การเปลี่ยนบัตรบน Shopify POS สำหรับบัตรของขวัญที่สูญหาย

หมายเหตุ: เพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ล่าสุดต่อร้านค้าของคุณ เราจึงเปิดให้บัตรของขวัญพร้อมจำหน่ายในทุกแผนการใช้งานเป็นการชั่วคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเพิ่มหรืออัปเดตสินค้าบัตรของขวัญ

หากลูกค้าทำรายละเอียดของบัตรของขวัญที่พวกเขาซื้อไว้หายไป คุณสามารถปิดใช้งานบัตรของขวัญดังกล่าวได้จาก Shopify POS และออกบัตรของขวัญใหม่ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากส่วน Shopify admin ของคุณ

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

วิธีเปลี่ยนบัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

  1. ค้นหาและดูคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าได้

  2. ในหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญดังกล่าวเพื่อดูยอดคงค้างในบัตรของขวัญ จากนั้นแตะที่ปิดใช้งานบัตรของขวัญ (ไม่สามารถเลิกทำได้)

  3. ออกบัตรของขวัญใหม่ให้แก่ลูกค้าตามจำนวนเงินที่เหลือบนบัตรของขวัญที่หายไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี