Opprette gratis gavekort

Du kan utstede et gratis gavekort med en bestemt verdi til en kunde som et insentiv, kampanje, butikkvaluta eller belønning.

Opprett et gavekort

Når du utsteder et gavekort, genererer du en gavekortkode og sender det på e-post til en kunde uten å få noen betaling tilbake. Du velger hvor mye gavekortet skal være verdt, og kunden som mottar det kan bruke verdien på andre produkter i butikken din.

Hvis du har behov for å kjenne til gavekortkoden, må du registrere den når du oppretter kortet. Du kan ikke se hele gavekortkoden senere.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Opprett gavekort.

 3. Angi verdien på kortet i feltet Verdi.

 4. Angi kundens navn, telefonnummer eller e-postadresse i feltet Kunde for å søke etter eller opprette en kunde. Kunden må ha enten en e-postadresse eller et telefonnummer for å kunne motta gavekortkoden på e-post eller SMS. Hvis kunden oppgir begge, sendes gavekortet på e-post.

 5. Alternativt: Hvis du ønsker å angi en utløpsdato for gavekortet, velger du Angi utløpsdato og velger en dato. Gavekortet utløper ved midnatt på dagen etter utløpsdatoen i butikkens tidssone. Sørg for at du følger lovene i landet ditt om gavekort.

 6. Valgfritt: Angi en Merknad for egen referanse. Merknaden er synlig når du ser på gavekortet i Shopify-administrator, men er ikke synlig for kunden.

 7. Klikk på Lagre.

 8. Klikk på Send gavekort.

 9. Gjør én av følgende:

  • Hvis kunden har oppgitt en e-postadresse, klikker du på Send e-post.
  • Hvis kunden bare har oppgitt et telefonnummer, klikker du på Send SMS-melding.

Etter et gavekort er utstedt, vil hele gavekortkoden bare være synlig for kunden, ettersom gavekort regnes som valuta. Du kan bare se de siste fire tegnene i koden for gavekortet.

Vis informasjon om det opprettede gavekortet

Du kan se informasjonen om de opprettede gavekortene i Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det opprettede gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. På siden for det utstedte gavekortet kan du se informasjonen om det:

  • gavekortets saldo
  • datoen det ble opprettet
  • utløpsdatoen
  • kunden det ble utstedt til
  • merknader du la til på gavekortet
  • historien dens

Legg til en kunde for et gavekort

Hvis det ikke er lagt til noe kundeinformasjon i et tidligere opprettet gavekort, kan du legge til kundeinformasjon og sende gavekortet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det opprettede gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. Angi kundens navn, telefonnummer eller e-postadresse i feltet Kunde på siden for det opprettede gavekortet for å søke etter eller opprette en kunde. Kunden må ha enten en e-postadresse eller et telefonnummer for å kunne motta gavekortkoden på e-post eller SMS. Hvis kunden oppgir begge, sendes gavekortet på e-post.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Klikk på Send gavekort.

 6. Valgfritt: Rediger e-postmeldingen kunden vil motta sammen med gavekortet.

 7. Klikk på Send e-post.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis