การเปลี่ยนบัตรบน Shopify POS สำหรับบัตรของขวัญที่สูญหาย

หากลูกค้าทำรายละเอียดของบัตรของขวัญที่พวกเขาซื้อไว้หายไป คุณสามารถปิดใช้งานบัตรของขวัญดังกล่าวได้จาก Shopify POS และออกบัตรของขวัญใหม่ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

วิธีเปลี่ยนบัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

  1. ค้นหาและดูคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าได้
  2. ในหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญดังกล่าวเพื่อแสดงยอดคงค้างในบัตรของขวัญ จากนั้นแตะที่ปิดใช้งานบัตรของขวัญ (ไม่สามารถเลิกทำได้)
  3. ออกบัตรของขวัญใหม่ให้แก่ลูกค้าตามจำนวนเงินที่เหลือบนบัตรของขวัญที่หายไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี