Ta bort teman

Du kan ta bort ett tema från din webbutik från Tema-sidan på ditt Shopify-administratörskonto. Borttagning av ett tema är en permanent åtgärd. Du kan i stället ladda ned temat om du vill ta bort det men fortfarande kunna använda det i framtiden.

Du kan lägga till upp till 20 teman till din webbutik. Om du redan har 20 teman kan du ta bort vissa av dem för att skapa plats för nya.

Ta bort ett opublicerat tema

Du kan ta bort ett opublicerat tema från administratörssidan.

Steg:

  1. I avsnittet Temabibliotek letar du reda det tema du vill ta bort, klickar på knappen ... för att öppna åtgärdsmenyn och klickar sedan på Ta bort.

  2. Klicka på Ta bort i fönstret Ta bort...

Ta bort ditt publicerade tema

Publicera först ett annat tema om du vill ta bort det tema som du för tillfället har publicerat. Du kan ta bort det tema du inte vill ha för din butik efter att du har publicerat ett annat tema.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis