การยอมรับการชำระเงินด้วยเงินสด

คุณสามารถรับชำระเงินด้วยเงินสดได้ เมื่อคุณยอมรับการชำระเงินด้วยเงินสด Shopify จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงและติดตามจำนวนเงินสดที่อยู่ในลิ้นชักเก็บเงิน

ระบบจะเปิดใช้การชำระเงินด้วยเงินสดเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในหน้าจอประเภทการชำระเงิน ทั้งนี้ Shopify เองก็รองรับลิ้นชักเก็บเงินหลากหลายรูปแบบ

ขั้นตอน:

  1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การชำระเงิน
  2. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เงินสด โดยระบบจะป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้องไว้ตามค่าเริ่มต้น
  3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระด้วยเงินสดในจำนวนที่พอดี คุณก็จะสามารถป้อนจำนวนเงินที่ได้รับผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

    • แตะที่จำนวนที่แนะนำจำนวนใดจำนวนหนึ่งข้างใต้ช่องข้อมูลเงินสด
    • แตะที่ช่องข้อมูลเงินสดเพื่อเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมา จากนั้นป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้อง แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้น
  4. เมื่อคุณพร้อมดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น ให้แตะที่ยอมรับเงินสด

  5. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี