เพิ่มตารางขนาดไปยังหน้าสินค้า

หากคุณขายเสื้อผ้าที่ลูกค้าต้องทราบขนาดก่อนทำการซื้อ คุณสามารถเพิ่มตารางขนาดแบบกำหนดเองไปยังหน้าสินค้าของคุณได้

สินค้าทั้งหมดที่ต้องอ้างอิงถึงตารางขนาดจะต้องมีตัวเลือกขนาด:

size option example

การสร้างหน้าตารางขนาด

 1. คลิกเพิ่มหน้า

 2. ป้อนชื่อหน้า

 • หากคุณต้องการสร้างตารางขนาดที่ปรากฏทั่วทั้งเว็บไซต์ ให้ป้อน Size Chart สำหรับชื่อหน้า ในส่วนตัวอย่างรายการเครื่องมือค้นหา URL ของหน้าควรลงท้ายด้วย /size-chart
 • หากคุณต้องการสร้างตารางที่ปรากฏเฉพาะบนสินค้าจากผู้ขายรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ให้ป้อนชื่อผู้ขายตามด้วย Size Chart
  ตัวอย่างเช่น หากผู้ขายของคุณชื่อ Great Owls ให้ป้อน Great Owls Size Chart สำหรับชื่อหน้านั้น ในส่วนตัวอย่างรายการเครื่องมือค้นหา URL ของหน้าควรลงท้ายด้วย /great-owls-size-chart
 • หากคุณต้องการสร้างตารางที่จะปรากฏบนสินค้าบางประเภทเท่านั้น ให้ป้อนประเภทสินค้าตามด้วย Size Chart
  ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงตารางขนาดเฉพาะให้รองเท้า ให้ป้อน Shoes Size Chart สำหรับชื่อหน้านั้น ในส่วนตัวอย่างรายการเครื่องมือค้นหา URL ของหน้าควรลงท้ายด้วย /shoes-size-chart
 1. ในกล่องเนื้อหา ให้สร้างตารางที่มีข้อมูลตารางขนาดของคุณ แล้วจึงปรับแต่งตารางให้มีลักษณะตามที่คุณต้องการ:

 2. ในส่วนการแสดงผล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าหน้าเป็น “แสดง” แล้ว

 3. คลิกที่ “บันทึก

ไปที่ตัวแก้ไขโค้ด

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และสร้างส่วนย่อยของตารางขนาด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี