ลบชื่อผู้เขียนออกจากบล็อกโพสต์

ลบชื่อผู้เขียนออก

หากต้องการลบชื่อผู้เขียนบล็อกออก คุณจะต้องแก้ไข Liquid ในเทมเพลต blog.liquid และ article-template.liquid ของคุณ หากคุณใช้งานธีม Boundless คุณจะต้องแก้ไข Liquid ในเทมเพลต blog.liquid และ article.liquid ของคุณ

  1. ในโฟลเดอร์เทมเพลต ให้คลิกที่ blog.liquid

  2. ใช้ ctrl + F บน PC หรือ command + F บน Mac เพื่อค้นหาและลบแท็ก Liquid นี้:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the author and date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. คลิกที่ “บันทึก

  2. ในโฟลเดอร์ส่วน ให้คลิกที่ article-template.liquid สำหรับธีม Boundless ให้คลิกที่ article.liquid ในโฟลเดอร์เทมเพลต

  3. ใช้ ctrl + F บน PC หรือ command + F บน Mac เพื่อค้นหาและลบแท็ก Liquid นี้:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the article author and article date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี