Att lägga till eller uppdatera presentkorten

Du kan lägga till en ny presentkortsprodukt eller uppdatera en befintlig från sidan Presentkort i din Shopify-administrator.

Aktivera presentkortsfunktionen

Innan du kan sälja presentkort måste du aktivera presentkortet.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Börja sälja presentkort i min butik.

Det första presentkortet skapas samtidigt, men det är som standard dolt från försäljningskanaler .

Lägg till eller uppdatera ett presentkort

Innan du lägger till ett presentkort bör du se till att du har aktiverat presentkortsfunktionen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Lägg till en ny presentkortsprodukt, eller välj en befintlig:

- Om du vill lägga till en ny presentkortsprodukt klickar du på Lägg till presentkortsprodukt. - Om du vill uppdatera en befintlig Presentkortsprodukt klickar du på produktnamnet för presentkortet.

 1. Ange presentkortsinformationen i följande fält:

- Titel - Ange ett namn för detta presentkort, till exempel Birthday gift card. - Beskrivning - Ange en beskrivning av detta presentkort eftersom du vill att den ska visas i din butik. - Bilder -Ladda upp en eller flera bilder. Dessa visas på produktsidan i din webbutik, men inte på presentkort som utfärdas innan du laddar upp bilden. - Valörer - Det finns flera standardvalörer som skapats för ett presentkort i din butiks valuta. Varje valör sparas som en variant av presentkortet.
- Förhandsgranskning av sökmotorlistning - Detta är en förhandsgranskning av hur ditt presentkort kan komma att visas i sökmotorresultatet. - Produkttillgänglighet - Visa och ändra tillgänglighetsinställningarna för att publicera presentkortet och sälj det via dina försäljningskanaler. Du kan klicka på kalenderikonen bredvid Online-butik för att ställa in ett visst publiceringsdatum. - Organisation - Du kan lägga till valfri information om produkttyp och leverantör, lägga till presentkortet i befintliga manuella serier och lägga till taggar.

 1. När du är klar klickar du på Spara presentkortsprodukt.

Lägg till ett nytt presentkortsproduktvärde

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. Klicka på Lägg till variant i avsnittet Varianter.

 5. Tilldela en titel, pris och bild för din nya variant.

 6. Klicka på Spara variant.

Ta bort ett presentkortsproduktvärde

Så här tar du bort ett presentkortsvärde:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. I avsnittet Varianter klickar du på papperskorgen bredvid den variant som du vill radera.

 5. Klicka på Radera i bekräftelsedialogrutan.

Lägg till presentkortet i en serie

Du kan lägga till presentkort till en manuell serie eller en automatiserad serie som för alla andra produkter. Du kan även lägga till ett presentkort till en befintlig manuell serie på presentkortets produktdetaljsida.

För att lägga till presentkortet till en befintlig manuell serie:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. I sektionen Serier anger du namnet på en befintlig manuell serie för att söka efter den.

 5. Klicka på serienamnet för att lägga till presentkortet.

Publicera presentkortet

När du skapar en ny Presentkortsprodukt är den gömd från dina aktiva försäljningskanaler som standard och publiceras i produktkataloger. För att börja köpa den måste du publicera den till en eller flera av dina aktiva försäljningskanaler.

Du kan publicera ett presentkort på en försäljningskanal genom att ändra tillgänglighetsinställningarna på sidan med detaljer.

För att publicera ett presentkort:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. I avsnittet Försäljningskanaler, gör presentkortet tillgängligt för en av dina aktiva försäljningskanaler.

 5. Klicka på Spara.

Spara ett presentkort

Förhandsgranskning av en Presentkortsprodukt visar hur det ser ut i ett e-postmeddelande efter det att en kund har köper det.

För att förhandsgranska ett presentkort:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på hantera presentkort.

 3. Klicka på Förhandsgranska bredvid det presentkort som du vill förhandsgranska.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis