Opprette gratis gavekort

Du kan utstede et gratis gavekort med en bestemt verdi til en kunde som et insentiv, kampanje, butikkvaluta eller belønning.

Opprett et gavekort

Når du utsteder et gavekort, genererer du en gavekortkode og sender det på e-post til en kunde uten å få noen betaling tilbake. Du velger hvor mye gavekortet skal være verdt, og kunden som mottar det kan bruke verdien på andre produkter i butikken din.

Når du har sendt et gavekort, er hele gavekortkoden kun synlig for kunden fordi gavekort anses som valuta. Hvis du har behov for å vite gavekortkoden, må du registrere den når du oppretter kortet. Du kan bare se de fire siste sifrene i gavekortkoden senere.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Opprett gavekort.

 3. Skriv inn verdien på kortet i feltet Innledende verdi.

 4. Skriv inn en kundes navn, telefonnummer eller e-postadresse i feltet Kunde for å opprette eller søke etter en kunde. Kunden må ha enten en e-postadresse eller et telefonnummer for å kunne motta gavekortkoden på e-post eller SMS. Hvis kunden oppgir begge, sendes gavekortet på e-post.

 5. Valgfritt: Hvis du ønsker at gavekortet skal utløpe, må du velge Angi utløpsdato i seksjonen Utløpsdato og deretter velge en dato. Finn ut mer om utløp og innstillinger for gavekort, og sikre at du følger lovgivningen i ditt land rundt gavekort.

 6. Valgfritt: Skriv inn en Intern merknad for din egen referanse. Merknaden er synlig når du ser på gavekortet i Shopify-administrator, men er ikke synlig for kunden.

 7. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis e-postmelding for å forhåndsvise hvordan e-postmeldingen med gavekortet vises til kunden.

 8. Klikk på Lagre.

 9. Klikk på Send gavekort.

 10. Gjør én av følgende:

  • Hvis kunden har oppgitt en e-postadresse, klikker du på Send e-post.
  • Hvis kunden bare har oppgitt et telefonnummer, klikker du på Send SMS-melding.

Vis informasjon om det opprettede gavekortet

Du kan se informasjonen om de opprettede gavekortene i Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det opprettede gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. På siden for det utstedte gavekortet kan du se informasjonen om det:

  • gavekortets saldo
  • datoen det ble opprettet
  • utløpsdatoen
  • kunden det ble utstedt til
  • merknader du la til på gavekortet
  • historien dens

Legg til en kunde for et gavekort

Hvis det ikke er lagt til noe kundeinformasjon i et tidligere opprettet gavekort, kan du legge til kundeinformasjon og sende gavekortet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det opprettede gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. Angi kundens navn, telefonnummer eller e-postadresse i feltet Kunde på siden for det opprettede gavekortet for å søke etter eller opprette en kunde.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Klikk på Send gavekort.

 6. Valgfritt: Rediger e-postmeldingen kunden vil motta sammen med gavekortet.

 7. Klikk på Send e-post.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis