Verkkokaupan ominaisuudet

Osioita käyttämällä voit lisätä ominaisuuksia mille tahansa verkkokauppasi sivulle. Voit valita, lisätä ja määrittää osioita, joissa on esimerkiksi kuvia, tekstiä ja brändin värejä.

Joillakin sivuilla on oletusosiot, kuten ilmoituspalkki, ylätunniste ja alatunniste. Nämä osiot näkyvät jokaisella sivulla.

Ilmoituspalkki

Ilmoituspalkin avulla voit kertoa asiakkaillesi tärkeitä tietoja kaikilla sivuilla. Osiolla ei ole omia asetuksia, mutta voit mukauttaa näytettäväksi enintään 12 eri ilmoituslohkoa. Voit lisätä ilmoituspalkkiin linkin, jotta se on klikattavissa, ja voit ohjata asiakkaat tietylle sivulle.

Ilmoituslohko

Ilmoituspalkissa olevan ilmoituslohkon asetukset
Määrite Kuvaus
Teksti Ilmoitus, jonka haluat näyttää asiakkaillesi.
Värimalli Ilmoituspalkissa käytettävä värimalli.
Linkki Linkki, johon haluat asiakkaiden siirtyvän, jos he klikkaavat ilmoituspalkkia.

Ylätunniste

Ylätunniste näkyy teemasi kaikilla sivuilla.

Osion asetukset

Ylätunnisteen osion asetukset
Määrite Kuvaus
Logokuva Kauppasi logo.
Mukautetun logon leveys Tämä on logon leveys. Se voi olla mikä tahansa 10:n kerrannainen välillä 50–250 pikseliä. Oletusarvo on 100 pikseliä.
Logon sijainti suurella näytöllä

Missä logosi näkyy ylätunnisteessa, kun asiakas katsoo sivustoa suurella näytöllä, kuten tietokoneella.

 • Keskellä vasemmalla - Näyttää logon päävalikon kanssa linjassa pystysuunnassa keskitettynä ja vasemmalle tasattuna.
 • Ylhäällä vasemmalla - Näyttää logon päävalikon yläpuolella ja tasaa logon ja valikkokohdat vasemmalle.
 • Keskellä vasemmalla (oletus) - Näyttää logon päävalikon yläpuolella ja tasaa logon ja valikkokohdat keskelle.
Valikko Päävalikossa käytettävä valikko.
Näytä erotinviiva Näyttää rivin, joka erottaa ylätunnisteen visuaalisesti sivun sisällöstä.
Ota paikallaan pysyvä ylätunniste käyttöön Palauttaa ylätunnisteen näkyviin, kun asiakas vierittää takaisin ylös. Katoaa, kun asiakas vierittää alaspäin.

Alatunniste

Alatunniste näkyy teemasi kaikilla sivuilla.

Osion asetukset

Alatunnisteen osion asetukset
Määrite Kuvaus
Värimalli Alatunnisteen tausta voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 tai Käänteinen.
Näytä sähköpostirekisteröityminen Sisältää sähköpostien tilauslomakkeen, jossa asiakkaat voivat tilata uutiskirjeen ja markkinointia.
Otsikko Näytä sähköpostitilaaja -lomakkeen otsikko. Jos Näytä sähköpostitilaaja ei ole käytössä, tätä kohtaa ei näytetä.
Some-kuvakkeet Näyttää kaikkien sosiaalisen median alustojen kuvakkeet, jotka olet syöttänyt profiililinkkiin teema-asetuksissa.
Näytä maa-/aluevalitsin Lisää valitsimen, jossa asiakas voi valita maat ja alueet, jotka olet ottanut käyttöön maksuasetuksissasi, jolloin asiakkaat voivat tarkastella tuotehintoja haluamassaan valuutassa.
Ota kielivalitsin käyttöön Lisää valitsimen, jossa asiakas voi valita maat ja alueet, jotka olet ottanut käyttöön kieliasetuksissasi, jolloin asiakkaat voivat selata kauppaasi haluamallaan kielellä.
Näytä maksukuvakkeet Tämä näyttää kaupassasi käyttöön otettujen maksutapojen kuvakkeet. Kun asiakas vierailee kaupassasi, kuvakkeet suodatetaan niin, että ainoastaan kyseisen asiakkaan alueella ja valuutassa tuetut maksutavat näkyvät.

Valikkolohko

Alatunnisteen osion valikkolohkon asetukset
Määrite Kuvaus
Otsikko Lohkon nimi.
Valikko Lohkossa näytettävä valikko

Tekstilohko

Teksti-lohkon avulla voidaan korostaa tärkeitä tietoja, kuten kaupan tietoja, kampanjoita tai yhteystietoja.

Alatunnisteen osion tekstilohkon asetukset
Määrite Kuvaus
Otsikko Lohkon nimi.
Alateksti Lohkossa näytettävä teksti.

Kuvalohko

Alatunnisteen osion kuvalohkon asetukset
Määrite Kuvaus
Kuva Lohkossa näytettävä kuva.
Kuvan leveys Määrittää kuvan leveyden. Voi olla mikä tahansa viiden kerrannainen välillä 50–200 pikseliä. Oletus on 100 pikseliä.
Kuvan tasaus isolla näytöllä

Tasaa kuvan lohkon sisällä:

 • Vasen - Tasaa kuvan lohkon vasempaan reunaan.
 • Keskellä (oletus) - Tasaa kuvan lohkon keskelle.
 • Oikea - Tasaa kuvan lohkon oikeaan reunaan.

Blogiviestit

Jos sinulla on blogi Shopify-kaupassasi, voit korostaa blogisi julkaisuja Blogijulkaisu-osion avulla. Jokaisesta*Blogijulkaisu*-osiossa olevasta blogijulkaisusta näytetään 55 ensimmäistä sanaa julkaisukatkelmasta. Jos blogijulkaisussa ei ole katkelmaa, julkaisun 30 ensimmäistä sanaa näytetään.

Osion asetukset

Blogijulkaisu-osion asetukset
Määrite Kuvaus
Otsikko Osion otsikko
Blogi Mistä blogista haluat näyttää blogijulkaisuja. Oletusarvona aakkosjärjestyksessä ensimmäinen blogi Blogit-sivulla.
Blogiviestit Osiossa näytettävien blogijulkaisujen määrä. Enintään: 3 julkaisua.
Näytä esittelykuva Näyttää blogijulkaisun esittelykuvan. Ehdotettu kuvasuhde on 2:3.
Näytä päivämäärä Näyttää blogijulkaisun luontipäivän.
Näytä tekijä Näyttää blogijulkaisun kirjoittajan.
Näytä toissijainen tausta Säätää taustavärin Tekstin-lohkon värin mukaan.
Ota Näytä kaikki ‑painike käyttöön, jos blogi sisältää useampia blogijulkaisuja kuin mitä on näkyvissä Jos blogissa on enemmän blogijulkaisuja kuin Blogijulkaisut-kentässä on määritetty, kohtaan ilmestyy Näytä kaikki -painike, joka vie asiakkaat blogin sivulle.

Valitse blogi

 1. Klikkaa teemaeditorissa Blogijulkaisut-osion nimeä.
 2. Klikkaa Blogi-osiossa Muuta.
 3. Valitse blogi.
 4. Klikkaa Valitse ja klikkaa sitten Tallenna.

Kollaasi

Voit luoda kollaasin, joka sisältää videoita, kuvia, tuotteita ja kokoelmia. Jokainen Kollaasi-osio sisältää kolme lohkoa, jotka ovat oletusarvoisesti video, tuote ja kokoelma.

Jos haluat luoda kollaasin, joka sisältää enemmän kuin kolme lohkoa, lisää ensimmäisen alapuolelle muita kollaasiosia, äläkä sisällytä otsikon arvoa alempiin kollaasiosioihin. Kollaasiosiot näkyvät yhdessä yhtenäisenä osana.

Osion asetukset

Kollaasiosion asetukset
Määrite Kuvaus
Otsikko Osion otsikko
Työpöytäasettelu

Miten lohkot näkyvät tietokoneella.

 • Vasen suuri lohko (oletus) - Osion ensimmäinen lohko näkyy vasemmalla ja suurempana kuin muut lohkot.
 • Oikea suuri lohko - Osion viimeinen lohko näkyy oikealla ja suurempana kuin muut lohkot.
 • Mobiiliasettelun pohja

  Miten lohkot näkyvät mobiililaitteella.

  • Kollaasi - Näyttää kuvat kollaasiasettelussa:
   • Jos Vasen suuri lohko -asetus on käytössä työpöytäasettelussa, osion ensimmäinen lohko näkyy yläosassa ja suurempana kuin muut lohkot.
   • Jos Oikea suuri lohko -asetus on käytössä työpöytäasettelussa, osion viimeinen lohko näkyy alaosassa ja suurempana kuin muut lohkot.
  • Sarake - Näyttää kuvat samankokoisina sarakkeessa.

  Videolohko

  Videolohkon asetukset kollaasiosiossa
  Määrite Kuvaus
  Kansikuva Kuva, joka näkyy ennen kuin asiakas toistaa videon.
  Linkki YouTube- tai Vimeo-linkki videoon. Videon on oltava julkisesti saatavilla.
  Videon vaihtoehtoinen teksti Videon vaihtoehtoinen teksti. Kuvaile videota näytönlukijoita käyttäville asiakkaille.
  Lisää kuvan täyttö Lisää lisätilaa, jolloin kuvaa ei rajata. Voit välttää kuvien rajauksen lataamalla kansikuvan, jonka kuvasuhde on 16:9.

  Tuotelohko

  Tuotelohkon asetukset kollaasiosiossa
  Määrite Kuvaus
  Tuote Tuote, jonka haluat näyttää.
  Näytä toissijainen tausta Säätää taustavärin Tekstin-lohkon värin mukaan.
  Näytä toinen kuva hiirellä osoittaessa Kun asiakas siirtää hiiren kursorin tuotekuvan päälle, näytetään tuotteen toinen kuva, mikäli tuotteella on sellainen.
  Lisää kuvan täyttö Lisää lisätilaa, jolloin kuvaa ei rajata. Vältä kuvien rajaaminen lataamalla tuotekuvia, joiden kuvasuhde on 16:9.

  Kokoelmalohko

  Kokoelmalohkon asetukset kollaasiosiossa
  Määrite Kuvaus
  Kokoelma Kokoelma, jonka haluat näyttää.
  Lisää kuvan täyttö Lisää lisätilaa, jolloin kuvaa ei rajata. Vältä kuvien rajaaminen lataamalla tuotekuvia, joiden kuvasuhde on 16:9.
  Värimalli Kokoelmalohkon taustaväri. Alatunnisteen tausta voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 tai Käänteinen.

  Kuvalohko

  Kuvalohkon asetukset kollaasiosiossa
  Määrite Kuvaus
  Kuva Kuva, jonka haluat näyttää
  Lisää kuvan täyttö Lisää lisätilaa, jolloin kuvaa ei rajata. Vältä kuvien rajaaminen lataamalla tuotekuvia, joiden kuvasuhde on 16:9.
  Värimalli Kuvalohkon taustaväri. Alatunnisteen tausta voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 tai Käänteinen.

  Pienenettävä sisältö

  Pienennettävä sisältö -osa tukee rivejä, jotka voidaan pienentää tai laajentaa sisällön tarkastelemista varten, ja kuvaa, joka voidaan sijoittaa pienennettävän sisällön vasemmalle tai oikealle reunaan.

  Osion asetukset

  Pienennettävän sisältöosion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuvateksti Pienennettävän sisältöosan valinnainen kuvateksti. Näkyy osion otsikon yläpuolella.
  Otsikko Pienennettävän sisältöosion kuvatekstin otsikko
  Otsikon tasaus Valitse osion otsikon tasaus. Vaihtoehdot ovat vasemmalle, keskelle (oletus) tai oikealle.
  Asettelu

  Valitse pienennettävän sisällön asettelu:

  • Ei säiliötä (oletus)
  • Rivisäilö - Jokainen pienennettävä sisältyy varjostettuun laatikkoon
  • Osiosäilö - Sisältää koko pienennettävän sisällön osan varjostetussa laatikossa
  Värimalli Pienennettävän sisältöosion taustaväri. Valitse Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 tai Käänteinen.
  Säiliön värimalli Pienennettävän sisältösäilön taustaväri. Valitse Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 tai Käänteinen. Valittu värimalli näkyy vain, kun Pohja-vaihtoehto on asetettu Riviksi tai Osiosäilöksi.
  Avaa ensimmäinen pienenettävä rivi Kun tämä on valittu, pienennettävän sisällön ensimmäinen rivi laajennetaan oletuksena.
  Kuva Osion kuva. Muuta tai poista kuva klikkaamalla Vaihda-painiketta.
  Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä Lisää lyhyt kuvaus kuvasta hakukoneoptimoinnin parantamiseksi ja kuvan kuvailemiseksi näytönlukijoita käyttäen asiakkaille.
  Kuvasuhde Osiokuvan kuvasuhde:
  • Mukauta kuvaan (oletus) - Käyttää kuvien kuvasuhdetta. Tämä estää kuvien rajauksen.
  • Pieni
  • Suuri
  Työpöytäasettelu Valitse, näytetäänkö kuva vai pienennettävät rivit ensin. Oletusasetus on teksti ensin. Mobiilissa kuva näkyy aina ensimmäisenä.
  Enimmäisleveys Valitse pienennettävän osan enimmäisleveys 1200 p ja 1 600 px (oletus).
  Korostuskuvakkeet Muuta jokaisen pienennettävän rivin aloittavat korostuskuvakkeiden väri. Valitse Korostus 1, Korostus 2, Ääriviiva tai Teksti (oletus).

  Pienennettävä rivilohko

  Pienennettävän rivilohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Pienennettävän rivin otsikko.
  Rivin sisältö Pienennettävän rivin sisältö. Sisältöä voidaan muotoilla tai siihen voidaan sisällyttää URL-osoitteiden linkkejä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää Rivisisältö sivulta -kohdan kanssa.
  Rivin sisältö sivulta Voit lisätä olemassa olevaa sisältöä toiselta sivulta pienennettävälle riville. Klikkaa Muuta valitaksesi tai poistaaksesi sivun. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää yhdessä Rivisisällön kanssa.
  Kuvake Valitse pudotusvalikosta kuvake, joka näytetään ennen pienennettävää sisältöä. Valintamerkkikuvake näkyy valittuna oletusarvoisesti.

  Kokoelmaluettelo

  Voit lisätä luettelon kokoelmista, joita haluat korostaa. Voit lisätä kokoelmaluetteloon enintään 16 kokoelmalohkoa.

  Osion asetukset

  Kokoelmaluettelon osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikko
  Kuvasuhde Kokoelmien esittelykuvien kuvasuhteet:
  • Mukauta kuvaan - Käyttää kuvien kuvasuhdetta. Tämä estää kuvien rajauksen.
  • Muotokuva - Tämä rajaa kuvat kuvasuhteeseen 2:3.
  • Neliö (oletus) - Rajaa kuvat kuvasuhteeseen 1:1.
  Värimalli Kokoelmaluettelon osion taustaväri ja kuvan täyttö. Alatunnisteen tausta voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 tai Käänteinen.
  Ota pyyhkäisy käyttöön mobiililaitteessa Muuttaa mobiiliasettelun sarakkeesta riviksi, jossa asiakkaat voivat pyyhkäistä sivuttain nähdäkseen useampia kokoelmalohkoja.
  Lisää kuvan täyttö Lisää lisätilaa, jolloin kuvaa ei rajata. Vältä kuvien rajaaminen lataamalla tuotekuvia, joiden kuvasuhde on 16:9.
  Ota Näytä kaikki ‑painike käyttöön, jos luettelo sisältää useampia kokoelmia kuin mitä on näkyvissä Jos kokoelmaluettelossa on enemmän kokoelmia kuin Näytettävien kokoelmien enimmäismäärä -kentässä on määritetty, näkyviin tulee Näytä kaikki -painike, joka vie asiakkaat kokoelmien luetteloon.

  Valitse kokoelmat

  1. Klikkaa teemaeditorissa sitä Kokoelma-lohkoa, johon haluat lisätä kokoelman.
  2. Klikkaa Valitse kokoelma.
  3. Klikkaa kokoelmaa ja klikkaa sitten Valitse.

  Yhteydenottolomake

  Yhteydenottolomakkeesi lähettää kaikki tilaukset kauppasi myyjän sähköpostiin. Voit muuttaa lähettäjäsähköpostiosoitteen Shopify-ylläpitäjäsi Kaupan tiedot -asetuksissa.

  Lomakkeessa on seuraavat kentät:

  • Nimi
  • Sähköposti (pakollinen)
  • Puhelinnumero
  • Kommentti

  Yhteydenottolomakkeessa käytetään seuraavaa värimallia:

  • Taustavärin väriasetus on Tausta 1.
  • Teksti- ja tekstikentän reunusten väriasetus on Teksti.
  • Lähetä-painikkeen väriasetus on Korostus 1.

  Mukautettu Liquid

  Voit luoda mukautetun osion lisäämällä oman Liquid-koodisi.

  • Lisää ladatuista sovelluksistasi ohjeiden mukaisia sovelluksen koodinpätkiä, jotta voit helposti ottaa sovelluksia käyttöön sivuillasi.
  • Lisää mukautettu Liquid-koodi suoraan editorissa.

  Sähköpostirekisteröitymisen banneri

  Voit lisätä salasanasivulle osion, jossa asiakkaat voivat antaa sähköpostiosoitteensa ja jonka avulla he saavat tiedon siitä, kun kauppasi on auki. Jokainen sähköpostitilaus luo asiakastilin.

  Osiossa on kolme oletuslohkoa:

  • Otsikko
  • Alaotsikko
  • Sähköpostilomake

  Osion asetukset

  Sähköpostitilaajan banneriosion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Taustakuva Sähköpostitilaajan rekisteröitymisbannerin taustakuva. Klikkaa Vaihda vaihtaaksesi tai poistaaksesi kuvan. Kun kuva poistetaan, sen tilalla näkyy teeman mukana toimitettu kuva. Piilota tämä kuva poistamalla valinta kohdasta Näytä taustakuva valintaruutu.
  Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä Aseta kuvalle vaihtoehtoinen teksti hakukoneoptimointia varten ja kuvaa kuva näytönlukijoita käyttäville asiakkaille klikkaamalla kuvaa.
  Peittokuvan läpikuultavuus Himmentää bannerikuvan peittokuvalla. Määritä peittokuvan peittävyys liukusäätimellä. Oletusarvo on 0 %.
  Näytä taustakuva Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää taustakuvan sähköpostitilaajiesi rekisteröitymisbannerissa.
  Bannerin korkeus

  Määritä sähköpostitilaajiesi rekisteröitymisbannerikuvan korkeus pudotusvalikosta. Valitse Mukauta kuvaan, pieni, keskikokoinen (oletus) tai suuri.

  Työpöytäsisällön sijainti Määritä sähköpostitilaajiesi rekisteröitymisbanneri pöytätietokoneille. Valitse joko ylös, keskelle tai alas ja oikealle, vasemmalle tai keskelle. Keskelle on oletusvaihtoehto.


  Tietokoneen näytössä tekstiruutu peittää kuvan osittain. Mobiililaitteessa tekstiruutu näkyy kuvan alla.

  Näytä säilö pöytäkoneella Sijoittaa sähköpostitilaajiesi rekisteröitymisbanneritekstin tekstikenttään kuvan päälle, kun asiakkaat tekevät ostoksia tietokoneelta.
  Työpöydän sisällön kohdistus Määritä kuvabanneritekstin tasaus pöytäkoneille. Valitse oikealle, vasemmalle tai keskelle (oletus).
  Värimalli Sähköpostitilaajan rekisteröitymisbanneri -osion taustaväri ja kuvan täyte. Voit valita vaihtoehdot Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1 (oletus), Tausta 2 tai Käänteinen.


  Pöytäkoneella valittu värimalli näkyy vain, kun Näytä säilö tietokoneella -vaihtoehto on valittu. Mobiilissa laitteessa valittu värimalli näkyy vain, kun Näytä sisältö kuvan alla mobiililaitteella on valittu.

  Mobiilisisällön tasaus Määritä kuvabanneritekstin tasaus mobiililaitteille. Valitse oikealle, vasemmalle tai keskelle (oletus).
  Näytä sisältö alla mobiililaitteella Sisältö näkyy sähköpostitilaajien rekisteröitymisbannerikuvan alapuolella mobiililaitteilla.

  Otsikkolohko

  Sähköpostitilauksen otsikkolohkon ylätunnisteen asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikko.

  Alaotsikkolohko

  Sähköpostitilauksen alaotsikkolohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuvaus Osion kuvaus.
  Tekstityyli Muuttaa sähköpostitilaajien rekisteröitymisosion tekstin tyyliä. Valitse Tekstiosa (oletus) ja Alaotsikko.

  Sähköpostirekisteröityminen

  Voit lisätä osion, jossa asiakkaat voivat antaa sähköpostiosoitteensa ja tilata uutiskirjeen tai markkinointia. Kun asiakas tekee tilauksen, asiakastili luodaan Shopify-ylläpitäjässä.

  Osiossa on kolme oletuslohkoa:

  • Otsikko
  • Alaotsikko
  • Sähköpostilomake

  Osion asetukset

  Sähköpostitilaajan osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Värimalli Sähköpostitilaaja-osion taustaväri Alatunnisteen tausta voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 tai Käänteinen.
  Tee osiosta täysleveä Säätää osion koko selainikkunan leveydelle.

  Otsikkolohko

  Kokoelmaluettelon osion ylätunnisteen lohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikko.

  Alaotsikkolohko

  Kokoelmaluettelon osion alaotsikon lohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuvaus Osion kuvaus.

  Sähköpostilomake

  Sähköpostilomakkeen lohkossa näkyy kenttä, johon asiakas voi syöttää sähköpostiosoitteensa, jos hän haluaa liittyä markkinointilistalle. Lohkossa ei ole säädettäviä asetuksia.

  Esittelyssä oleva tuote

  Voit lisätä osion, jossa esitellään tietty tuote.

  Osion asetukset

  Esittelyssä olevan tuotteen osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Tuote Tuote, jonka haluat esitellä osiossa.
  Näytä toissijainen tausta Näyttää esittelyssä olevan tuotteen toissijaisella taustavärillä.
  Ota videosilmukka käyttöön Tämä mahdollistaa videon toistamisen uudelleen. Asiakkaiden on klikattava käynnistääkseen toistamisen.

  Osiolohkot

  Voit lisätä seuraavat lohkot Esittelyssä oleva tuote -osiossa.

  Esittelyssä olevan tuotteen osion käytettävissä olevat lohkot
  Lohko Asetukset
  Teksti Kirjoita teksti esiteltävälle tuotteellesi:
  • Teksti: Hyväksyy tekstin tai dynaamisen lähteen.
  • Tekstin tyyli: Valitse Teksti, Alaotsikko tai Iso kirjain.
  Otsikko Tässä lohkossa ei ole mukautettavia asetuksia.
  Hinta Tässä lohkossa ei ole mukautettavia asetuksia.
  Versionvalitsin Valitse joko painikkeet tai pudotusvalikko.
  Määrän valitsin Tässä lohkossa ei ole mukautettavia asetuksia.
  Näytä dynaamiset kassapainikkeet Näyttää kaikki dynaamiset kassavaihtoehdot, jotka olet ottanut käyttöön Maksut-asetuksissa.
  Jaa Klikattava teksti, jonka avulla asiakkaat voivat jakaa tuotteen sosiaalisessa mediassa.
  Tuotearvio Tässä lohkossa näkyy tuotearvioiden keskiarvo tähtinä ja arvioiden lukumäärä sulkeissa, esimerkiksi: ★★★★★ (8). Tuotearvioiden näyttäminen edellyttää myös Shopify Product Reviewsin kaltaisen tuotearvostelusovelluksen käyttöä ja metakenttien määritelmiä kohteille reviews.rating_count ja reviews.rating.
  Mukautettu Liquid Lisää mukautettu Liquid- tai HTML-koodi.

  Esittelyssä oleva kokoelma

  Voit lisätä osion, joka näyttää tuotteet yhdessä kokoelmassa.

  Osion asetukset

  Esittelyssä olevan kokoelman osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikko
  Kokoelma Minkä kokoelman tuotteita haluat näyttää.
  Näytettävien tuotteiden enimmäismäärä Näytettävien kokoelman tuotteiden määrä. Määrän on oltava parillinen luku välillä 2–12.
  Ota Näytä kaikki ‑painike käyttöön, jos kokoelma sisältää useampia tuotteita kuin mitä on näkyvissä Jos kokoelmassa on enemmän tuotteita kuin Näytettävien tuotteiden enimmäismäärä -kentässä on määritetty, näkyviin tulee Näytä kaikki -painike, joka vie asiakkaat kokoelmien sivulle.
  Ota pyyhkäisy käyttöön mobiililaitteessa Muuttaa mobiiliasettelun sarakkeesta riviksi, jossa asiakkaat voivat pyyhkäistä sivuttain nähdäkseen useampia tuotteita.
  Kuvasuhde Tuotekuvien kuvasuhde:
  • Mukauta kuvaan - Käyttää kuvien kuvasuhdetta. Tämä estää kuvien rajauksen.
  • Muotokuva - Tämä rajaa kuvat kuvasuhteeseen 2:3.
  • Neliö - Tämä rajaa kuvat kuvasuhteeseen 1:1.
  Näytä toinen kuva hiirellä osoittaessa Kun asiakas siirtää hiiren kursorin tuotekuvan päälle, näytetään tuotteen toinen kuva, mikäli tuotteella on sellainen.
  Lisää täyttö Lisää kuvaan täytteen, jolloin kuvaa ei rajata.
  Näytä kuvan reuna Lisää tuotekuviin kapean reunaviivan.
  Näytä myyjä Näyttää tuotteiden myyjät.
  Näytä tuotteen luokitus Tässä lohkossa näkyy tuotearvioiden keskiarvo tähtinä ja arvioiden lukumäärä sulkeissa, esimerkiksi: ★★★★★ (8). Tuotearvioiden näyttäminen edellyttää myös Shopify Product Reviewsin kaltaisen tuotearvostelusovelluksen käyttöä ja metakenttien määritelmiä kohteille reviews.rating_count ja reviews.rating.

  Kuvabanneri

  Kuvabanneri-osio tukee yhtä tai kahta kuvaa ja tekstiruutua, jossa on painikkeita. Jos kuvia on kaksi, ne näytetään tietokoneella vierekkäin. Mobiililaitteella voit valita, näytetäänkö kuvat vierekkäin vai sarakkeessa.

  Pöytäkoneella tekstiruutu peittää kuvan osittain. Mobiililaitteessa tekstiruutu näkyy kuvan alla. Voit muuttaa tekstin tasauksen oikealle, vasemmalle tai keskelle sekä tietokoneella että mobiililaitteella.

  Osion asetukset

  Kuvabannerin osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Ensimmäinen kuva Bannerin pääkuva. Jos osioon lisätään kaksi kuvaa, kuva näkyy joko vasemmalla vai ylhäällä riippuen siitä, onko käyttääkö asiakas tietokonetta vai mobiililaitetta.
  Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä Aseta kuvalle vaihtoehtoinen teksti hakukoneoptimointia varten ja kuvaa kuva näytönlukijoita käyttäville asiakkaille klikkaamalla kuvaa.
  Toinen kuva Tämä on bannerin toissijainen kuva. Jos osioon lisätään kaksi kuvaa, tämä kuva näkyy joko oikealla vai alhaalla riippuen siitä, onko käyttääkö asiakas tietokonetta vai mobiililaitetta.
  Peittokuvan läpikuultavuus Lisää peittokuvan bannerikuvien päälle. Määritä peittokuvan läpikuultavuus liukusäätimellä. Oletusarvo on 0 %.
  Kuvabannerin korkeus

  Määritä bannerikuvien korkeus pudotusvalikon avulla.

  • Pieni - Pöytäkone: 420 pikseliä, mobiili: 280 pikseliä
  • Keskisuuri (oletus) - Pöytäkone: 560 pikseliä, mobiili: 340 pikseliä
  • Suuri - Pöytäkone: 720 pikseliä, mobiili: 390 pikseliä
  Mukauta osion korkeus ensimmäisen kuvan kokoon Määrittää osion korkeus ensimmäisen kuvan korkeuden mukaiseksi. Mobiililaitteella molemmat kuvat mukautuvat ensimmäisen kuvan korkeuteen. Tämän valintaruudun valinta korvaa kuvabannerikorkeuden asetuksen.
  Työpöytäsisällön sijainti Määrittää pöytäkoneen kuvabannerin paikan. Valitse joko ylhäälle, keskelle, alhaalle, oikealle, vasemmalle tai keskelle.
  Näytä säilö pöytäkoneella Sijoittaa bannerikuvan tekstikenttään bannerikuvan päälle, jolloin asiakkaat voivat tehdä ostoksia tietokoneelta.
  Työpöydän sisällön kohdistus Tasaa kuvabannerin teksti pöytäkoneille sopivaksi. Valitse oikea, vasen tai keskelle.
  Värimalli Kuvabanneriosion ja kuvan täytön taustaväri. Voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 ja Käänteinen. Valittu värimalli näkyy vain, kun Näytä tekstiruutu tietokoneella -vaihtoehto on valittu.
  Mobiilisisällön tasaus Tasaa kuvabannerin teksti mobiililaitteille sopivaksi. Valitse oikea, vasen tai keskelle.
  Pinoa kuvat mobiilissa Jos osioon lisätään kaksi kuvaa, kuvat näkyvät sarakkeessa eivätkä vierekkäin.
  Näytä säilö mobiililaitteessa Sijoittaa bannerikuvan tekstikenttään bannerikuvan päälle, jotta asiakkaat voivat tehdä ostoksia mobiililaitteelta.

  Otsikkolohko

  Kuvabannerin osion ylätunnisteen lohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Tekstiruudun otsikon suuri teksti.
  Otsikon koko Muuttaa otsikon tekstin kokoa. Valitse keskisuuri (pöytäkone: 40 pikseliä, mobiili: 30 pikseliä) tai suuri (pöytäkone: 52 pikseliä, mobiili: 40 pikseliä).

  Tekstilohko

  Kuvabannerin osion tekstilohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuvaus Näyttää kappaletyylisen tekstin.
  Tekstityyli Muuttaa kuvabanneritekstin tyyliä. Valitse Leipäteksti, Alaotsikko ja isot kirjaimet.

  Painikelohko

  Kuvabannerin osion painikelohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Ensimmäinen tekstipainike Ensimmäisessä painikkeessa näkyvä teksti.
  Ensimmäinen painikelinkki URL-osoite, johon haluat linkittää ensimmäisen painikkeen.
  Käytä ääriviivallista painiketyyliä Säätää painikkeen muotoilua ääriviivamaiseksi sen sijaan, että painikkeen tausta olisi tasavärinen.
  Toinen tekstipainike Toisessa painikkeessa näkyvä teksti.
  Toinen painikelinkki URL-osoite, johon haluat toisen painikkeen linkittyvän
  Käytä ääriviivallista painiketyyliä Säätää painikkeen muotoilua ääriviivamaiseksi sen sijaan, että painikkeen tausta olisi tasavärinen.

  Kuva tekstillä

  Voit lisätä osion, joka sisältää kuvan ja tekstilohkon ja jossa on valinnainen painike asiakkaiden linkittämiseen uudelle sivulle. Yhdistä tekstiin kuva, joka kiinnittää huomion valitsemaasi tuotteeseen, kokoelmaan tai blogikirjoitukseen. Lisää saatavuuteen ja tyyliin liittyviä tietoja tai näytä vaikkapa arvostelu.

  Osion asetukset

  Kuva tekstillä -osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuva Osion kuva. Muuta tai poista kuva klikkaamalla Vaihda-painiketta.
  Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä Aseta kuvalle vaihtoehtoinen teksti hakukoneoptimointia varten ja kuvaa kuva näytönlukijoita käyttäville asiakkaille klikkaamalla kuvaa.
  Kuvan korkeus Valitse kuvan korkeus:
  • Mukauta kuvaan (oletus)
  • Pieni
  • Suuri
  Työpöytäkuvan leveys Kuvan leveys:
  • Pieni
  • Keskikoko (oletus)
  • Suuri
  Työpöytäkuvan sijoitus Valitse, näytetäänkö kuva vai teksti ensin. Kuva ensin on oletusarvo mobiililaitteiden pohjissa:
  • Kuva ensin (oletusarvo mobiililaitteille)
  • Toinen kuva
  Työpöytäsisällön sijainti Kuvan sijainti pöytäkoneissa:
  • Yläosa (oletus)
  • Keskelle
  • Alas
  Työpöydän sisällön kohdistus Pöytäkoneiden tekstin tasaus:
  • Vasen (oletus)
  • Keskitetty
  • Oikea
  Sisällön pohja Antaa kuvan ja tekstiruutujen olla päällekkäin toistensa kanssa. Jos Ei päällekkäisyyttä -valintaa ole valittu, sisältö sovitetaan tekstin ja kuvan mukaan.
  • Päällekkäisyys
  • Ei päällekkäisyyttä (oletus)
  Värimalli Tekstiä sisältävän kuvan ja kuvan täytteen taustaväri. Voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 ja Käänteinen.
  Mobiiliasettelu Valitse sisällön tasaus mobiililaitteille:
  • Vasen (oletus)
  • Oikea
  • Keskitetty

  Otsikkolohko

  Kuva tekstillä -osion ylätunnisteen lohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikkoteksti.
  Otsikon koko Otsikkotekstin koko:
  • Pieni
  • Keskikoko (oletus)
  • Suuri

  Tekstilohko

  Kuva tekstillä -osion tekstilohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Sisältö Näyttää tekstiosiossa kappaletyylin tekstin.
  Tekstityyli Sisältötekstin tyyli:
  • Leipäteksti (oletus)
  • Alaotsikko

  Painikelohko

  Kuva tekstillä -osion painikelohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Tekstipainike Painikkeessa näkyvä teksti
  Painikelinkki URL-osoite, johon haluat painikkeen linkittyvän

  Kuvatekstilohko

  Kuva tekstillä -osion kuvatekstilohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Teksti Lisää kuvaan iskulause tai kuvateksti. Teksti näkyy kuvan alaosassa tekstiosiossa.
  Tekstityyli Sisältötekstin tyyli:
  • Isot kirjaimet (oletus)
  • Alaotsikko
  Tekstin koko Sisältötekstin koko:
  • Pieni
  • Keskikoko (oletus)
  • Suuri

  Monisarakkeinen

  Voit näyttää sisältöä sarakeasettelussa monisarakkeisen osion avulla ja lisätä sarakkeiden alle painikkeen, joka vie asiakkaan uudelle sivulle. Yhdistä tekstiin kuva, joka kiinnittää huomion valitsemaasi tuotteeseen, kokoelmaan tai blogikirjoitukseen. Lisää saatavuuteen ja tyyliin liittyviä tietoja tai näytä vaikkapa arvostelu.

  Osion asetukset

  Usean sarakkeen osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikko
  Kuvan leveys

  Sarakkeisiin lisättyjen kuvien leveys.

  • Sarakkeen koko leveys - Kuvan leveys on sarakkeen täysi koko.
  • Sarakkeen puolikas leveys - Kuvan leveys on puolet sarakkeen koosta.
  • Sarakkeen leveyden kolmannes - Kuvan leveys on yksi kolmannes sarakkeen koosta.
  Kuvasuhde

  Kuvan kuvasuhde:

  • Sovita kuvaan – Käyttää kuvan kuvasuhdetta. Tämä estää kuvan rajauksen.
  • Muotokuva - Tämä rajaa kuvan kuvasuhteeseen 2:3.
  • Neliö - Tämä rajaa kuvan kuvasuhteeseen 1:1.
  • Ympyrä - Rajaa kuva ympyrän muotoiseksi
  Sarakkeen tasaus

  Kuvien ja tekstin tasaus sarakkeissa:

  • Vasen (oletus) - Tasaa kuvat ja tekstit vasemmalle.
  • Keskitys - Keskittää kuvat ja tekstin.
  Toissijainen tausta

  Säätää osion asettelua taustan mukaan:

  • Ei mitään - Sarakkeen ja osion tausta pysyy Tausta 1 -värisenä, eikä sarakkeissa ole täytettä.
  • Näytä sarakkeen taustana - Sarakkeiden taustan väri on tekstin värinen peittävä väri ja sarakkeisiin lisätään täyte.
  • Näytä osion taustana – Osion tausta on tekstin läpikuultava väri, sarakkeiden tausta on Tausta 1 ja sarakkeisiin lisätään täyte.
  Tekstipainike Painikkeessa näkyvä teksti
  Painikelinkki URL-osoite, johon haluat painikkeen linkittyvän
  Ota pyyhkäisy käyttöön mobiililaitteessa Tämä muuttaa mobiiliasettelun sarakkeesta riviksi, jossa asiakkaat voivat pyyhkäistä sivuttain nähdäkseen useampia sarakelohkoja.

  Sarakelohko

  Yhdessä osiossa voi olla enintään 12 saraketta. Jos sinulla on yksi, kaksi tai kolme sarakelohkoa, ne näkyvät yhdellä rivillä tietokoneen näytössä. Jos sinulla on neljä tai useampia sarakelohkoja, ne näkyvät kahdessa sarakkeessa. Mobiililaitteessa sarakelohkot näkyvät yhdessä sarakkeessa, ellei Ota pyyhkäisy käyttöön mobiililaitteessa -asetus ole käytössä.

  Usean sarakkeen sarakelohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuva Kuva, jonka haluat näyttää
  Otsikko Sarakkeen nimi.
  Kuvaus Sarakkeen kappaleteksti.

  Sivu

  Voit valita, näytetäänkö mukautetun sivun sisältö osiossa. Tämä siirtää sivun koko sisällön osioon, mutta ei tuo Liquid-koodia mallista.

  Osion värimallissa käytetään seuraavia asetuksia:

  • Teksti on oletusarvoisesti sama kuin Teksti-lohkon väri. Osioon tuodaan kaikki erikoistyylit, jotka ovat käytössä sivun tekstissä.
  • Hyperlinkit ovat Korostus 1 -asetuksen mukaiset.

  Osion asetukset

  Sivuosion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Sivu Verkkokaupan sivu, jonka haluat näyttää.

  Rich text

  Voit lisätä rich text -osion, jossa on ylätunniste, kappalesisältö ja painike, joka ohjaa asiakkaat uudelle sivulle.

  Osion asetukset

  Rich text -osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Värimalli Rich text -osion tausta. Voidaan valita seuraavista: Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1, Tausta 2 ja Käänteinen.
  Tee osiosta täysleveä Osiot ovat oletusarvoisesti täysleveitä.

  Otsikkolohko

  Rich text -osion ylätunnisteen lohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikko
  Otsikon fonttikoko

  Otsikkotekstin koko:

  • Pieni - Pöytäkone: 24 px, mobiili: 20 px
  • Keskisuuri - Pöytäkone: 40 pikseliä, mobiili: 30 pikseliä
  • Suuri - Pöytäkone: 52 px, mobiili: 40 px

  Tekstilohko

  Tekstilohko on hyvä tapa jakaa brändiisi liittyvää tietoa asiakkaillesi. Voit kuvata tuotteiden etuja, tehdä ilmoituksia, toivottaa asiakkaat tervetulleiksi kauppaan tai kertoa brändin arvoista.

  Rich text -osion tekstilohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuvaus Osion pääsisällön kappaletyylinen teksti.

  Painikelohko

  Rich text -osion painikelohkon asetukset
  Määrite Kuvaus
  Tekstipainike Painikkeessa näkyvä teksti
  Painikelinkki URL-osoite, johon haluat painikkeen linkittyvän
  Käytä ääriviivallista painiketyyliä Säätää painikkeen muotoilua ääriviivamaiseksi sen sijaan, että painikkeen tausta olisi tasavärinen.

  Diaesitys

  Voit lisätä diaesitysosion, jossa näkyy enintään viiden kuvan kuvakavalkadi kaupan sivulla.

  Osion asetukset

  Diaesityksen asetukset
  Määrite Kuvaus
  Asettelu Valitse vaihtoehdoista Täysleveä (oletus) tai Ruudukko. Täysleveä diaesityksen koko leveydeltään, Ruudukko puolestaan näyttää diaesityksen, jossa on täytettä kummallakin puolella.
  Dian korkeus

  Diaesityksen korkeus:

  • Mukauta ensimmäisen kuvan mukaan (oletus) – kaikki kuvat ovat samankorkuisia kuin kuvakavalkadin ensimmäinen kuva.
  • Pieni
  • Keskisuuri
  • Suuri
  Sivunumerointityyli

  Kuvien alla näkyvä diaesityksen navigoinnin tyyli.

  • Pisteet
  • Laskuri (oletus)
  • Numerot
  Käännä diat automaattisesti

  Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että diaesityksen kuvat vaihtuvat automaattisesti. Jos et valitse tätä ruutua, diaesityksessä näkyy staattinen kuva, kunnes asiakas siirtää esitystä manuaalisesti eteenpäin.

  Vaihda diojen ajastin Määritä diaesityksen automaattinen vaihtumisen aikapalkkia käyttämällä. Minimi on 3 sekuntia, maksimi 9 sekuntia.
  Mobiiliasettelu Valitse valintaruutu, jos haluat näyttää kuvien alla olevan sisällön mobiililaitteella.
  Esteettömyys Lisää diaesitykseen kuvaukseen näkövammaisille asiakkaille.

  Kuvadian asetukset

  Diaesitysosion kuvien asetukset
  Määrite Kuvaus
  Kuva Diaesityksen staattinen kuva. Valitse uusi kuva klikkaamalla kuvaa tai käytä Muuta-valikkoa, jos haluat muuttaa kuvaa tai poistaa sen.
  Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä

  Kuvaile diaesitystä näytönlukijoita käyttäviä asiakkaita varten.

  Otsikko

  Kuvan valinnainen otsikkoteksti. Teksti lisätään jokaiseen kuvaan erikseen.

  Otsikon koko

  Valitse joko pieni, keskikokoinen (oletus) tai suuri otsikko.

  Alaotsikko Kuvan valinnainen alaotsikkoteksti. Teksti lisätään jokaiseen kuvaan erikseen.
  Tekstipainike Syötä painikkeen teksti tai jätä teksti tyhjäksi, jos haluat piilottaa painikkeen kokonaan.
  Painikelinkki URL-osoite, johon haluat painikkeen linkittyvän
  Käytä ääriviivallista painiketyyliä Klikkaa valintaruutua vaihtaaksesi sitä yhtenäisen tai ääriviivaisen painikkeen välillä.
  Työpöytäsisällön sijainti Sisältöruudun sijainti kuvan päälle. Valitse joko ylhäällä, keskellä, alhaalla, vasemmalla, keskellä tai oikealla. Keskellä on oletusasetus.
  Näytä säilö pöytäkoneella Näytä valintaruutu valitsemalla sisältöruutu.
  Työpöydän sisällön kohdistus Sisällön sijoitus kuvan päälle. Valitse vasemmalle, keskelle (oletus) tai oikealle.
  Peittokuvan läpikuultavuus Säädä peittokuvan läpikuultavuutta liukusäätimellä.
  Värimalli Sisältöruudun taustavärin muuttaminen. Valitse Korostus 1, Korostus 2, Tausta 1 (oletus), Tausta 2 tai Käänteinen. Tämä asetus edellyttää, että säiliö on näkyvissä, jotta se vaikuttaisi diaesityksen kuviin.
  Mobiiliasettelu Valitse, miten sisältö näkyy mobiililaitteessa. Valitse vasemmalle, keskelle (oletus) tai oikealle.

  Video

  Voit lisätä video-osion, jonka avulla voit upottaa YouTube- tai Vimeo-videon kauppasi sivulle.

  Osion asetukset

  Video-osion asetukset
  Määrite Kuvaus
  Otsikko Osion otsikko
  Kansikuva Kuva, joka näkyy ennen kuin asiakas toistaa videon.
  URL-osoite YouTube- tai Vimeo-linkki videoon. Videon on oltava julkisesti saatavilla.
  Videon vaihtoehtoinen teksti Videon vaihtoehtoinen teksti.
  Tee osiosta täysleveä Poistaa oletusarvoisen täytteen ja muuttaa osion koko sivun levyiseksi.

  Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

  Kokeile ilmaiseksi