypen ovanför huvudmenyn och justerar logotypen och menyobjekten till mitten.
Meny Menyn som ska användas som din huvudmeny. Klicka på Ändra för att välja en annan meny.
Typ av skrivbordsmeny Använd rullgardinsmenyn för att välja en typ av skrivbordsmeny:
 • Rullgardinsmeny – Visar innehållet i den andra nivåns meny, med den tredje nivån komprimerad tills motsvarande andranivåobjekt klickas på.Menytypen optimeras automatiskt för mobil.
 • Megameny – Visar allt innehåll i menyn på andra och tredje nivån vid det första klicket.Menytypen optimeras automatiskt för mobil.
 • Låda – Visar lådmenyn via en ikon i en hamburgermeny.När den klickas kommer alla menyalternativ på nivå ett visas, och dessa kan klickas på för att öppna ytterligare navigationslager (nivå två och tre).
Fast sidhuvud

Välj om du vill använda ett fast sidhuvud och hur du vill att det ska visas.

 • Ingen - Sidhuvudet skrollar inte med kunden.
 • Vid skrollning uppåt - Sidhuvudet visas när kunden skrollar upp på sidan.
 • Alltid - Sidhuvudet visas alltid när kunden skrollar uppåt eller neråt på sidan.
 • Minska alltid logotypstorleken - Sidhuvudet visas alltid när kunden skrollar uppåt eller neråt på sidan.Logotypstorleken minskas med 25% när kunden skrollar på sidan.
Visa avskiljande linje Visar en rad för att visuellt separera rubriken från sidans innehåll.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Aktivera land/region-väljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina betalningsinställningar, så att kunderna kan visa dina produktpriser i den valuta de väljer.
Aktivera språkväljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina språkinställningar, så att kunderna kan bläddra i din butik på det språk de väljer.
Placering av logotyp på mobil

Välj var logotypen ska visas på mobilen.

 • Center - Logotypen visas i mitten av sidhuvudet.
 • Vänster - Logotypen visas till vänster i sidhuvudet.
Radavstånd Lägg till utrymme under ditt sidhuvud. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme i den nedre marginalen.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i sidhuvudet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme högst upp eller längst ner i din sidhuvudet.

Rubrikblock

Du kan lägga till följande block i Rubrikavsnittet.

Inställningarna för appblocket i rubrikavsnittet
Inställning Beskrivning
Appar Lägg till en Online Store 2.0-kompatibel app. Lägg till upp till tre appar. De kommer att placeras till vänster om varukorgsikonen och begränsas till en storlek på 44 px gånger 44 px.

Sidfoten visas på alla sidor i ditt tema.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Visa e-postregistrering Innehåller ett formulär för e-postregistrering där kunder kan prenumerera på ditt nyhetsbrev och marknadsföring.
Rubrik Titeln för formuläret Visa e-postregistrering . Om Visa e-postregistrering inte är aktiverad visas inte detta. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv, eller för att lägga till en länk.
Följ på Shop Visa en följ-knapp för ditt skyltfönster i Shop-appen. Läs mer om att följa på Shop.
Sociala medier-ikoner Visar ikoner för alla sociala medier-plattformar som du har angett en profillänk för i dina temainställningar.
Aktivera land/region-väljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina betalningsinställningar, så att kunderna kan visa dina produktpriser i den valuta de väljer.
Aktivera språkväljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina språkinställningar, så att kunderna kan bläddra i din butik på det språk de väljer.
Visa betalningsikoner Visar ikonerna för betalningsmetoder som är aktiva i din butik. Det kanske inte finns en ikon för en betalningsmetod om en ikon inte har registrerats av betalningsleverantören. När en kund besöker din butik filtreras dessa ikoner så att endast de betalningsmetoder som stöds i den aktuella kundens region och valuta visas.
Visa policylänkar Visar ikonerna för policylänkarna bredvid din upphovsrättsinformation. Policylänkar genereras från dina inställningar för Inställningar > Policyer i din Shopify-administratör. Läs mer om att lägga till butikspolicyer.
Radavstånd Lägg till utrymme ovanför din sidfot. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme till den övre marginalen.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i sidfoten. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme högst upp eller längst ner i din sidfot.

Menyblock

Inställningarna för menyblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Blockets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv, eller för att lägga till en länk.
Meny Menyn som ska visas i blocket. Endast menyalternativ på toppnivå visas i sidfoten, så rullgardinsmenytyper kommer inte att visas som förväntat.

Block för varumärkesinformation

Din varumärkesinformation hanteras i dina temainställningar. Läs mer om varumärkesinformation.

Inställningarna för varumärkesinformationsblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Visa sociala medier-ikoner Visar ikoner för alla sociala medier-plattformar som du har angett en profillänk för i dina temainställningar.

Textblock

Blocket Text kan användas för att framhäva viktig information, till exempel butiksinformation, kampanjer eller kontaktinformation.

Inställningarna för textblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Blockets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv, eller för att lägga till en länk.
Undertext Texten som ska visas i blocket.

Bildblock

Inställningarna för bildblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Bild Bilden som ska visas i blocket.
Bildbredd Ställer in bildens bredd. Kan vara en multipel av 5, från 50 px till 200 px. Standard är 100 px.
Bildjustering på stor skärm

Justerar bilden inom blocket:

 • Vänster – Justerar bilden till vänster i blocket.
 • Mitten (standard) – Justerar bilden till mitten av blocket.
 • Höger – Justerar bilden till höger i blocket.

Blogginlägg

Om du har en blogg i din Shopify-butik kan du använda ett avsnitt för Blogginlägg för att framhäva inlägg från den bloggen. Varje blogginlägg i avsnittet Blogginlägg visar de första 55 orden ur utdraget från ett inlägg. Om blogginlägget inte har ett utdrag visas de första 30 orden i inlägget istället.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för bloggpost-avsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Blogg Vilken blogg du vill visa blogginlägg från. Standardinställningen är den första bloggen i alfabetisk ordning på sidan Bloggar.
Blogginlägg Antal blogginlägg som du vill visa i avsnittet. Maximalt: 4 inlägg.
Antalet kolumner på skrivbordet Antalet kolumner att visa på stationära datorer. Minimum: 1. Maximum: 4.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Visa framhävd bild Visar den utvalda bilden för blogginlägget. Föreslaget bildförhållande: 3:2.
Visa datum Visar datumet då blogginlägget skapades.
Visa författare Visar författaren till blogginlägget.
Aktivera "Visa alla"-knappen om bloggen innehåller fler blogginlägg än vad som visas Om bloggen har fler blogginlägg än vad som är inställt i fältet Blogginlägg visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till bloggens sida.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till mellanrum högst upp eller längst ner i bloggpostavsnittet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under bloggpostavsnittet.

Välj en blogg

 1. Klicka på titeln för blogginläggsavsnittet i din temaredigerare.
 2. Klicka på Ändra i avsnittet Blogg.
 3. Välj bloggen.
 4. Klicka på Välj och sedan på Spara

Kollage

Du kan skapa ett kollage av bilder, produkter, produktserier och videor. Varje Collage-avsnitt innehåller tre block. Som standard innehåller avsnittet ett bild-, produkt- och produktserieblock. Genom att ta bort ett av blocken kan du lägga till ett videoblock.

Om du vill skapa ett kollage med fler än tre block ska du lägga till ytterligare kollageavsnitt under det första utan att inkludera ett Rubrikvärde i de lägre kollageavsnitten. Kollageavsnitten flyter då samman till ett enda avsnitt.

Rekommenderade aspektförhållanden för alla bilder i detta avsnitt är 2:3 eller 1:1.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för kollageavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Layout för dator

Så här visas kollagemedia på en stationär dator.

 • Stort block till vänster (standard) – Det första blocket i avsnittet visas till vänster och är större än de andra blocken.
 • Stort block till höger – Det sista blocket i avsnittet visas till höger och är större än de andra blocken.
Mobil layout

Såhär visas blocken på mobilen.

Kollage – Visar bilderna i en kollagelayout:
 • Om Stort block till vänster har aktiverats i Skrivbordslayout visas det första blocket i avsnittet överst och är större än de andra blocken.
 • Om Stort block till höger har aktiverats i Skrivbordslayout visas det sista blocket i avsnittet längst ner och är större än de andra blocken.
Kolumn - Visar all media i samma storlek och i en kolumn.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i kollageavsnittet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet.

Videoblock

Inställningarna för videoblocket i kollageavsnittet
Inställning Beskrivning
Omslagsbild Bilden som visas innan en kund spelar upp videon. Du kan ladda upp en anpassad omslagsbild från din Shopify-administratör.
URL YouTube- eller Vimeo-länk till videon. Videon måste vara allmänt tillgänglig. Videon kommer att spelas upp i ett popup-fönster.
Alternativtext för video Alt-text för videon. Beskriver videons sammanhang och syfte för kunder som använder skärmläsare.

Produktblock

Inställningarna för produktblocket i collageavsnittet
Inställning Beskrivning
Produkt Produkten som du vill visa.
Visa andra bild på hovring När en kund rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.

Produktserieblock

Inställningarna för produktserieblocket i kollageavsnittet
Inställning Beskrivning
Produktserie Produktserien som du vill visa.

Bildblock

Inställningarna för bildblocket i collageavsnittet
Inställning Beskrivning
Bild Bilden för avsnittet. Klicka på Välj bild för att välja en bild eller klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
Redigera alternativtext Lägg till en kort bildbeskrivning för att förbättra SEO och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.

Innehåll som kan döljas

Innehållsavsnittet som kan döljas/visas stöder rader som kan döljas och expanderas för att visa innehållet och en bild som kan placeras till vänster eller höger om innehållet.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet för innehåll som kan döljas/visas
Inställning Beskrivning
Rubrik En valfri bildtext för avsnittet för innehåll som kan döljas/visas. Visas ovanför avsnittsrubriken.
Rubrik Rubriken för avsnittet med hopfällbart innehåll. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv, eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Rubriklinjering Välj justering av avsnittsrubriken. Alternativen är vänster, mitten (standard) eller höger.
Layout

Välj en layout för ditt innehåll som kan döljas/visas:

 • Ingen behållare (standard)
 • Radbehållare - Varje rad som kan döljas/visas finns i en nyanserad ruta
 • Avsnittsbehållare - Innehåller hela avsnittet för innehåll som kan döljas/visas i en nyanserad ruta
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Färgschema för container En uppsättning färger som du kan applicera på behållaren.Läs mer om färgscheman. Det valda färgschemat visas endast när layoutalternativet är inställt på Rad- eller Avsnittsbehållare.
Öppna den första raden som kan döljas När det är markerat kommer den första raden i ditt innehåll som kan döljas/visas att utökas som standard.
Bild Bilden för avsnittet. Klicka på Välj bild för att välja en bild eller klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
Redigera alternativtext Lägg till en kort bildbeskrivning för att förbättra SEO och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
Bildförhållande Bildförhållandet för sektionsbilden:
 • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Liten
 • Stor
Layout för dator Välj om bilden eller raderna som kan döljas/visas ska visas först. Standardinställningen är text först. På mobilen visas alltid bilden först.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner på det hopfällbara innehållet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under det hopfällbara innehållsavsnittet.

Block med rad som kan döljas

Inställningarna för radblocket som kan döljas/visas
Inställning Beskrivning
Rubrik En rubrik för raden som kan döljas/visas.
Ikon Välj en ikon från rullgardinslistan som ska visas framför innehållsrubriken som kan döljas/visas. Markera-ikonen är vald som standard.
Radinnehåll Innehåll för raden som kan döljas/visas. Innehållet kan formateras eller innehålla URL-länkar. Den här funktionen kan användas tillsammans med Radinnehåll från sidan.
Radinnehåll från sida Du kan infoga befintligt innehåll från en annan sida i en rad som kan döljas/visas. Klicka på Ändra för att välja eller ta bort en sida. Den här funktionen kan användas tillsammans med ett Radinnehåll.

Produktserielista

Du kan lägga till en lista över produktserier som du vill framhäva. Du kan lägga till upp till 16 produktserieblock i en produktserielista.

Avsnittsinställningar

Inställningar för avsnittet med produktserielista
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Bildförhållande Bildförhållandet för de utvalda bilderna i produktserierna:
 • Anpassa efter bild - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Kvadrat (standard) – Beskär bilderna så att ett förhållande på 1:1 används.
Antalet kolumner på skrivbordet Antalet kolumner att visa på stationära datorer. Minimum: 1. Maximum: 5.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Aktivera "Visa alla"-knappen om listan innehåller fler produktserier än vad som visas Visar en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till en fullständig lista över produktserierna.
Antal kolumner på mobil Ställ in en specifik kolumnlayout för mobilenheter. Välj mellan 1 och 2 kolumner.
Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler produktserieblock.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i produktserielistan. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px mellanslag ovanför eller under produktserieavsnittet.

Välj produktserier

 1. I din temaredigerare klickar du på det block för Produktserie som du vill lägga till en produktserie till.
 2. Klicka på Välj produktserie.
 3. Klicka på en produktserie och sedan på Välj.

Kontaktformulär

Ditt kontaktformulär skickar alla inlämningar till butikens e-postadress för avsändare. Du kan ändra din e-postadress för avsändare på sidan aviseringsinställningar i din Shopify-administratör.

Formuläret har följande fält:

 • Namn
 • E-postadress (obligatoriskt)
 • Telefonnummer
 • Kommentar

Avsnittsinställningar

Inställningarna för kontaktformulärsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i kontaktformuläret. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under kontaktformuläravsnittet.

Anpassad Liquid

Du kan lägga till din egen Liquid-kod för att skapa ett anpassat avsnitt.

 • Lägg till appfragment som tillhandahålls i anvisningarna från dina nerladdade appar för att introducera appar på dina sidor.
 • Lägg till anpassad Liquid-kod direkt i redigeraren.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för det anpassade Liquid-avsnittet
Inställning Beskrivning
Anpassa Liquid Lägg till appfragment eller annan Liquid-kod för att skapa avancerade anpassningar.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet anpassad Liquid. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under det anpassade Liquid-avsnittet.

Banner för e-postregistrering

Du kan lägga till ett avsnitt på din lösenordssidadär kunder kan ange sin e-postadress för att få information om när din butik är öppen. Varje e-postprenumeration skapar ett kundkonto.

I avsnittet finns tre standardblock:

 • Rubrik
 • Underrubrik
 • E-postformulär

Avsnittsinställningar

Inställningarna för banneravsnittet för e-postregistrering
Inställning Beskrivning
Bakgrundsbild Bakgrundsbilden för e-postregistreringsbannern. Klicka på Ändra för att ersätta eller ta bort bilden. När bilden tas bort visas bilden som kommer med temat. Dölj den här bilden genom att avmarkera kryssrutan Visa bakgrundsbild.
Redigera alternativtext Klicka för att ställa in alternativ bildtext för sökmotoroptimering och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
Bildens opacitet för överlagring Dimmar e-postregistreringens bannerbild med en överlagring. Använd skjutreglaget för att ställa in opaciteten för överlagringen. Standard är 0 %.
Visa bakgrundsbild Markera den här rutan för att visa bakgrundsbilden på din e-postregistreringsbanner.
Banner-höjd

Ställ in höjden på din e-postregistreringsbanner med hjälp av rullgardinsmenyn. Välj mellan Anpassa till bild, small, medium (standard) eller large.

Innehållsposition på dator Ställ in placeringen av e-postregistreringsbanner för stationära datorer. Välj mellan överst, mitten eller underst, och höger, vänster eller centrerat. Mitten-centrerat är standardalternativet.


På skrivbordet täcker textrutan delvis bilden. På mobilen visas textrutan under bilden.

Visa ruta på skrivbord Placerar din e-postregistreringsbanner i en textruta över bilden som kunder kan handla från en stationär dator.
Justering av innehåll på skrivbord Ställ in justeringen av bildbannertexten för stationära datorer. Välj mellan höger, vänster eller centrerat (standard).
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.


På datorn är det valda färgschemat endast synligt när alternativet Visa behållare på dator är valt. På mobilen är det valda färgschemat endast synligt när Visa innehåll under bild på mobil valts.

Linjering av innehåll på mobil Ställ in justeringen av bildbannertexten för mobila enheter. Välj mellan höger, vänster eller centrerat (standard).
Visa innehåll nedan på mobilen Innehållet kommer att visas under e-postregistreringsbannern på mobila enheter.

Rubrikblock

Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för e-postregistrering
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.

Block för underrubrik

Inställningarna för underrubrikblocket i avsnittet för e-postregistrering
Inställning Beskrivning
Beskrivning Avsnittets beskrivning.
Textstil Ändrar stilen på texten i avsnittet för e-postregistrering. Välj mellan brödtext (standard) och undertext.

E-postanmälan

Du kan lägga till ett avsnitt där kunder kan ange sin e-postadress och prenumerera på ditt nyhetsbrev eller marknadsföring. När en kund prenumererar skapas ett kundkonto i din Shopify-administratör.

I avsnittet finns tre standardblock:

 • Rubrik
 • Underrubrik
 • E-postformulär

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet med e-postregistrering
Inställning Beskrivning
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Ge avsnittet full bredd Gör så att avsnittet är lika brett som webbläsarfönstret.

Rubrikblock

Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för e-postregistrering
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.

Block för underrubrik

Inställningarna för underrubriksblocket i avsnittet med produktserielista
Inställning Beskrivning
Beskrivning Avsnittets beskrivning.

E-postformulär

Blocket för e-postformulär visar ett fält där en kund kan ange en e-postadress för att anmäla sig till att erhålla ditt marknadsföringsmaterial. Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.

Du kan lägga till ett avsnitt som visar produkter i en produktserie.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet med utvald produktserie
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv, eller för att lägga till en länk. Klicka på den dynamiska källknappen för att infoga en dynamisk källa som titeln för avsnittet.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Beskrivning Ange beskrivande text för den utvalda kollektionen. Du kan formatera texten till fetst eller kursiv stil eller för att inkludera en länk. Klicka på den dynamiska källknappen för att infoga en dynamisk källa för beskrivningen av den utvalda kollektionen.
Visa kategoribeskrivning från Shopify admin Om du kryssar i den här rutan kommer du att använda produktsamlingsbeskrivningen som du lade till i produktsamlingen i din Shopify-admin, istället för text som anges i beskrivningsfältet ovan.
Beskrivningsstil Använd rullgardinsmenyn för att välja en stil för beskrivningen av din utvalda produktserie. Alternativen är brödtext (standard), undertext eller versaler.
Produktserie Den kategori som du vill visa produkter från. Klicka på Ändra för att ta bort eller ändra kategorin.
Maximalt antal produkter att visa Antalet produkter från produktserien som ska visas. Minst: 2. Högst: 25.
Antalet kolumner på skrivbordet Antalet kolumner att visa på stationära datorer. Minimum: 1. Maximum: 5.
Ge produkterna full bredd Kryssruta för att visa produkter i fönstrets hela bredd, oavsett inställning för sidbredd.
Aktivera "Visa alla"-knappen om produktserien innehåller fler produkter än vad som visas Om produktserien har fler produkter än vad som är inställt i fältet Maximalt antal produkter som ska visas, visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till produktseriesidan.
"Visa alla"-stil Välj mellan en länk, en fast knapp och en konturknapp.
Aktivera karusell på dator Markera kryssrutan för att visa produkter i en karusell på skärmar som är bredare än 989 pixlar breda.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Bildförhållande Bildförhållandet för produktbilderna:
 • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
Bildform Välj en av följande bildformer för dina produktbilder:
 • Standard – ändrar produktbilden till en rektangulär form.
 • Båge – kröker den övre delen av produktbilden.
 • Droppe – rundar produktbilden till en av de sex droppformerna som har en unik animering vid hovring.
 • Vänster sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt vänster.
 • Höger sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt höger.
 • Diamant – ger produktbilden en fyrsidig diamantform.
 • Parallellogram – ändrar produktbilden så att den får en form med två par av parallella streck.
 • Rund – ger produktbilden rundade kanter och gör den rund eller oval med en unik animering vid hovring.
Visa andra bild på hovring När kunden rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
Visa säljare Visar säljare av produkterna.
Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet omdömen inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Kräver också en produktomdömesapp och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
Aktivera knapp för snabb tilläggning Snabbknappen för att lägga till gör det möjligt för kunder att lägga till en artikel i varukorgen från produktkortet. Om produkten har varianter kommer knappen att visa "Välj alternativ" och visa produktdetaljerna i en popup, där kunden kan välja önskade varianter, lägga till varan i varukorgen, betala omedelbart i kassan med "Köp nu" eller klicka för att se all information om artikeln. Observera att inställningen gör att knappen "Köp nu" är aktiverad på din produktsida. Om knappen "Köp nu" inte är aktiverad i produktmallen har kunderna möjlighet att lägga till produkten i sin varukorg, men kommer inte att se det snabba arbetsflödet "Köp nu" i kassan.
Antal kolumner på mobil Ställ in en specifik kolumnlayout för mobilenheter. Välj mellan 1 och 2 kolumner.
Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler produkter.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet med utvalda produktserier. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px mellanslag ovanför eller under avsnittet utvalda produktserier.

Du kan lägga till ett avsnitt som innehåller en specifik produkt.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet med utvalda produkter
Inställning Beskrivning
Produkt Produkten som du vill visa i avsnittet.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Visa sekundär bakgrund Visar den utvalda produkten på din sekundära bakgrundsfärg.
Mediabredd för dator Välj storlek för media; liten, medelstor eller stor. Bilden optimeras automatiskt för mobil.
Begränsa media till skärmhöjd Om du väljer det här alternativet ställs en maximal mediehöjd in baserat på höjden på webbläsarfönstret.
Mediaanpassning Välj Original för att behålla det ursprungliga bildförhållandet för media eller Fyll för att anpassa median till dess behållare.
Datorns media-position Välj om du vill ha utvald produktmedia till vänster eller höger. Gäller endast användare som kommer åt sidan från en stationär dator.
Bildzoom

Välj hur bilden zoomas in och ut på en stationär dator:

 • Öppna lightbox – Öppnar den stora bilden. Standard på mobila enheter.
 • Ingen zoom – Inaktiverar zoom för bilder. Rekommenderas för bilder som har låg upplösning.
 • Klicka och hovra – Klicka för att zooma in bilden och hovra sedan över den för att se olika inzoomade avsnitt. Zoom vid hovring inaktiveras när du klickar på de förstorade bilderna igen eller när musen lämnar bildens behållare. När den här inställningen aktiveras och användaren har en mobil enhet, kommer bilden att som standard återgå till att öppnas i ett spärrande fönster (lightbox).
Dölj andra varianters media Välj det här alternativet för att dölja media för andra varianter när en variant har valts.
Aktivera videoslingor Gör så att videon visas igen. Kunder måste klicka för att starta uppspelningen på nytt.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet med utvalda produkter. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet.

Du kan lägga till följande block i avsnittet Utvald produkt.

Tillgängliga block i avsnittet med utvalda produkter
Block Inställningar
Text Ange text för din utvalda produkt:
 • Text: Godkänner text eller dynamisk källa.
 • Textstil: Välj mellan Brödtext, Undertext eller Versaler.
Titel Rubrikstorlek: Välj mellan Small, Medium och Large.
Pris Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
Variantväljare Välj mellan piller eller en rullgardinsmeny.
Kvantitetsväljare Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
Köpknappar Markera rutan Visa dynamiska kassaknappar för att visa alla dynamiska kassaalternativ som du har aktiverat i dina Betalningsinställningar.
Dela Klickbar text som låter kunder dela produkten i sina sociala medier.
Produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet omdömen inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Kräver också en produktomdömesapp och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
Anpassa Liquid Lägg till anpassad Liquid- eller HTML-kod.
Appar Lägg till en Online Store 2.0-kompatibel app.
Ikon med text Det här blocket visar upp till tre ikoner som du kan välja från en lista med förinstallerade ikoner eller från en bild som du laddar upp. Om du väljer att ladda upp en bild åsidosätter den uppladdade bilden alla rullgardinsmenyval av ikoner. För layouten på dina ikoner kan du välja vertikal eller horisontell. Rensa rubrikfältet för att radera en ikon. Lägg till ett annat **Ikon med text**-block för att visa fler än tre ikoner.
SKU Detta block visar SKU (lagerhållningsenhet) som är associerad med en produkt när din variant har en SKU associerad. Läs mer om [att lägga till SKU-nummer till dina produktvarianter från admin](/manual/online-store/themes/themes-by-shopify/vintage-themes/customizing-vintage-themes/show-sku#add-sku-numbers-to-your-product-variants-from-the-admin-sectioned%20themes-specific).

Bildbanner

Avsnittet för bildbanner stöder en eller två bilder och en textruta med knappar. Om två bilder används visas de sida vid sida på datorn. På mobilen kan du välja om bilderna ska visas sida vid sida eller i en kolumn.

Textrutan täcker delvis bilden på datorn. Textrutan visas under bilden på mobilen. Du kan ändra textjusteringen mellan höger, vänster eller centrerat för både dator och mobil.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet med bildbanner
Inställning Beskrivning
Första bild Huvudbilden för bannern. Om två bilder läggs till i avsnittet visas den här bilden antingen till vänster eller överst, beroende på om kunden använder dator eller mobil.
Redigera alternativtext Klicka för att ställa in alternativ bildtext för sökmotoroptimering och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
Andra bild Sekundär bild för bannern. Om två bilder läggs till i avsnittet visas den här bilden antingen till höger eller längst ner, beroende på om kunden använder dator eller mobil.
Bildens opacitet för överlagring Lägger till en överlagring till bannerbilderna. Använd skjutreglaget för att ställa in opacitet för överlagringen. Standard är 0 %.
Banner-höjd

Ställ in höjden på dina bannerbilder med hjälp av rullgardinsmenyn.

 • Anpassa efter första bilden - Ställer in höjden på avsnittet efter höjden på den första bilden.
 • Liten – Dator: 420 px, mobil: 280 px
 • Medel (standard) – Dator: 560 px, mobil: 340 px
 • Stor – Dator: 720 px, mobil: 390 px
Innehållsposition på dator Ställ in placeringen av datorns bildbanner. Välj mellan överst, mitten eller underst, och höger, vänster eller centrerat.
Visa ruta på skrivbord Placerar din bannerbildstext i en textruta över bannerbilden för kunder som handlar från en stationär dator.
Justering av innehåll på skrivbord Ställ in justeringen av bildbannertexten för stationära datorer. Välj mellan höger, vänster eller mitten.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Läs mer om färgscheman. Det valda färgschemat visas endast när alternativet Visa textruta på stationär dator har valts.
Animeringar

Välj en animation för din bild:

 • Ingen (standard)
 • Rörlig miljö – Flyttar långsamt bildpositionen inom dess ramar.
 • Fast bakgrundsposition – När en kund bläddrar på sidan flyttas elementen, såsom text och knappar, i samma hastighet medan bakgrunden förblir fixerad.
 • Zooma in vid bläddring – När en kund bläddrar på sidan flyttas de element som gör att bilden, till exempel text och knappar, rör sig i samma hastighet medan bakgrunden förblir fixerad och bilden zoomar in.
Linjering av innehåll på mobil Ställ in justeringen av bildbannertexten för mobila enheter. Välj mellan höger, vänster eller mitten.
Stapla bilder på mobil Om två bilder läggs till i avsnittet visas bilderna i en kolumn istället för sida vid sida.
Visa ruta på mobil Placerar din bannerbildstext i en textruta över bannerbilden för kunder som handlar från en mobil enhet.

Rubrikblock

Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med bildbanner
Inställning Beskrivning
Rubrik Stor text för textrutans titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv, eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.

Textblock

Inställningarna för textblocket i avsnittet med bildbanner
Inställning Beskrivning
Beskrivning Visar brödtext.
Textstil Ändrar textstilen i bildbannern. Välj mellan brödtext, undertext och versaler.

Knappblock

Inställningarna för knappblocket i avsnittet med bildbanner
Inställning Beskrivning
Första knappetikett Texten som visas på den första knappen.
Första knapplänk Den URL som du vill att den första knappen ska länka till.
Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.
Andra knappetikett Texten som visas på den andra knappen.
Andra knapplänk Den URL som du vill att den andra knappen ska länka till.
Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.

Bild med text

Du kan lägga till ett avsnitt som innehåller ett bildblock och ett textblock med en valfri knapp som länkar kunder till en ny sida. Para ihop text med en bild för att fokusera på vald produkt, produktserie eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller tillhandahåll en recension.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet med bild med text
Inställning Beskrivning
Bild Klicka på Välj bild för att välja en bild för avsnittet. Klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
Redigera alternativtext Klicka för att ställa in alternativ bildtext för sökmotoroptimering och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
Bildhöjd Välj höjden på bilden:
 • Anpassa efter bild (standard)
 • Liten
 • Medium
 • Stor
Bildbredd för dator Bildens bredd:
 • Liten
 • Medium (standard)
 • Stor
Placering av datorbild Välj huruvida bilden eller texten ska visas först. Bild först är standard för mobila layouter:
 • Bild först (standard för mobil)
 • Andra bild
Innehållsposition på dator Vertikal placering av innehållet i behållaren:
 • Överst (standard)
 • Mitten
 • Längst ner
Justering av innehåll på skrivbord Justeringen av texten i behållaren:
 • Vänster (standard)
 • Centrera
 • Höger
Innehållslayout Låter bild- och textrutorna överlappa varandra. Om Inget överlapp är valt justeras innehållet för att det ska passa text och bild.
 • Överlappande
 • Inget överlapp (standard)
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Animeringar

Välj en animation för din bild:

 • Ingen (standard)
 • Rörlig miljö – Flyttar långsamt bildpositionen inom dess ramar.
 • Zooma in vid bläddring – När en kund bläddrar på sidan flyttas de element som gör att bilden, till exempel text och knappar, rör sig i samma hastighet medan bakgrunden förblir fixerad och bilden zoomar in.
Mobil layout Välj hur innehållet ska justeras för mobila enheter:
 • Vänster (standard)
 • Höger
 • Centrera
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet "bild med text". Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under avsnittet "bild med text".

Rubrikblock

Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för bild med text
Inställning Beskrivning
Rubrik Titeltext för avsnittet. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.

Textblock

Inställningarna för textblocket i avsnittet för bild med text
Inställning Beskrivning
Innehåll Visar brödtext i textavsnittet.
Textstil Format för innehållstexten:
 • Brödtext (standard)
 • Underrubrik

Knappblock

Inställningarna för knappblocket i avsnittet för bild med text
Inställning Beskrivning
Knappetikett Texten som visas på knappen.
Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.

Bildtextblock

Inställningarna för bildtextblocket i avsnittet för bild med text
Inställning Beskrivning
Text Lägg till en slogan eller bildtext till din bild. Text visas längst ner i textavsnittet på din bild.
Textstil Stil på innehållstexten:
 • Versaler (standard)
 • Underrubrik
Textstorlek Storlek på innehållstexten:
 • Liten
 • Medium (standard)
 • Stor

Flera kolumner

Du kan använda avsnittet med flera kolumner för att visa innehåll i en kolumnlayout och lägga till en knapp under kolumnerna som tar kunden till en ny sida. Para ihop text med en bild för att fokusera på vald produkt, produktserie eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller tillhandahåll en recension.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet med flera kolumner
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Bildbredd

Bredden på bilder som läggs till i kolumnerna.

 • Kolumnens fulla bredd (standard) - Bredden på bilden är kolumnens fulla storlek.
 • Halva kolumnens bredd – Bredden på bilden är halva kolumnens storlek.
 • En tredjedel av kolumnens bredd – Bredden på bilden är en tredjedel av kolumnens storlek.
Bildförhållande

Bildförhållandet för bilden:

 • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildens format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
 • Cirkel – Beskär bilden och visar den i en cirkel
Antalet kolumner på skrivbordet Använd räckviddsskalan för att välja antal kolumner som visas på stationära datorer. Minimum är 1, maximum 6.
Kolumnjustering

Justering av bilder och text i kolumnerna:

 • Vänster (standard) – Justerar bilder och text till vänster.
 • Mitten – Justerar bilder och text till mitten.
Sekundär bakgrund Välj Ingen för att dölja den sekundära bakgrunden eller Visa som kolumnbakgrund för att ändra kolumnbehållarens färger.
Knappetikett Texten som visas på knappen.
Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Antal kolumner på mobil Ställ in en specifik kolumnlayout för mobilenheter. Välj mellan 1 och 2 kolumner.
Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler produktserieblock.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i flerkolumnsavsnittet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under flerkolumnsavsnittet.

Kolumnblock

Du kan ha maximalt 12 kolumner i ett avsnitt. Om du har ett, två eller tre kolumnblock visas de i en rad på datorn. Om du har fyra eller fler kolumnblock visas de i en layout med två kolumner. På mobilen visas kolumnblocken i en enda kolumn, om inte Aktivera swipe på mobilen är aktiverat.

Inställningarna för kolumnblocket i avsnittet med flera kolumner
Inställning Beskrivning
Bild Den bild du önskar visa.
Rubrik Kolumnens titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Beskrivning Brödtexten i kolumnen.
Länketikett [valfritt] Texten för en länk som lagts till under kolumnblocket. Lämna blankt om du inte har lagt till en länk.
Länk URL för länken. Lämna blank utan länk.

Flera rader

Du kan lägga till ett avsnitt som innehåller flera rader var med en bild, text och en valfri knapp. Para ihop text med en bild för att fokusera på vald produkt, produktserie eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller tillhandahåll en recension.

Du kan även visa innehåll för metaobjekt via dynamiska källor.För att visa metaobjektsposter måste du skapa ett metaobjekt, skapa poster och se till att metaobjektet har butiksåtkomst innan du kan använda det i sektioner med flera platser.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för avsnittet multirow
Inställning Beskrivning
Bildhöjd Välj höjden på bilden:
 • Anpassa till bild
 • Liten
 • Medel (standard)
 • Stor
Bildbredd för dator Bildens bredd:
 • Liten
 • Medium (standard)
 • Stor
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Textstil Ändrar textstilen. Välj mellan brödtext (standard) och undertext.
Knappstil Välj mellan en fast knapp och en konturknapp.
Innehållsposition på dator Vertikal placering av innehållet i behållaren:
 • Högst upp
 • Mitten (standard)
 • Längst ner
Justering av innehåll på skrivbord Justeringen av texten i behållaren:
 • Vänster (standard)
 • Centrera
 • Höger
Placering av datorbild Välj placering för bilderna. Placering optimeras automatiskt för mobil:
 • Alternativ från vänster (standard)
 • Alternera från höger
 • Vänsterjusterad
 • Högerjusterad
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Färgschema för container En uppsättning färger som du kan applicera på behållaren. Mer information om färgscheman.
Mobil layout Välj hur innehållet ska justeras för mobila enheter:
 • Vänster (standard)
 • Höger
 • Centrera
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet med flera rader. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under bild med text-avsnittet.

Radblock

Inställningarna för radblocken i avsnittet för multirow
Inställning Beskrivning
Bild Klicka på Välj bild för att välja en bild för raden. Klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden. Klicka på källknappen för att länka till dynamiska källor.
Redigera alternativtext Klicka för att ställa in alternativ bildtext för sökmotoroptimering och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
Rubrik Lägg till en slogan eller bildtext till din bild.
Rubrik Titeltext för raden. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Text Visar text i paragrafstil på raden.
Knappetikett Texten som visas på knappen.
Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.

Sida

Du kan välja att visa innehållet på en anpassad sida i ett avsnitt. Detta överför allt innehåll på sidan till avsnittet, men överför inte någon Liquid-kod från någon mall.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för sidavsnittet
Inställning Beskrivning
Sida Den sida i din webbshop som du vill visa.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i sidavsnittet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under sidavsnittet.

RTF

Du kan lägga till ett RTF-avsnitt med sidhuvud, rubrik, text och en knapp för att länka kunder till en ny sida.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för rich text-avsnittet
Inställning Beskrivning
Innehållsposition på dator Välj placering för RTF-containern. Använd rullgardinmenyn för att välja vänster, mitten (standard) eller höger. Innehållet optimeras automatiskt för mobila enheter.
Innehållsjustering Inställningen påverkar textjusteringen för alla block i rich text-avsnittet. Använd rullgardinmenyn för att välja vänster, mitten (standard) eller höger.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Ge avsnittet full bredd Avsnitten är som standard i full bredd.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till mellanrum högst upp eller längst ner i "rich text"-avsnittet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under "rich text"-avsnittet.
Ansluter till dynamiska källor Använd dynamiska källor i ditt RTF-avsnitt för att referera till information såsom metafält eller metaobjekt. Du kan även använda listreferenser till utdatalistor med text i ditt tema. Till exempel kan en metafältlista (även om den är tillgänglig på ett refererat metaobjekt) användas för att skriva ut en lista med text inom RTF-inställningen i ditt tema.

Rubrikblock

Du kan ha upp till tre rubrikblock i ditt RTF-avsnitt.

Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för rich text
Inställning Beskrivning
Rubrik Titeln på avsnittet. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv, eller för att lägga till en länk. Klicka på källknappen för att länka till dynamiska källor.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel, stor eller extra stor.

Textblock

Textblocket är ett bra sätt att dela information om ditt varumärke med dina kunder. Du kan beskriva fördelarna med dina produkter, dela meddelanden, välkomna kunder till din butik eller prata om ditt varumärkes värdegrund.

Du kan ha upp till tre textblock i ditt rich text-avsnitt.

Inställningarna för textblocket i avsnittet för rich text
Inställning Beskrivning
Beskrivning Text i paragrafstil för avsnittets huvudinnehåll. Klicka på källknappen för att länka till dynamiska källor.

Bildtextblock

Du kan ha upp till tre bildtextblock i ditt RTF-avsnitt.

Inställningarna för textblocket i avsnittet för rich text
Inställning Beskrivning
Text Lägg till en kort tagline till ditt rich text-avsnitt.
Textstil Använd rullgardinmenyn för att välja en textstil mellan Undertext (standard) och Versaler.
Textstorlek Använd rullgardmenyn för att ställa in storleken på bildtexten. Välj mellan small, medium (default) och large.

Knappblock

Du kan ha upp till två knappblock i ditt RTF-avsnitt.

Inställningarna för knappblocket i avsnittet för rich text
Inställning Beskrivning
Knappetikett Texten som visas på knappen.
Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.
Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.

Bildspel

Du kan lägga till ett bildspel för att visa en karusell med upp till fem bilder på en sida i din butik.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för bildspelsavsnittet
Inställning Beskrivning
Layout Välj mellan Full bredd (standard) eller Rutnät. Full bredd visar bildspelet med den fulla bredden på avsnittet och Rutnät visar bildspelet med utfyllnad på var sida.
Bildhöjd

Höjden på bildspelet:

 • Anpassa efter den första bilden – alla bilder kommer att ha samma höjd som den första bilden i karusellen.
 • Liten
 • Medel (standard)
 • Stor
Pagineringsstil

Stilen på bildspelsnavigeringen som visas under bilderna.

 • Prickar
 • Räknare (standard)
 • Siffror
Rotera bilder automatiskt

Markera rutan för att växla automatiskt mellan bilderna i bildspelet. Om rutan inte är markerad visar bildspelet en statisk bild tills dess att kunden manuellt flyttar fram bildspelet.

Byt bildspelstimer Använd fältet för att ställa in bildspelet med automatisk växlingstid. Min: 3 sekunder, max: 9 sekunder.
Animeringar

Välj en animation för din bild:

 • Ingen (standard)
 • Rörlig miljö – Flyttar långsamt bildpositionen inom dess ramar
Mobil layout Markera rutan för att visa innehåll under bilder på mobilen.
Tillgänglighet Lägg till en beskrivning av ditt bildspel för synskadade kunder.

Inställningar för bilder i bildspel

Inställningarna för bilderna i bildspelsavsnittet
Inställning Beskrivning
Bild Välj en statisk eller dynamisk bild för ditt bildspel. Klicka på Välj bild för att se ditt mediabibliotek eller klicka på källknappen för att ansluta en dynamisk källa. När du har valt en bild kan du ta bort, ändra eller radera bilden genom att klicka på knappen Ändra.
Redigera alternativtext

Beskriv bildspelsbilden och tillhandahåll sammanhang för kunder som använder skärmläsare.

Rubrik

Valfri rubriktext för bilden. Text läggs till individuellt till varje bild. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.

Rubrikstorlek

Välj mellan en liten, medium (standard) eller stor rubrik.

Underrubrik Valfri underrubrik för bilden. Text läggs till individuellt till varje bild. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Knappetikett Mata in text för en knapp eller lämna blankt för att dölja knappen helt.
Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till. Klicka på källknappen för att lägga till en dynamisk källa som en URL.
Använd stil för knappkontur Klicka på kryssrutan för att växla mellan en ifylld eller konturerad knapp.
Innehållsposition på dator Placering av innehållsrutan över bilden. Välj mellan överst, mitten eller underst, och vänster, centrerat eller höger. Mitten centrerat är standardinställningen.
Visa ruta på skrivbord Markera rutan för att visa innehållsrutan.
Justering av innehåll på skrivbord Justerar texten i behållaren. Välj mellan vänster, centrerad (standard) eller höger.
Bildens opacitet för överlagring Använd skjutreglaget för att justera opaciteten för bildöverlagringen.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Läs mer om färgscheman. Inställningen kräver att behållaren visas för att bildspelet ska kunna påverkas.
Mobil layout Välj hur innehållet ska visas på en mobil enhet. Välj mellan vänster, centrerat (standard) eller höger.

Video

Du kan lägga till ett videoavsnitt för att bädda in en video från YouTube eller Vimeo på en sida i din butik.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för video-avsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel. Använd knapparna för att göra texten fet eller kursiv eller för att lägga till en länk.
Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
Spela video i en slinga När det är markerat börjar videon om efter att ha slutat.
Video Lägg till eller välj din egen video i avsnittet. Du kan redigera videon för att använda en anpassad omslagsbild, samt lägga till lite alternativ text. Om en video som Shopify hostar läggs till kommer den användas via en URL-video från inställningen nedan.
URL YouTube- eller Vimeo-länk till videon. Videon måste vara allmänt tillgänglig och kommer bara att visas om ingen Shopify-hostad video läggs till i inställningen ovan.
Omslagsbild Bilden som visas innan en kund spelar upp videon.
Alternativtext för video Alt-text för videon. Beskriver videons sammanhang och syfte för kunder som använder skärmläsare.
Ge avsnittet full bredd Tar bort standardutfyllnaden och utökar avsnittet till sidans fulla bredd.
Färgschema En uppsättning färger som du kan applicera på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i videon. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under videoavsnittet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis