Tilpasse gavekortsider og varslinger

Digitale gavekort og produktgavekort vises i e-postvarslinger og i butikkfronten. Du kan tilpasse temaet for å justere gavekortsiden og produktsider for gavekort slik at de passer merkevaren, og legge inn tilleggsinformasjon som en tilpasset melding, et egendefinert gavekortbilde eller en gavekortmottaker.

Hvis du selger fysiske gavekort med Shopify POS, kan du bestille tilpassede fysiske gavekort fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land. Digitale gavekort vises i butikkfrontens tema, i følgende områder:

 • produktgavekort er oppført i nettbutikken og bruker temaets produktside
 • gavekortsiden, som inneholder detaljer om et opprettet gavekort, er en sidemal i temaet

Hensyn ved tilpasning av gavekort

Før du tilpasser gavekort, bør du gå gjennom følgende hensyn:

 • Du kan tilpasse temaet for å endre stil og informasjon på gavekortsiden og på produktsider for gavekort. Temaets struktur og tilgjengelige tilpasninger avhenger av hvilket tema du bruker. Se temadokumentasjonen eller kontakt temautvikleren for å finne ut mer om temainnstillinger.
 • Du kan tilpasse e-postvarselet for gavekort fra varslingsinnstillingene i Shopify-administrator. Filene som utgjør varslingene inneholder HTML, CSS og Liquid, Shopifys malspråk. For å redigere varslingsmaler må du være kjent med HTML, CSS og Liquid.
 • Innløsningskoder for gavekort er på 16 siffer, er tilfeldige og kan ikke tilpasses.

Tilpasse et produktgavekort

Du kan tilpasse detaljer for et produktgavekort ved å redigere produktdetaljene eller variantdetaljene fra siden Produkter i Shopify-administrator.

Produktoppføringssiden for et produktgavekort er en del av temaets produktside. Hvis du vil justere produktsiden for et produktgavekort, kan du tilpasse produktsiden i temaet.

Tilpasse gavekortsiden

Når du oppretter et gavekort, eller kunden bestiller et produktgavekort, er detaljer om gavekortet inkludert på gavekortsiden, som for eksempel gavekortets verdi eller saldo samt innløsningskode.

Gavekortsiden er en del av butikkfrontens tema. Du kan tilpasse temaet for å legge til eller justere stil og informasjon på gavekortsiden. Du kan for eksempel legge til et egendefinert gavekortbilde.

Verdien på gavekortet og gavekortets innløsningskode kan ikke tilpasses.

Tilpasse gavekortvarslinger

Når du oppfyller en bestilling med et gavekort, mottar kunden eller gavekortmottakeren en e-postvarsling. Du kan vise og oppdatere varslingsmaler for gavekort i butikken fra siden Kundevarslinger i Shopify-administrator.

Følgende gavekortvarslinger er tilgjengelig:

 • Nytt gavekort: Sendes til kunden eller mottakeren når produktgavekort i en bestilling oppfylles, eller når du sender et opprettet gavekort.
 • Gavekortkvittering: Sendes til mottakeren når temaet støtter registrering av en gavekortmottaker, og kunden legger til en mottaker i et kjøp av et produktgavekort.

Finn ut mer om å redigere varslingsmaler.

Erstatt standardbildet for gavekort i e-postvarslinger

Du kan erstatte standardbildet for gavekort i gavekortvarslinger ved å redigere malen for e-postvarslinger. Før du kan erstatte standardbildet for gavekort, må du laste opp et egendefinert gavekortbilde i filseksjonen i Shopify-administrator.

Den anbefalte størrelsen for et gavekortbilde er 950 piksler x 550 piksler. Du kan også bruke størrelsesforholdet 5:3, eller en minimumsstørrelse på 450 piksler x 270 piksler.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Varslinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Kundevarsler.
 3. Klikk på **Nytt gavekort* eller Gavekortkvittering i seksjonen Gavekort.
 4. Klikk på Rediger kode.
 5. Finn følgende kodeblokk i området E-postinnhold (HTML): <img src="gift-card/card.jpg" alt="Gift card image" width="240" height="160">.
 6. Erstatt gift-card/card.jpg med navnet på bildefilen. Sørg for at du beholder anførselstegnene rundt, og at du inkluderer bildefilendelsen, for eksempel .png eller .jpg.
 7. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis for å forhåndsvise endringene.
 8. Klikk på Lagre.

Legge til en gavekortmottaker i temaet

Noen temaer støtter muligheten for å legge til mottakerinformasjon for et gavekort. Se temadokumentasjonen eller kontakt temautvikleren for å finne ut mer om temaets innstillinger.

Du kan også legge til mottakerfelter for produktgavekort ved å tilpasse temakoden og e-postvarslingene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis