Bán thẻ quà tặng trên Shopify POS

Bạn có thể thêm tính năng thẻ quà tặng cho cửa hàng của mình. Thẻ quà tặng sẽ tự động được thêm vào danh sách sản phẩm và bạn có thể dùng Shopify POS để bán thẻ quà tặng theo hình thức trực tiếp.

Chọn định dạng thẻ quà tặng

Với Shopify POS, bạn có thể bán thẻ quà tặng ở một trong ba định dạng:

 • Thẻ quà tặng kỹ thuật số mà bạn gửi cho khách hàng qua email.
 • Bản sao bằng giấy của thẻ quà tặng kỹ thuật số mà bạn in từ máy in biên lai.
 • Thẻ quà tặng vật lý có mã đã chỉ định sẵn.

Nếu bạn đang bán thẻ quà tặng vật lý có mã định sẵn, bạn cần kích hoạt cài đặt phát hành thẻ quà tặng vật lý.

Tìm hiểu về các yêu cầu khi sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Bán thẻ quà tặng có giá trị đặt sẵn hoặc tự chọn

Có nhiều cách để thêm thẻ quà tặng vào giỏ hàng:

 • Trong ô trên lưới thông minh của ứng dụng Shopify POS.
 • Bằng cách tìm kiếm sản phẩm thẻ quà tặng bằng thanh tìm kiếm POS.
 • Bằng cách chạm vào Thao tác khác > Thêm thẻ quà tặng.
 • Bằng cách chạm vào Sản phẩm và chọn sản phẩm thẻ quà tặng. Phương thức này sẽ không cho bạn tùy chọn đặt giá trị tự chọn cho thẻ quà tặng.

Bước:

 1. Bằng một trong những phương thức đã liệt kê ở trên, chạm vào sản phẩm thẻ quà tặng.
 2. Nếu có, chọn Thẻ quà tặng kỹ thuật số hoặc Thẻ quà tặng vật lý.
 3. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Chọn giá trị đặt sẵn cho thẻ quà tặng.
  • Chạm vào Thẻ quà tặng tùy chỉnh. Nhập giá trị tùy chỉnh cho thẻ quà tặng, sau đó chạm vào Tiếp.
 4. Nếu bạn đang bán thẻ quà tặng thực, hãy kích hoạt thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

 5. Chạm vào Add (Thêm).

 6. Sản phẩm thẻ quà tặng được thêm vào giỏ hàng. Chạm vào Thanh toán để tiếp tục thanh toán.

 7. Chọn phương thức thanh toán của khách hàng, sau đó hoàn tất giao dịch.

 8. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng.

Biên lai thẻ quà tặng in hoặc thẻ quà tặng trực tuyến qua email hiển thị những thông tin sau:

 • Tên của cửa hàng.
 • Giá trị tiền tệ của thẻ.
 • Mã xác nhận.
 • Mã vạch hai chiều.

Hoàn tiền việc mua thẻ quà tặng trong Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền cho việc mua thẻ quà tặng trên Shopify POS, nhưng bạn cần hủy kích hoạt thẻ trước khi hoàn tiền:

 1. Trên màn hình Đơn hàng Shopify POS, chạm vào đơn hàng có thẻ quà tặng bạn muốn hoàn tiền.
 2. Chạm vào mã số thẻ quà tặng.
 3. Chạm vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng), sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).
 4. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào Return(Quay lại).
 5. Sử dụng các nút +- bên cạnh mỗi sản phẩm trong đơn hàng để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.
 6. Chạm vào Hoàn tiền.
 7. Khi hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong).

Chủ đề có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí