การขายบัตรของขวัญบน Shopify POS

บัตรของขวัญพร้อมวางจำหน่ายสำหรับทุกแผนการสมัครใช้งาน Shopify คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จากนั้นขายบัตรของขวัญนั้นต่อหน้าโดยใช้ Shopify POS

คุณสามารถขายบัตรของขวัญฉบับดิจิทัลหรือฉบับจริงได้โดยใช้ Shopify POS หากต้องการขายบัตรของขวัญฉบับจริง คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถสั่งซื้อจากตัวเลือกการออกแบบที่สร้างขึ้นล่วงหน้าหรืออัปโหลดการออกแบบบัตรของขวัญของคุณเองบนร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ บัตรของขวัญที่ซื้อจากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify จะมีคิวอาร์โค้ดที่ด้านหลังบัตรซึ่งสามารถสแกนได้จากแอป Shopify POS หรือด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ที่รองรับ
 • คุณสามารถซื้อบัตรของขวัญฉบับจริงจากผู้ให้บริการภายนอก บัตรของขวัญที่ซื้อจากผู้ให้บริการภายนอกจะต้องมีรหัสเฉพาะพิมพ์อยู่บนบัตร จากนั้นคุณสามารถป้อนรหัสนี้ในแอป Shopify POS ได้ รหัสต้องมีความยาวตั้งแต่ 8 หลักถึง 20 หลัก

เลือกรูปแบบบัตรของขวัญ

คุณสามารถใช้ Shopify POS คุณสามารถขายบัตรของขวัญในรูปแบบใดก็ได้ดังต่อไปนี้:

 • บัตรของขวัญดิจิทัลที่คุณส่งอีเมลถึงลูกค้า
 • สําเนากระดาษของบัตรของขวัญดิจิทัลที่คุณพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 • บัตรของขวัญฉบับพิมพ์พร้อมรหัสที่จัดทำไว้ล่วงหน้า

หากคุณขายบัตรของขวัญจริงที่มีรหัสอยู่แล้ว คุณต้องเปิดใช้งานการออกบัตรของขวัญฉบับพิมพ์

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้บัตรของขวัญใน Shopify POS

ขายบัตรของขวัญพร้อมราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือจํานวนเงินที่ปรับแต่งเอง

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะการดำเนินการเพิ่มเติม > เพิ่มบัตรของขวัญ
 2. ให้เลือกบัตรของขวัญดิจิทัล หรือ บัตรของขวัญฉบับพิมพ์ เมื่อเกี่ยวข้อง
 3. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเลือกมูลค่าที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้บัตรของขวัญ ให้แตะมูลค่าบัตรของขวัญที่คุณต้องการใช้
  • หากต้องการเลือกมูลค่าบัตรของขวัญแบบกำหนดเอง ให้แตะบัตรของขวัญแบบกำหนดเอง ป้อนมูลค่าแบบกำหนดเอง จากนั้นแตะถัดไป
 4. หากคุณกำลังขายบัตรของขวัญฉบับจริง กล้องของอุปกรณ์ของคุณจะเปิดขึ้น และคุณจะสามารถเปิดใช้งานบัตรของขวัญได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 5. แตะที่เพิ่ม

 6. ให้แตะที่การชำระเงินเพื่อดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการชำระเงิน

 7. เลือกวิธีการชำระเงินของลูกค้าแล้วดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

 8. ตัวเลือก: มอบใบเสร็จให้ลูกค้าในหน้าจอหลังการชำระเงิน

ใบเสร็จแบบพิมพ์หรือแบบอีเมลสำหรับบัตรของขวัญจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อร้านค้าของคุณ
 • มูลค่าแทนเงินของบัตร
 • รหัสการตรวจสอบยืนยัน
 • บาร์โค้ดสองมิติ

คืนเงินการซื้อบัตรของขวัญบน Shopify POS

คุณสามารถคืนเงินการซื้อบัตรของขวัญจาก Shopify POS ได้ แต่คุณต้องปิดใช้งานบัตรก่อนที่จะดำเนินการคืนเงิน

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ของคุณ ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีบัตรของขวัญที่คุณต้องการคืนเงิน
 2. แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญ
 3. แตะที่ปิดใช้งานบัตรของขวัญแล้วแตะที่ยืนยัน
 4. ในหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อให้แตะที่ส่งคืน
 5. ใช้ปุ่ม + และ - ที่อยู่ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อเพื่อป้อนจำนวนที่คุณกำลังคืนเงิน
 6. แตะ คืนเงิน
 7. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี