Selge et gavekort på Shopify POS

Du kan aktivere gavekortfunksjonen i butikken din. Gavekort vil automatisk bli lagt til i produktlisten din, og du kan selge dem fysisk ved å bruke Shopify POS.

Velg et gavekortformat

Med Shopify POS for iPad kan du selge gavekort i alle disse formatene:

  • et fysisk gavekort
  • et nettbasert gavekort som du sender på e-post til kunden
  • en papirkopi som du skriver ut fra kvitteringsskriveren

For å finne ut mer om kravene for bruk av gavekort i Shopify POS, kan du se Kravene for å selge og innløse gavekort med Shopify POS.

Selg et gavekort på Shopify POS

Hvis du vil at gavekortkoder skal genereres automatisk av Shopify og skal vises på en utskrevet kvittering eller e-post, må du aktivere gavekort som betalingsmåte.

Hvis du selger fysiske gavekort (plast eller papir) med eksisterende koder på dem, må du aktivere gavekort og aktivere fysiske gavekort.

Den trykte eller ettersendte kvitteringen for gavekortet viser følgende informasjon:

  • navnet på butikken din
  • pengeverdien på kortet
  • valideringskoden
  • en todimensjonal strekkode

Refunder kjøpet av et gavekort på Shopify POS

Du kan refundere kjøpet av et gavekort fra Shopify POS, men du må deaktivere kortet før du gjør refusjonen:

Relaterte emner

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis