การขายบัตรของขวัญบน Shopify POS

คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์บัตรของขวัญในร้านค้าของคุณได้ ระบบจะเพิ่มบัตรของขวัญไปยังรายการสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติและคุณสามารถขายบัตรของขวัญเหล่านั้นที่หน้าร้านได้ด้วยการใช้ Shopify POS

เลือกรูปแบบบัตรของขวัญ

คุณสามารถใช้ Shopify POS สำหรับ iPad เพื่อขายบัตรของขวัญในรูปแบบใดก็ได้ดังต่อไปนี้:

 • บัตรของขวัญฉบับจริง
 • บัตรของขวัญออนไลน์ที่คุณต้องส่งอีเมลให้แก่ลูกค้า
 • สำเนากระดาษที่คุณพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการใช้บัตรของขวัญใน Shopify POS ให้ดูที่ข้อกำหนดในการขายและแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

ขายบัตรของขวัญบน Shopify POS

หากคุณต้องการให้ Shopify สร้างรหัสบัตรของขวัญโดยอัตโนมัติและแสดงในอีเมลหรือใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา คุณต้องเปิดใช้งานบัตรของขวัญเป็นวิธีการชำระเงินเสียก่อน

หากคุณขายบัตรของขวัญจริง (แบบพลาสติกหรือกระดาษ) ที่มีรหัสอยู่แล้ว คุณต้องเปิดใช้งานบัตรของขวัญและเปิดใช้งานการออกบัตรของขวัญจริง

 1. ในหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า Shopify POS ของคุณ ให้แตะที่สินค้าบัตรของขวัญ

 2. เลือก "บัตรของขวัญดิจิทัล" หรือ "บัตรของขวัญจริง"

 3. เลือกค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับบัตรของขวัญจากเมนูดรอปดาวน์ หรือสร้างจำนวนที่กำหนดเอง

 4. หากคุณกำลังตั้งมูลค่าของบัตรของขวัญแบบกำหนดเอง ให้ป้อนจำนวนเงินลงในช่องที่แสดงขึ้นมา แล้วแตะ "ถัดไป"

 5. หากคุณกำลังขายบัตรของขวัญฉบับจริง ให้เปิดใช้งานบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 6. แตะที่สร้าง

 7. ระบบจะเพิ่มผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญไปยังตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การชำระเงินเพื่อดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการชำระเงิน

 8. เลือกวิธีการชำระเงินของลูกค้า แล้วแตะที่ "ยอมรับ"

 9. ตัวเลือก: มอบใบเสร็จให้ลูกค้าในหน้าจอหลังการชำระเงิน

ใบเสร็จที่พิมพ์หรืออีเมลสำหรับบัตรของขวัญจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อร้านค้าของคุณ
 • มูลค่าแทนเงินของบัตร
 • รหัสการตรวจสอบยืนยัน
 • บาร์โค้ดสองมิติ

คืนเงินการซื้อบัตรของขวัญบน Shopify POS

คุณสามารถคืนเงินการซื้อบัตรของขวัญจาก Shopify POS ได้ แต่คุณต้องปิดใช้งานบัตรก่อนดำเนินการคืนเงิน:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ของคุณ ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีบัตรของขวัญที่คุณต้องการคืนเงิน

 2. แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญ

 3. แตะที่ปิดใช้งานบัตรของขวัญแล้วแตะที่ยืนยัน

 4. ในหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อให้แตะที่ส่งคืน

 5. ใช้ปุ่ม + และ - ที่อยู่ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อเพื่อป้อนจำนวนที่คุณกำลังคืนเงิน

 6. แตะ คืนเงิน

 7. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี