Hämta teman

Du kan ladda ned ett tema till din dator om du vill göra följande:

  • Använd en redigerare på din dator för att göra ändringar i temat.
  • Skapa en säkerhetskopia av ditt tema.
  • Spara temat för senare användning om du har nått gränsen på 20 teman.

Inga bilder ingår i temanedladdningar. Om du vill ladda upp temat till en annan butik måste du lägga till bilder igen separat.

Steg:

Temat skickas i en .zip-fil till den e-postadress som är kopplad till din personalinloggning.

Efter att du har laddat ned ett tema kan du radera det från din Shopify-administratör. Om du vill lägga till samma tema igen i framtiden kan du ladda upp det.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis