Att lägga till eller uppdatera presentkorten

Du kan lägga till en ny presentkortsprodukt eller uppdatera en befintlig från sidan Presentkort i din Shopify-administrator.

Aktivera presentkortsfunktionen

Innan du kan sälja presentkort måste du aktivera presentkortet.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Lägg till presentkortsprodukt.

Ditt första presentkort skapas omedelbart, men som standard ställs dess status in som utkast.

Lägg till eller uppdatera ett presentkort

Innan du lägger till ett presentkort bör du se till att du har aktiverat presentkortsfunktionen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Presentkortsprodukter.

 3. Lägg till en ny presentkortsprodukt, eller välj en befintlig:

 4. Ange presentkortsinformationen i följande fält:

 5. Klicka på Spara när du är klar.

Lägg till ett nytt presentkortsproduktvärde

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Visa presentkortsprodukter.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. Klicka på Lägg till variant i avsnittet Varianter.

 5. Tilldela en titel, pris och bild för din nya variant.

 6. Klicka på Spara.

Ta bort ett presentkortsproduktvärde

Så här tar du bort ett presentkortsvärde:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Visa presentkortsprodukter.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. I avsnittet Varianter klickar du på papperskorgen bredvid den variant som du vill radera.

 5. Klicka på Radera i bekräftelsedialogrutan.

Lägg till presentkortet i en serie

Du kan lägga till presentkort till en manuell serie eller en automatiserad serie som för alla andra produkter. Du kan även lägga till ett presentkort till en befintlig manuell serie på presentkortets produktdetaljsida.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Visa presentkortsprodukter.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. I sektionen Serier anger du namnet på en befintlig manuell serie för att söka efter den.

 5. Klicka på serienamnet för att lägga till presentkortet.

Publicera presentkortet

När du skapar en ny presentkortsprodukt är den, som standard, gömd från dina aktiva försäljningskanaler och kommer inte publiceras i produktkataloger. För att börja sälja den måste du publicera den på en eller flera av dina aktiva försäljningskanaler.

Du kan publicera ett presentkort på en försäljningskanal genom att ändra tillgänglighetsinställningarna på sidan med detaljer.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Visa presentkortsprodukter.

 3. Klicka på presentkortet som du vill redigera.

 4. Gör presentkortet tillgängligt för en eller flera av dina aktiva försäljningskanaler i avsnittet Försäljningskanaler.

 5. Klicka på Spara.

Spara ett presentkort

Om du förhandsgranskar ett presentkort visas hur ett presentkort ser ut efter att en kund har köper det.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Visa presentkortsprodukter.

 3. Klicka på presentkortsprodukten som du vill förhandsgranska.

 4. Klicka på Förhandsgranska.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis