Hämta teman

Du kan ladda ned ett tema till din dator om du vill göra följande:

  • Använd en redigerare på din dator för att göra ändringar i temat.
  • Skapa en säkerhetskopia av ditt tema.
  • Spara temat för senare användning om du har nått gränsen på 20 teman.

Inga bilder ingår i temanedladdningar. Om du vill ladda upp temat till en annan butik måste du lägga till bilder igen separat.

Obs! När du köper ett tema från Shopify Theme Store, är det temat licensierat endast till den butik som du ursprungligen köpte den för. Om du vill överföra en temalicens till en annan butik, måste du kontakta Shopifys support.

Icke-licensierade teman är inte berättigade till support eller uppdateringar när nya funktioner släpps. Om du vill veta mer om licensiering, se Shopifys användarvillkor.

Steg:

Temat skickas i en .zip-fil till den e-postadress som är kopplad till din personalinloggning.

Efter att du har laddat ned ett tema kan du radera det från din Shopify-administratör. Om du vill lägga till samma tema igen i framtiden kan du ladda upp det.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis