Utsteding av gavekort

Du kan utstede et gratis gavekort med en bestemt verdi til en kunde som et insentiv, kampanje, butikkvaluta eller belønning.

Utsted et gavekort

Når du utsteder et gavekort, genererer du en gavekortkode og sender det på e-post til en kunde uten å få noen betaling tilbake. Du velger hvor mye gavekortet skal være verdt, og kunden som mottar det kan bruke verdien på andre produkter i butikken din.

Hvis du har behov for å kjenne til gavekortkoden, må du registrere den når du utsteder kortet. Du kan ikke se hele gavekortkoden senere.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Utsted gavekort.

 3. Angi startverdien til kortet.

 4. I søkefeltet under Finn eller opprett en kunde angir du kundens navn og e-postadresse for å velge eller opprette en kunde.

 5. Hvis du vil angi en utløpsdato for gavekortet, velger du Angi utløpsdato og velger deretter en dato. Gavekortet utløper ved midnatt på dagen etter utløpsdatoen i butikkens tidssone. Pass på at du følger lovgivningen i ditt land rundt gavekort.

 6. Valgfritt: Angi en Merknad for egen referanse. Merknaden er synlig når du ser på gavekortet i Shopify-administrator, men er ikke synlig for kunden.

 7. Klikk Lagre for å utstede gavekortet.

Se informasjon om utstedte gavekort

Du kan se informasjonen om de utstedte gavekortene i Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det utstedte gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. På siden for det utstedte gavekortet kan du se informasjonen om det:

  • gavekortets saldo
  • datoen det ble opprettet
  • utløpsdatoen
  • merknader du la til på gavekortet
  • historien dens

Rediger kunde på et utstedt gavekort

Hvis det ikke er lagt til noen kundeopplysninger på et tidligere utstedt gavekort, kan du legge til kundeopplysninger. Du kan ikke bytte ut eksisterende kundeopplysninger.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det utstedte gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. På siden til det utstedte gavekortet, under Kunde, klikker du Rediger.

 4. Angi riktig kundeinformasjon og velg om du vil sende gavekortet.

 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis