การเปลี่ยนบัตรบน Shopify POS สำหรับบัตรของขวัญที่สูญหาย

หากลูกค้าทำรายละเอียดของบัตรของขวัญที่ซื้อมาสูญหาย คุณสามารถปิดการใช้งานได้จาก Shopify POS และสร้างบัตรของขวัญใหม่จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าของคุณ

วิธีเปลี่ยนบัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

  1. ค้นหาและดูคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าได้
  2. ในหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญดังกล่าวเพื่อแสดงยอดคงค้างในบัตรของขวัญ จากนั้นแตะที่ ปิดใช้งาน การดำเนินการนี้ไม่สามารถเลิกทำได้ แตะ ปิดใช้งาน อีกครั้งเพื่อยืนยัน
  3. สร้างบัตรของขวัญใหม่ตามจำนวนเงินที่เหลือบนบัตรของขวัญที่หายไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี