การแลกใช้บัตรของขวัญใน Shopify POS

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการช่วยคุณลดผลกระทบที่เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆ นี้มีต่อร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญจะมีพร้อมให้จำหน่ายชั่วคราวสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรของขวัญ หากต้องการเพิ่มบัตรของขวัญไปยังร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

หากร้านค้าของคุณขายบัตรของขวัญ คุณสามารถรับชำระเงินได้ผ่าน Shopify POS และยังสามารถแลกบัตรของขวัญของลูกค้าได้ไม่ว่าจะซื้อออนไลน์หรือด้วยตนเองก็ตาม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถโหลดบัตรของขวัญใหม่อีกครั้งได้ หลังจากบัตรนั้นแลกใช้ไปแล้ว

แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

  1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ด้วยวิธีปกติ จากนั้นแตะที่การชำระเงิน

  2. แตะที่บัตรของขวัญ (หากคุณไม่เห็นตัวเลือกบัตรของขวัญ ให้เปิดใช้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงิน)

  3. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ป้อนรหัสที่ลูกค้ามอบให้คุณ - ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ที่รองรับเพื่อสแกนบาร์โค้ด (เครื่องสแกน 2D เป็นเครื่องสแกนบัตรเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่รองรับการสแกนบาร์โค้ด QR ของบัตรของขวัญได้) - ใช้กล้องหน้าของ iPad ของคุณ

  1. แตะที่แลกใช้

  2. หากลูกค้าต้องการชำระเงินเงินที่ค้างชำระไว้ ให้แตะที่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- แตะที่เพิ่มการชำระเงินเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินวิธีอื่น - แตะที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบางส่วนเพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วบางส่วนและดำเนินการชำระเงินเพิ่มเติมในภายหลัง

  1. ตัวเลือก: มอบใบเสร็จให้ลูกค้าในหน้าจอหลังการชำระเงิน

  2. แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

ใบเสร็จจะแสดงตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรของขวัญที่ใช้ในการชำระเงิน พร้อมยอดคงค้างของบัตรดังกล่าว

ดูยอดคงเหลือของบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

ใน Shopify POS คุณสามารถดูยอดคงค้างของบัตรของขวัญได้จากคำสั่งของขายบัตรของขวัญใบดังกล่าว

หากต้องการดูยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ ให้สแกนบัตรด้วยกล้องหน้าของ iPad ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี