การแลกใช้บัตรของขวัญใน Shopify POS

หากร้านค้าของคุณขายบัตรของขวัญ คุณสามารถรับชำระเงินได้ผ่าน Shopify POS และยังสามารถแลกบัตรของขวัญของลูกค้าได้ไม่ว่าจะซื้อออนไลน์หรือด้วยตนเองก็ตาม

แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ด้วยวิธีปกติ จากนั้นแตะที่การชำระเงิน
 2. แตะ “บัตรของขวัญ” (หากคุณไม่พบตัวเลือกบัตรของขวัญ ให้เปิดใช้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงิน)
 3. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 4. แตะที่แลกใช้

 5. หากลูกค้าต้องการชำระเงินเงินที่ค้างชำระไว้ ให้แตะที่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

  • แตะที่เพิ่มการชำระเงินเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินวิธีอื่น
  • แตะที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบางส่วนเพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วบางส่วนและดำเนินการชำระเงินเพิ่มเติมในภายหลัง
 6. ตัวเลือก: มอบใบเสร็จให้ลูกค้าในหน้าจอหลังการชำระเงิน

 7. แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

ใบเสร็จจะแสดงตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรของขวัญที่ใช้ในการชำระเงิน พร้อมยอดคงค้างของบัตรดังกล่าว

ดูยอดคงเหลือของบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

ใน Shopify POS คุณสามารถดูยอดคงค้างของบัตรของขวัญได้จากคำสั่งซื้อของบัตรของขวัญใบดังกล่าว

หากต้องการดูยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ ให้สแกนบัตรด้วยกล้องหน้าของ iPad

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี