Bán thẻ quà tặng trên Shopify POS

Bạn có thể kích hoạt tính năng thẻ quà tặng cho cửa hàng của mình. Thẻ quà tặng sẽ tự động được thêm vào danh sách sản phẩm và bạn có thể dùng Shopify POS để bán thẻ quà tặng theo hình thức trực tiếp.

Chọn định dạng thẻ quà tặng

Với Shopify POS dành cho iPad, bạn có thể bán thẻ quà tặng ở một trong ba định dạng:

 • thẻ quà tặng vật lý
 • thẻ quà tặng trực tuyến bạn gửi email đến khách hàng
 • bản sao bằng giấy bạn in từ máy in biên lai

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với việc sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS, xem Yêu cầu đối với bán và đổi thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Bán thẻ quà tặng trong Shopify POS

Nếu bạn muốn Shopify tự động tạo mã thẻ quà tặng và hiển thị mã trên biên lai in hoặc email, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán.

Nếu bạn bán thẻ quà tặng thực (bằng nhựa hoặc giấy) có sẵn mã trên đó, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng và bắt đầu phát hành thẻ quà tặng thực.

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng Shopify POS, chạm vào sản phẩm thẻ quà tặng.

 2. Chọn thẻ quà tặng số hoặc Thẻ quà tặng thực

 3. Chọn giá trị đặt trước dành cho thẻ quà tặng trong menu thả xuống hoặc tạo Custom Amount (Số tiền tùy chỉnh).

 4. Nếu bạn đang thiết lập giá trị tùy chỉnh cho thẻ quà tặng, hãy nhập số tiền vào hộp được hiển thị, rồi chạm vào Tiếp theo.

 5. Nếu bạn đang bán thẻ quà tặng thực, hãy kích hoạt thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

 6. Chạm vào Tạo.

 7. Sản phẩm thẻ quà tặng được thêm vào giỏ hàng. Chạm vào Thanh toán để tiếp tục thanh toán.

 8. Chọn phương thức thanh toán của khách hàng rồi chạm vào Chấp nhận.

 9. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng.

Biên lai thẻ quà tặng được in ra hoặc gửi mail hiển thị những thông tin sau:

 • tên cửa hàng
 • giá trị tiền tệ của thẻ
 • mã xác nhận
 • mã vạch hai chiều.

Hoàn tiền việc mua thẻ quà tặng trong Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền cho việc mua thẻ quà tặng trên Shopify POS, nhưng bạn cần vô hiệu hóa thẻ` trước khi hoàn tiền:

 1. Trên màn hình Đơn hàng Shopify POS, chạm vào đơn hàng có thẻ quà tặng bạn muốn hoàn tiền.

 2. Chạm vào mã số thẻ quà tặng.

 3. Chạm vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng), sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).

 4. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào Return(Quay lại).

 5. Sử dụng các nút +- bên cạnh mỗi sản phẩm trong đơn hàng để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 6. Chạm vào Hoàn tiền.

 7. Khi hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong).

Chủ đề có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí