Publicera teman

Du kan lägga till upp till 20 teman till din webbutik, men du kan bara använda ett tema i taget. Ett publicerat tema är det tema som kunderna ser när de besöker din webbutik. Ditt publicerade tema visas i avsnittet Aktuellt temaTemasidan, och dina opublicerade teman visas i avsnittet Fler teman.

Om du publicerar ett nytt tema flyttas ditt tidigare publicerade tema till avsnittet Fler teman. Inga av dina temaändringar går förlorade.

Publicera ett tema från administratörssidan

Du kan publicera ett tema från administratörssidan.

Steg:

  1. Hitta det tema du vill publicera och klicka sedan på Publicera i avsnittet Temabibliotek.

Ditt föregående tema visas i avsnittet Fler temanTemasidan efter att du har publicerat ett nytt tema.

Publicera ett tema från temredigeraren

Du kan publicera ett tema från temaredigeraren.

Steg:

  1. Hitta det tema du vill publicera och klicka sedan på Anpassa i avsnittet Temabibliotek.

  2. Klicka på Publicera högst upp i temaredigeraren.

  3. Klicka på Publicera i fönstret Publicera...

Ditt föregående tema visas i avsnittet Fler temanTemasidan efter att du har publicerat ett nytt tema.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis