Att lägga till eller uppdatera presentkorten

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan lägga till en ny presentkortsprodukt eller uppdatera en befintlig från sidan Presentkort i din Shopify-administrator.

Aktivera presentkortsfunktionen

Innan du kan sälja presentkort måste du aktivera presentkortet.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Börja sälja presentkort i min butik.

Ditt första presentkort skapas omedelbart, men som standard ställs dess status in som utkast.

Lägg till eller uppdatera ett presentkort

Innan du lägger till ett presentkort bör du se till att du har aktiverat presentkortsfunktionen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Lägg till en ny presentkortsprodukt, eller välj en befintlig:

- Om du vill lägga till en ny presentkortsprodukt klickar du på Lägg till presentkortsprodukt. - Om du vill uppdatera en befintlig Presentkortsprodukt klickar du på produktnamnet för presentkortet.

 1. Ange presentkortsinformationen i följande fält:

- Titel - Ange ett namn för detta presentkort, till exempel Birthday gift card. - Beskrivning - Ange en beskrivning av detta presentkort eftersom du vill att den ska visas i din butik. - Bilder -Ladda upp en eller flera bilder. Dessa visas på produktsidan i din webbutik, men inte på presentkort som utfärdas innan du laddar upp bilden. - Valörer - Det finns flera standardvalörer som skapats för ett presentkort i din butiks valuta. Varje valör sparas som en variant av presentkortet.
- Förhandsgranskning av sökmotorlistning - Detta är en förhandsgranskning av hur ditt presentkort kan komma att visas i sökmotorresultatet. - Produkttillgänglighet - Visa och ändra tillgänglighetsinställningarna för att publicera presentkortet och sälj det via dina försäljningskanaler. Du kan klicka på kalenderikonen bredvid Online-butik för att ställa in ett visst publiceringsdatum. - Organisation - Du kan lägga till valfri information om produkttyp och leverantör, lägga till presentkortet i befintliga manuella serier och lägga till taggar.

 1. När du är klar klickar du på Spara presentkortsprodukt.

Obs! Presentkort måste läggas till i butikens navigering för att vara tillgängliga för köp.

Lägg till ett nytt presentkortsproduktvärde

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. Klicka på Lägg till variant i avsnittet Varianter.

 5. Tilldela en titel, pris och bild för din nya variant.

 6. Klicka på Spara variant.

Ta bort ett presentkortsproduktvärde

Så här tar du bort ett presentkortsvärde:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. I avsnittet Varianter klickar du på papperskorgen bredvid den variant som du vill radera.

 5. Klicka på Radera i bekräftelsedialogrutan.

Lägg till presentkortet i en serie

Du kan lägga till presentkort till en manuell serie eller en automatiserad serie som för alla andra produkter. Du kan även lägga till ett presentkort till en befintlig manuell serie på presentkortets produktdetaljsida.

För att lägga till presentkortet till en befintlig manuell serie:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. I sektionen Serier anger du namnet på en befintlig manuell serie för att söka efter den.

 5. Klicka på serienamnet för att lägga till presentkortet.

Publicera presentkortet

När du skapar en ny Presentkortsprodukt är den gömd från dina aktiva försäljningskanaler som standard och publiceras i produktkataloger. För att börja köpa den måste du publicera den till en eller flera av dina aktiva försäljningskanaler.

Du kan publicera ett presentkort på en försäljningskanal genom att ändra tillgänglighetsinställningarna på sidan med detaljer.

För att publicera ett presentkort:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. Gör presentkortet tillgängligt för en av dina aktiva försäljningskanaler i avsnittet Försäljningskanaler.

 5. Klicka på Spara.

Spara ett presentkort

Om du förhandsgranskar ett presentkort visas hur ett presentkort ser ut efter att en kund har köper det.

För att förhandsgranska ett presentkort:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på Förhandsgranska bredvid det presentkort som du vill förhandsgranska.

Dela ett presentkort för lokala kunder på Facebook

För att hjälpa detaljhandeln under COVID-19 marknadsför Facebook presentkort från detaljhandelsbutiker till lokala kunder. Presentkortslistningar visas på Facebook Mobile för kunder som är belägna inom 5 miles från butiken. Kunderna kan klicka på listningen för att köpa ett presentkort från webbutiken.

Om du inte redan säljer presentkort via Shopify måste du lägga till en presentkortsprodukt i Shopify. Presentkortet måste inkludera en bild och en beskrivning och du måste göra presentkortet tillgängligt för webbutiken.

Berättigade butiker ser en inbjudan att delta på Startsidan för sin Shopify-administratör. För att vara berättigad måste din butik uppfylla följande krav från Facebook:

 • Din butik måste vara baserad i USA.
 • Du måste ha Shopify POS-försäljningskanalen och du måste ha utfört en order från Shopify POS.
 • Du måste ha aktiverat Shopify Payments.
 • Du måste sälja med hjälp av en Shopify-webbutik och butiken kan inte vara lösenordsskyddad.

Synkronisera din presentkortsinformation

Klicka på Dela presentkort till Facebook från Shopifys Startsida för att delta. När du har klickat på knappen synkroniseras din presentkortsinformation med Facebook och du behöver inte göra något annat. Det kan ta upp till 48 timmar innan ditt presentkort synkroniseras med Facebook. Presentkortsprodukter måste godkännas av Facebook innan de visas på Facebook. Du kommer inte att bli underrättad när presentkortet visas för kunderna.

När du har delat din presentkortsprodukt på Facebook kan du uppdatera den genom att redigera produkten i Shopify. Du kan dock inte uppdatera bilden för presentkortet från Shopify. Ta bort presentkortet i Shopify för att ta bort presentkortet från Facebook. Ändringar av presentkort i Shopify tar upp till 48 timmar att synkronisera med Facebook.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis