Versioner av temaarkitektur

Under juli 2021 publicerade Shopify en ny temaarkitektur som kallas Online Store 2.0. Teman som använder tidigare arkitektur kallas vintageteman. Vintage-teman är inte tillgängliga i temabutiken och uppdateras endast för säkerhetsfixar. Vintageteman finns i två typer: avdelade eller inte avdelade. Din version av temaarkitektur avgör vilka filtyper som utgör ditt tema, hur du kan anpassa ditt tema och hur appar kan integreras med ditt tema. Din version av temaarkitektur kan också ge dig åtkomst till nya Shopify-funktioner.

Shopify erbjuder flera gratis Online Store 2.0-teman, utformade med olika utseende och känsla. Läs mer om OS2.0-teman eller bläddra i temabutiken för att hitta teman som är kompatibla med Online Store 2.0.

Din version av tema-arkitekturen avgör även din åtkomst till nya Shopify-funktioner som endast ges ut i Online Store 2.0-teman.

Funktioner för Online Store 2.0 kontra funktioner för vintagetema

Jämför temafunktioner
Funktion Vintage OS 2.0
Avsnitt på startsidan
Anpassa innehållet på din webbutiks hemsida. Lägg till, ordna om eller ta bort avsnitt för att skapa din sidlayout.
Avsnitt på varje sida
Anpassa innehållet på de flesta sidorna i din webbutik. Lägg till, ordna om eller ta bort avsnitt och block för att skapa unika sidolayouter.
-
Förbättrad appsupport
Installera eller ändra appar utan att behöva röra kod. Lägg till appfunktionalitet i ditt tema med appblock.
-
Rikare innehåll med dynamiska källor
Lägg till dynamisk specialinformation i alla inställningar i ditt tema genom att ansluta inställningen till en dynamisk källa. En dynamisk källa kan vara ett resursattribut eller ett metafältsvärde.
-
Filtrering av produktserier
Gör det möjligt för kunder att filtrera produktserier i din butik efter tillgänglighet, pris och mer.
-

Avgör din version av temaarkitektur

Du kanske vill veta vilken version av temaarkitektur ditt tema använder i följande fall:

  • du försöker avgöra om en app eller appfunktion är kompatibel med ditt tema
  • du vill använda en av funktionerna som endast är tillgängliga för teman för Online Store 2.0
  • du vill veta om en viss anpassningshandledning gäller för ditt tema

Versionen av temaarkitektur är specifik för varje tema i ditt temabibliotek. Du kan ha både teman för Online Store 2.0 och vintageteman i ditt temabibliotek på samma gång.

Steg:

Om du använder ett tema för Online Store 2.0 kan du lägga till avsnitt på din produktsida.

Avgör din arkitekturversion av vintagetema

När du vet att du använder ett vintagetema bör du även ta reda på om du använder ett tema med avsnitt eller ett tema utan avsnitt. Det hjälper dig att förstå vilka anpassningar som är tillgängliga för ditt tema och vilka steg du ska följa i handledningar för temaanpassning.

Ett sätt att kontrollera i temaredigeraren är att kontrollera om du kan dra och släppa för att arrangera layouten på din startsida. Om du kan dra och släppa element har du ett tema med avsnitt.

Kolla i mappen Avsnitt i din temakod för att se vilken version du använder.

Steg:

På den här sidan

Temaversioner

Alla teman har ett versionsnummer som kan ses i ditt temabibliotek. Om du vill veta mer om skillnaderna i temaversioner kan du granska versionsanteckningarna för en temauppdatering.

Prova webbshop med tillgänglig uppdatering av Dawn-temat

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis