การแลกใช้บัตรของขวัญใน Shopify POS

หมายเหตุ: เพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ล่าสุดต่อร้านค้าของคุณ เราจึงเปิดให้บัตรของขวัญพร้อมจำหน่ายในทุกแผนการใช้งานเป็นการชั่วคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเพิ่มหรืออัปเดตสินค้าบัตรของขวัญ

หากร้านค้าของคุณขายบัตรของขวัญ คุณสามารถรับชำระเงินได้ผ่าน Shopify POS และยังสามารถแลกบัตรของขวัญของลูกค้าได้ไม่ว่าจะซื้อออนไลน์หรือด้วยตนเองก็ตาม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถโหลดบัตรของขวัญใหม่อีกครั้งได้ หลังจากบัตรนั้นแลกใช้ไปแล้ว

แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ด้วยวิธีปกติ จากนั้นแตะที่การชำระเงิน

 2. แตะที่บัตรของขวัญ (หากคุณไม่เห็นตัวเลือกบัตรของขวัญ ให้เปิดใช้งานจากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงิน)

 3. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ป้อนรหัสที่ลูกค้ามอบให้คุณ - ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ที่รองรับเพื่อสแกนบาร์โค้ด (เครื่องสแกน 2D เป็นเครื่องสแกนบัตรเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่รองรับการสแกนบาร์โค้ด QR ของบัตรของขวัญได้) - ใช้กล้องหลังของ iPad ของคุณ

 1. แตะที่แลกใช้

 2. หากลูกค้าต้องการชำระเงินเงินที่ค้างชำระไว้ ให้แตะที่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- แตะที่เพิ่มการชำระเงินเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินวิธีอื่น - แตะที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบางส่วนเพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วบางส่วนและดำเนินการชำระเงินเพิ่มเติมในภายหลัง

 1. ตัวเลือก: มอบใบเสร็จให้ลูกค้าในหน้าจอหลังการชำระเงิน

 2. แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

ใบเสร็จจะแสดงตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรของขวัญที่ใช้ในการชำระเงิน พร้อมยอดคงค้างของบัตรดังกล่าว

ดูยอดคงเหลือของบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

ใน Shopify POS คุณสามารถดูยอดคงค้างของบัตรของขวัญได้จากคำสั่งของขายบัตรของขวัญใบดังกล่าว

วิธีดูยอดคงค้างในบัตรของขวัญ:

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. ค้นหาและแตะคำสั่งซื้อของบัตรของขวัญใบดังกล่าว

 3. แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญ

 4. โมดอลที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงยอดคงค้างบนบัตรของขวัญ ให้แตะที่ยกเลิกเพื่อกลับไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ


แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ด้วยวิธีปกติ จากนั้นแตะที่การชำระเงิน

 2. แตะที่บัตรของขวัญ (หากคุณไม่เห็นตัวเลือกบัตรของขวัญ ให้เปิดใช้งานจากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงิน)

 3. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ป้อนรหัสที่ลูกค้ามอบให้คุณ - ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ที่รองรับเพื่อสแกนบาร์โค้ด (เครื่องสแกน 2D เป็นเครื่องสแกนบัตรเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่รองรับการสแกนบาร์โค้ด QR ของบัตรของขวัญได้) - ใช้กล้องหลังของ iPad ของคุณ

 1. แตะที่แลกใช้

 2. หากลูกค้าต้องการชำระเงินเงินที่ค้างชำระไว้ ให้แตะที่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- แตะที่เพิ่มการชำระเงินเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินวิธีอื่น - แตะที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบางส่วนเพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วบางส่วนและดำเนินการชำระเงินเพิ่มเติมในภายหลัง

 1. ตัวเลือก: มอบใบเสร็จให้ลูกค้าในหน้าจอหลังการชำระเงิน

 2. แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

ใบเสร็จจะแสดงตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรของขวัญที่ใช้ในการชำระเงิน พร้อมยอดคงค้างของบัตรดังกล่าว

ดูยอดคงเหลือของบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

ใน Shopify POS คุณสามารถดูยอดคงค้างของบัตรของขวัญได้จากคำสั่งของขายบัตรของขวัญใบดังกล่าว

วิธีดูยอดคงค้างในบัตรของขวัญ:

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. ค้นหาและแตะคำสั่งซื้อของบัตรของขวัญใบดังกล่าว

 3. แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญ

 4. โมดอลที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงยอดคงค้างบนบัตรของขวัญ ให้แตะที่ยกเลิกเพื่อกลับไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ


แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

คุณสามารถใช้ Shopify POS เพื่อแลกใช้บัตรของขวัญแบบอีเมล แบบพิมพ์และฉบับจริงได้ หากบัตรของขวัญมีบาร์โค้ด คุณสามารถป้อนรหัสบัตรของขวัญใบดังกล่าวได้โดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนรหัสของบัตรของขวัญด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

 1. ในหน้าการชำระเงินของ Shopify POS ให้เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าตามวิธีปกติ แล้วแตะที่การชำระเงิน

 2. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่บัตรของขวัญ

 3. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญที่ลูกค้ามอบให้คุณ

 4. แตะที่แลกใช้

 5. ตัวเลือก: มอบใบเสร็จให้ลูกค้าในหน้าจอหลังการชำระเงิน

 6. แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี