Přidávání nebo aktualizace produktů dárkových karet

Na stránce Dárkové karty v administrátorovi Shopify můžete přidat nový produkt dárkové karty nebo aktualizovat produkt stávající.

Aktivace funkce dárkových karet

Než budete moct prodávat dárkové karty, musíte aktivovat funkci dárkových karet.

Kroky:

 1. Ve správci Shopify přejděte do sekce Produkty > Dárkové karty.

 2. Klikněte na Začít prodávat dárkové karty v mém obchodě.

Vaše první dárková karta se vytvoří okamžitě, ale bude ve výchozím nastavení v prodejních kanálech skryta.

Přidat nebo aktualizovat produkt dárkové karty

Než přidáš produkt dárkové karty, zkontroluj, že máš aktivovánu funkci dárkové karty.

Kroky:

 1. Ve správci Shopify přejděte do sekce Produkty > Dárkové karty.

 2. Klikněte na Spravovat produkty dárkových karet.

 3. Přidejte nový produkt dárkové karty nebo vyberte stávající:

- Pokud chcete přidat nový produkt dárkové karty, klikněte na možnost Přidat produkt dárkové karty. - Pokud chcete aktualizovat existující produkt dárkové karty, klikněte na název produktu dárkové karty.

 1. Do následujících polí zadejte informace o dárkové kartě:

- Název – Zadejte název pro tento produkt dárkové karty, například Birthday gift card. - Popis – Zadejte popis této dárkové karty tak, jak chcete, aby se objevil ve vašem obchodě. - Obrázky – Nahrajte jeden nebo více obrázků. Tyto obrázky se objeví na stránce produktů vašeho online obchodu, ale nikoli na dárkových kartách vydaných před nahráním obrázku. - Hodnoty – Existuje několik výchozích hodnot vytvořených pro produkt dárkové karty v měně vašeho obchodu. Každá hodnota je uložena jako varianta produktu dárkové karty.
- Náhled seznamu vyhledávače – Toto je náhled na to, jak se produkty dárkových karet mohou objevit ve výsledcích vyhledávače. - Dostupnost produktu – Podívejte se na nastavení dostupnosti pro zveřejnění dárkové karty a její prodej na prodejních kanálech. Můžete kliknout na ikonu kalendáře vedle Online obchodu a nastavit konkrétní datum zveřejnění. - Organizace – Můžete zadat volitelné informace o typu a dodavateli produktu, přidat produkt dárkové karty do existujících ručních kolekcí a přidat štítky.

 1. Až to budete mít, klikněte na Uložit produkt dárkové karty.

Přidání hodnoty nového produktu dárkové karty

 1. Ve správci Shopify přejděte do sekce Produkty > Dárkové karty.

 2. Klikněte na Spravovat produkty dárkových karet.

 3. Klikněte na dárkovou kartu, kterou chcete upravit.

 4. V sekci Varianty klikněte na Přidat variantu.

 5. Přiřaďte nové variantě název, cenu a obrázek.

 6. Klikněte na Uložit variantu.

Odstranění hodnoty produktu dárkové karty

Jak odstranit hodnotu dárkové karty:

 1. Ve správci Shopify přejděte do sekce Produkty > Dárkové karty.

 2. Klikněte na Spravovat produkty dárkových karet.

 3. Klikněte na dárkovou kartu, kterou chcete upravit.

 4. V sekci Varianty klikněte na odpadkový koš vedle varianty, kterou chcete smazat.

 5. V potvrzovacím dialogu klikněte na Smazat.

Přidejte produkt dárkové karty do kolekce

Produkty dárkových karet můžete přidávat do ruční kolekce nebo do automatické kolekce jako jakýkoli jiný produkt. Dárkovou kartu můžete také přidat do existující ruční kolekce na stránce podrobností o produktu dárkové karty.

Jak přidat dárkovou kartu do existující ruční kolekce:

 1. Ve správci Shopify přejděte do sekce Produkty > Dárkové karty.

 2. Klikněte na Spravovat produkty dárkových karet.

 3. Klikněte na dárkovou kartu, kterou chcete upravit.

 4. V sekci Kolekce zadejte název existující ruční kolekce a vyhledejte ji.

 5. Klikni na název kolekce, do níž chcete přidat dárkovou kartu.

Zveřejnění produktu dárkové karty

Když vytvoříte nový produkt dárkové karty, bude ve vašich aktivních prodejních kanálech ve výchozím nastavení skryt a bude zveřejněn v produktových katalozích. Až ho budete chtít začít prodávat, budete jej muset zveřejnit v jednom nebo v několika svých aktivních prodejních kanálech.

Produkt dárkové karty můžete zveřejnit na prodejním kanále tím, že změníte nastavení jeho dostupnosti na stránce podrobností.

Jak zveřejnit produkt dárkové karty:

 1. Ze správce Shopify přejděte do sekce Produkty > Všechny produkty.

 2. Klikněte na Spravovat produkty dárkových karet.

 3. Klikněte na dárkovou kartu, kterou chcete upravit.

 4. V sekci Prodejní kanály zpřístupněte dárkovou kartu v některém z aktivních prodejních kanálů.

 5. Klikni na Uložit.

Náhled na produkt dárkové karty

Při náhledu na produkt dárkové karty se dozvíte, jak bude produkt vypadat v e-mailu, až si jej zákazník koupí.

Jak se podívat na dárkovou kartu:

 1. Ve správci Shopify přejděte do sekce Produkty > Dárkové karty.

 2. Klikněte na Spravovat produkty dárkových karet.

 3. Klikněte na tlačítko Náhled vedle dárkové karty, na níž se chcete podívat.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma