ลบชื่อผู้เขียนออกจากบล็อกโพสต์

ลบชื่อผู้เขียนออก

หากต้องการลบชื่อผู้เขียนบล็อกออก คุณจะต้องแก้ไข Liquid ในเทมเพลต blog.liquid และ article-template.liquid ของคุณ หากคุณใช้งานธีม Boundless คุณจะต้องแก้ไข Liquid ในเทมเพลต blog.liquid และ article.liquid ของคุณ

  1. ในโฟลเดอร์เทมเพลต ให้คลิกที่ blog.liquid

  2. ใช้ ctrl + F บน PC หรือ command + F บน Mac เพื่อค้นหาและลบแท็ก Liquid นี้:

{{ article.author }}

สำหรับธีม Simple และ Supply ผู้เขียนและวันที่จะใช้แท็ก Liquid เดียวกัน หากต้องการลบทั้งสองอย่าง ให้ใช้ ctrl + F บน PC หรือ command + F บน Mac เพื่อค้นหาและลบแท็ก Liquid นี้:

{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}

หากคุณต้องการเก็บไว้เพียงวันที่ ให้แทนที่โค้ดด้านบนด้วย:

{{ date }}
  1. คลิกที่ "บันทึก"

  2. ในโฟลเดอร์ส่วน ให้คลิกที่ article-template.liquid สำหรับธีม Boundless ให้คลิกที่ article.liquid ในโฟลเดอร์เทมเพลต

  3. ใช้ ctrl + F บน PC หรือ command + F บน Mac เพื่อค้นหาและลบแท็ก Liquid นี้:

{{ article.author }}

สำหรับธีม Simple และ Supply ผู้เขียนบทความและวันที่ของบทความจะใช้แท็ก Liquid เดียวกัน หากต้องการลบทั้งสองอย่างออก ให้ใช้ctrl + F บนคอมพิวเตอร์หรือ command + F บน Mac เพื่อระบุตำแหน่งแท็ก Liquid นี้แล้วทำการลบออก:

{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}

หากคุณต้องการเก็บไว้เพียงวันที่ ให้แทนที่โค้ดด้านบนด้วย:

{{ date }}
  1. คลิกที่ "บันทึก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี