Bán thẻ quà tặng trên Shopify POS

Bạn có thể bán thẻ quà tặng bằng tất cả các gói đăng ký Shopify. Bạn có thể thêm sản phẩm thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify, sau đó bán trực tiếp bằng Shopify POS.

Bạn có thể bán thẻ quà tặng kỹ thuật số hoặc thẻ quà tặng thực bằng Shopify POS. Để bán thẻ quà tặng thực, bạn có các tùy chọn sau:

 • Bạn có thể chọn đặt hàng thẻ trong số các thiết kế thẻ quà tặng dựng sẵn hoặc tải lên thiết kế thẻ quà tặng của riêng bạn trên Cửa hàng trang thiết bị Shopify ở các quốc gia được hỗ trợ. Thẻ quà tặng mua từ Cửa hàng trang thiết bị Shopify có một mã QR ở mặt sau, có thể quét mã này từ ứng dụng Shopify POS hoặc bằng máy quét mã vạch 2D được hỗ trợ.
 • Bạn có thể mua thẻ quà tặng thực từ nhà cung cấp bên thứ ba. Thẻ quà tặng mua từ nhà cung cấp bên thứ ba phải có mã duy nhất được in trên thẻ và bạn có thể nhập mã này trong ứng dụng Shopify POS. Mã phải có độ dài từ 8 đến 20 chữ số.

Chọn định dạng thẻ quà tặng

Với Shopify POS, bạn có thể bán thẻ quà tặng ở một trong ba định dạng:

 • Thẻ quà tặng kỹ thuật số mà bạn gửi cho khách hàng qua email.
 • Bản sao bằng giấy của thẻ quà tặng kỹ thuật số mà bạn in từ máy in biên lai.
 • Thẻ quà tặng vật lý có mã đã chỉ định sẵn.

Nếu bạn đang bán thẻ quà tặng vật lý có mã định sẵn, bạn cần kích hoạt cài đặt phát hành thẻ quà tặng vật lý.

Tìm hiểu về các yêu cầu khi sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Bán thẻ quà tặng có giá trị đặt sẵn hoặc tự chọn

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Thao tác khác > Thêm thẻ quà tặng.
 2. Nếu có, chọn Thẻ quà tặng kỹ thuật số hoặc Thẻ quà tặng vật lý.
 3. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để chọn giá trị đặt sẵn cho thẻ quà tặng, chạm vào giá trị thẻ quà tặng bạn muốn sử dụng.
  • Để chọn giá trị thẻ quà tặng tùy chỉnh, chạm vào Thẻ quà tặng tùy chỉnh, nhập giá trị tùy chỉnh, sau đó chạm vào Tiếp.
 4. Nếu bạn bán thẻ quà tặng thực thì camera của thiết bị sẽ mở ra và bạn có thể kích hoạt thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

 5. Chạm vào Add (Thêm).

 6. Chạm vào Thanh toán để tiếp tục thanh toán.

 7. Chọn phương thức thanh toán của khách hàng, sau đó hoàn tất giao dịch.

 8. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng.

Biên lai thẻ quà tặng in hoặc thẻ quà tặng trực tuyến qua email hiển thị những thông tin sau:

 • Tên của cửa hàng.
 • Giá trị tiền tệ của thẻ.
 • Mã xác nhận.
 • Mã vạch hai chiều.

Hoàn tiền việc mua thẻ quà tặng trong Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền cho việc mua thẻ quà tặng trên Shopify POS, nhưng bạn cần hủy kích hoạt thẻ trước khi hoàn tiền:

 1. Trên màn hình Đơn hàng Shopify POS, chạm vào đơn hàng có thẻ quà tặng bạn muốn hoàn tiền.
 2. Chạm vào mã số thẻ quà tặng.
 3. Chạm vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng), sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).
 4. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào Return(Quay lại).
 5. Sử dụng các nút +- bên cạnh mỗi sản phẩm trong đơn hàng để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.
 6. Chạm vào Hoàn tiền.
 7. Khi hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong).

Chủ đề có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí