Utfärda kostnadsfria presentkort

Obs! Presentkort finns tillfälligt tillgängliga för försäljning i alla Shopifys prenumerationsplaner för att hjälpa dig att minska effekterna av nya händelser i din butik. Mer information finns under Vanliga frågor om presentkort. Om du vill lägga till presentkort i din butik, se Lägg till eller uppdatera presentkortsprodukter.

Du kan utfärda ett gratis presentkort med ett angivet värde till en befintlig kund som ett incitament, kampanj, värdecheck eller belöning.

Utfärda ett presentkort

När du utfärdar ett presentkort skapar du en presentkortskod och skickar den till en kund utan att få någon betalning i gengäld. Du bestämmer hur mycket presentkortet är värt och kunden som tar emot det kan använda dess värde för andra produkter i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Utfärda presentkort.

 3. I dialogrutan Utfärda presentkort väljer du kortets ursprungliga värde eller klickar på Annat för att ange ett anpassat belopp.

 4. Ange antingen kundens namn eller e-postadress i sökrutan.

 5. Välj kunden från sökresultaten eller Lägg till en ny kund. Kunden måste ha en e-postadress.

Obs! Du kan även utfärda ett kort utan att knyta en kund till det, men du måste kopiera koden när du utfärdar kortet och sedan skicka koden till kunden. Du kommer inte kunna se presentkortskoden senare.

 1. Om du vill ange ett förfallodatum för presentkortet klickar du på Aldrig och avmarkerar Utgår aldrig för att välja ett datum. Presentkortet löper ut vid midnatt, dagen efter utgångsdatumet i butikens tidszon. Se till att du följer lagarna rörande presentkort för ditt land.

 2. Valfritt: Ange en Notering för din referens. Noteringen visas när du tittar på presentkortet i din Shopify-admin, men den är inte synlig för kunden.

 3. Klicka på Utfärda presentkort för att skapa presentkortskoden. Det här är den enda gången du kommer kunna se hela presentkortskoden.

Obs! När ett presentkort har utfärdats är det endast kunden som kan se den fullständiga presentkortskoden eftersom ett presentkort betraktas som valuta. Du kan bara se de sista fyra tecknen i presentkortskoden.

 1. Klicka på Klar.

Visa utfärdat presentkortsinformation

Du kan se detaljerna för dina utgivna presentkort i Shopify.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på koden för det utfärdade presentkortet. Du kan bara se de fyra sista tecknen i koden.

 3. På det utgivna presentkortets sida kan du se detaljerna: - saldot på presentkortet

  • det datum det skapades
  • utgångsdatum
  • meddelanden du har lagt till presentkortet
  • dess historik

Redigera kunden på ett utfärdat presentkort

Du kan ändra kundinformationen för det utfärdade presentkortet.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på koden för det utfärdade presentkortet. Du kan bara se de fyra sista tecknen i koden.

 3. På det utfärdade presentkortets sida, under Kund, klickar du på Redigera.

 4. Ange rätt kunduppgifter och välj om du vill skicka presentkortet.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis