Publicera teman

Du kan lägga till upp till 20 teman till din webbshop, men du kan bara publicera ett tema i taget. Ett publicerat tema är det tema som kunderna ser när de besöker din webbshop. Ditt publicerade tema visas högst upp på sidan Teman med en bricka för Aktuellt tema. Dina opublicerade teman visas i avsnittet Temabibliotek.

Om du publicerar ett nytt tema flyttas ditt tidigare publicerade tema till avsnittet Fler teman. Inga av dina temaändringar går förlorade.

Publicera ett tema från administratörssidan

Du kan publicera ett tema från administratörssidan.

Steg:

Ditt föregående tema visas i avsnittet Fler temanTemasidan efter att du har publicerat ett nytt tema.

Publicera ett tema från temredigeraren

Du kan publicera ett tema från temaredigeraren.

Steg:

Ditt föregående tema visas i avsnittet Fler temanTemasidan efter att du har publicerat ett nytt tema.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis