Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng

Bạn có thể thêm sản phẩm thẻ quà tặng mới cũng như xem, sắp xếp và chỉnh sửa thẻ quà tặng đã tạo từ trang Thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể quản lý sản phẩm thẻ quà tặng hiện có từ trang Sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về quản lý thẻ quà tặng.

Mệnh giá sản phẩm thẻ quà tặng

Sản phẩm thẻ quà tặng có giá trị được gọi là mệnh giá. Bạn có thể đặt mệnh giá của sản phẩm thẻ quà tặng thành số tiền bất kỳ lớn hơn 0 và tối đa là 10.000 USD (hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương của bạn).

Bạn không thể đặt mệnh giá thành giá trị trống và khách hàng không thể nhập số tiền tùy ý cho thẻ quà tặng từ cửa hàng trực tuyến. Nếu khách hàng muốn mua thẻ quà tặng trực tuyến với số tiền khác với giá bán trên cửa hàng trực tuyến thì thay vào đó, bạn có thể tạo đơn hàng nháp cho khoản tiền đó. Sau khi khách hàng thanh toán, bạn có thể tạo thẻ quà tặng với số tiền tùy ý đó rồi gửi cho khách hàng.

Khi bạn tạo sản phẩm thẻ quà tặng lần đầu tiên, hệ thống sẽ tạo một số mệnh giá mặc định cho sản phẩm thẻ quà tặng theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn có thể thay số tiền mệnh giá mặc định trong phần mệnh giá bằng số tiền tùy ý hợp lệ bất kỳ. Để thay đổi số lượng mệnh giá có sẵn, bạn có thể nhấp vào Thêm mệnh giá để thêm mệnh giá bổ sung hoặc nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa mệnh giá. Một sản phẩm thẻ quà tặng phải có ít nhất một mệnh giá.

Thêm sản phẩm thẻ quà tặng mới

Sau khi bạn tạo, sản phẩm thẻ quà tặng sẽ được thêm vào mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify. Thẻ quà tặng là sản phẩm kỹ thuật số và có chung các chi tiết sản phẩm với sản phẩm không phải thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào Thêm sản phẩm thẻ quà tặng.

 3. Nhập thông tin sản phẩm thẻ quà tặng vào các trường sau:

  • Tiêu đề - Nhập tên cho sản phẩm thẻ quà tặng này. Ví dụ: Thẻ quà tặng sinh nhật.
  • Mô tả - Nhập mô tả thẻ quà tặng này nếu bạn muốn thẻ quà tặng hiển thị trên cửa hàng.
  • Phương tiện - Tải lên phương tiện sản phẩm, ví dụ như hình ảnh. Phương tiện sản phẩm sẽ hiển thị trên trang sản phẩm của cửa hàng trực tuyến.
  • Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm - Đây là bản xem trước cách hiển thị sản phẩm thẻ quà tặng trong kết quả của công cụ tìm kiếm.
  • Kênh bán hàng và ứng dụng - Xem và thay đổi cài đặt tình trạng còn hàng để đăng và bán thẻ quà tặng qua các kênh bán hàng. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến để đặt ngày đăng cụ thể.
  • Organization (Tổ chức) - Bạn có thể thêm thông tin tùy chọn về loại sản phẩm và nhà cung cấp, thêm sản phẩm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập thủ công hiện cóthêm thẻ.
 4. Không bắt buộc: Thực hiện điều chỉnh số lượng mệnh giá thẻ quà tặng và số tiền của mệnh giá.

 5. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu sản phẩm thẻ quà tặng để tạo sản phẩm thẻ quà tặng mới.

Sau khi lưu thẻ quà tặng, bạn được chuyển hướng đến trang chi tiết sản phẩm thẻ quà tặng. Bạn có thể thêm bất kỳ chi tiết sản phẩm bổ sung nào hoặc thực hiện các thay đổi đối với sản phẩm thẻ quà tặng.

Cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng

Các sản phẩm thẻ quà tặng hiện có được liệt kê trong mục Sản phẩm của trang quản trị. Bạn có thể tìm thấy sản phẩm thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify bằng một trong những cách sau:

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào của sản phẩm thẻ quà tặng từ trang chi tiết sản phẩm. Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa chi tiết sản phẩm.

Cập nhật mệnh giá của sản phẩm thẻ quà tặng

Mỗi mệnh giá của thẻ quà tặng được lưu dưới dạng một mẫu mã của sản phẩm thẻ quà tặng. Bạn có thể thêm mệnh giá vào thẻ quà tặng bằng cách thêm mẫu mã mới. Bạn cũng có thể thêm hoặc chỉnh sửa chi tiết mẫu mã sản phẩm bổ sung như SKU, mã vạch và hình ảnh mẫu mã vào mệnh giá từ trang chi tiết sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về thêm mẫu mãchỉnh sửa mẫu mã.

Thêm sản phẩm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập

Bạn có thể thêm sản phẩm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập thủ công hoặc bộ sưu tập tự động. Bạn cũng có thể thêm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập thủ công hiện có từ trang chi tiết sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí