Đổi thẻ quà tặng trong Shopify POS

Nếu cửa hàng của bạn bán thẻ quà tặng, bạn có thể chấp nhận thẻ quà tặng làm hình thức thanh toán trong Shopify POS. Bạn có thể đổi thẻ quà tặng của khách hàng dù được mua trực tuyến hay trực tiếp.

Đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

Xem số dư thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Bạn có thể xem số dư còn lại của thẻ quà tặng trong đơn hàng thẻ quà tặng đã được bán từ Shopify POS.

Để xem số dư còn lại trên thẻ quà tặng, vui lòng quét thẻ bằng camera trước của iPad.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí