Utsteding av gavekort

Du kan utstede et gratis gavekort med en bestemt verdi til en kunde som et insentiv, kampanje, butikkvaluta eller belønning.

Utsted et gavekort

Når du utsteder et gavekort, genererer du en gavekortkode og sender det på e-post til en kunde uten å få noen betaling tilbake. Du velger hvor mye gavekortet skal være verdt, og kunden som mottar det kan bruke verdien på andre produkter i butikken din.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Utsted gavekort.

 3. I Utsted gavekort-dialogboksen velger du startverdien for kortet, eller klikker på Annet for å angi en egendefinert sum.

 4. I søkefeltet angir du enten kundens navn eller e-postadresse.

 5. Velg kunden fra søkeresultatene eller legg til en ny kunde. Kunden må ha en e-postadresse.

 1. Hvis du vil angi en utløpsdato for gavekortet, klikker du på Aldri og fjerner du merkingen av Utløper aldri for å velge en dato. Gavekortet utløper ved midnatt på dagen etter utløpsdatoen i butikkens tidssone. Sørg for at du følger lovene i landet ditt om gavekort.

 2. Valgfritt: Angi en Merknad for egen referanse. Merknaden er synlig når du ser på gavekortet i Shopify-administrator, men er ikke synlig for kunden.

 3. Klikk på Utsted gavekort for å generere gavekortkoden. Dette er den eneste gangen du kan se hele gavekortkoden.

 1. Klikk på Ferdig.

Se informasjon om utstedte gavekort

Du kan se informasjonen om de utstedte gavekortene i Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det utstedte gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. På siden for det utstedte gavekortet kan du se informasjonen om det: - gavekortets saldo

  • datoen det ble opprettet
  • utløpsdatoen
  • merknader du la til på gavekortet
  • historien dens

Rediger kunde på et utstedt gavekort

Du kan endre kundeinformasjonen for det utstedte gavekortet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på koden for det utstedte gavekortet. Du kan bare se de siste fire tegnene av koden.

 3. På siden til det utstedte gavekortet, under Kunde, klikker du Rediger.

 4. Angi riktig kundeinformasjon og velg om du vil sende gavekortet.

 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis