Bán thẻ quà tặng trên Shopify POS

Bạn có thể kích hoạt tính năng thẻ quà tặng cho cửa hàng của mình. Thẻ quà tặng sẽ tự động được thêm vào danh sách sản phẩm và bạn có thể dùng Shopify POS để bán thẻ quà tặng theo hình thức trực tiếp.

Chọn định dạng thẻ quà tặng

Với Shopify POS dành cho iPad, bạn có thể bán thẻ quà tặng ở một trong ba định dạng:

  • thẻ quà tặng vật lý
  • thẻ quà tặng trực tuyến bạn gửi email đến khách hàng
  • bản sao bằng giấy bạn in từ máy in biên lai

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với việc sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS, xem Yêu cầu đối với bán và đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS.

Bán thẻ quà tặng trong Shopify POS

Nếu bạn muốn Shopify tự động tạo mã thẻ quà tặng và hiển thị mã trên biên lai đã in hoặc email, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán.

Nếu bạn bán thẻ quà tặng thực (bằng nhựa hoặc giấy) có sẵn mã trên đó, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng và thẻ quà tặng thực.

Biên lai thẻ quà tặng được in ra hoặc gửi mail hiển thị những thông tin sau:

  • tên cửa hàng
  • giá trị tiền tệ của thẻ
  • mã xác nhận
  • mã vạch hai chiều.

Hoàn tiền việc mua thẻ quà tặng trong Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền cho việc mua thẻ quà tặng trên Shopify POS, nhưng bạn cần vô hiệu hóa thẻ` trước khi hoàn tiền:

Chủ đề có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí