Bán thẻ quà tặng trên Shopify POS

Bạn có thể kích hoạt tính năng thẻ quà tặng cho cửa hàng của mình. Thẻ quà tặng sẽ tự động được thêm vào danh sách sản phẩm và bạn có thể dùng Shopify POS để bán thẻ quà tặng theo hình thức trực tiếp.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Chọn định dạng thẻ quà tặng

Với Shopify POS dành cho iPad, bạn có thể bán thẻ quà tặng ở một trong ba định dạng:

 • thẻ quà tặng vật lý
 • thẻ quà tặng trực tuyến bạn gửi email đến khách hàng
 • bản sao bằng giấy bạn in từ máy in biên lai

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với việc sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS, xem Yêu cầu đối với bán và đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS.

Bán thẻ quà tặng trong Shopify POS

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Nếu bạn muốn Shopify tự động tạo mã thẻ quà tặng và hiển thị mã trên biên lai đã in hoặc email, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán.

Nếu bạn bán thẻ quà tặng thực (bằng nhựa hoặc giấy) có sẵn mã trên đó, bạn cần kích hoạt thẻ quà tặng và thẻ quà tặng thực.

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng Shopify POS, chạm vào sản phẩm thẻ quà tặng.

 2. Chọn giá trị đặt trước dành cho thẻ quà tặng trong menu thả xuống hoặc tạo Custom Amount (Số tiền tùy chỉnh).

 3. Nếu bạn thiết lập giá trị tùy chỉnh dành cho thẻ quà tặng, nhập số tiền trong hộp hiển thị và chạm vào Next (Tiếp theo).

 4. Nếu bạn bán thẻ quà tặng vật lý, kích hoạt thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

- Quét thẻ bằng camera trước của iPad. - Dùng máy quét mã vạch 2D được hỗ trợ để quét mã vạch của thẻ (không hỗ trợ máy quét 1D). - Nhập mã số thẻ quà tặng.

 1. Chạm vào Tạo

 2. Sản phẩm thẻ quà tặng được thêm vào giỏ hàng. Chạm vào Thanh toán để tiếp tục thanh toán.

 3. Chọn phương thức thanh toán của khách hàng rồi chạm vào Accept (Chấp nhận).

 4. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng.

Lưu ý: Khi thoát khỏi màn hình này, bạn sẽ không thể truy xuất mã xác nhận dành cho thẻ quà tặng. Đây là tính năng bảo mật tránh làm lộ thẻ quà tặng nếu tài khoản bị vi phạm.

Biên lai thẻ quà tặng được in ra hoặc gửi mail hiển thị những thông tin sau:

 • tên cửa hàng
 • giá trị tiền tệ của thẻ
 • mã xác nhận
 • mã vạch hai chiều.

Lưu ý: Thẻ quà tặng vật lý trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify mang mã số được cấp sẵn, nhưng bạn có thể tùy chỉnh phần thiết kế còn lại nếu cần.

Hoàn tiền việc mua thẻ quà tặng trong Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền cho việc mua thẻ quà tặng trên Shopify POS, nhưng bạn cần vô hiệu hóa thẻ` trước khi hoàn tiền:

 1. Trên màn hình Đơn hàng Shopify POS, chạm vào đơn hàng có thẻ quà tặng bạn muốn hoàn tiền.

 2. Chạm vào mã số thẻ quà tặng.

 3. Chạm vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng), sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).

 4. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào Return(Quay lại).

 5. Sử dụng các nút +- bên cạnh mỗi sản phẩm trong đơn hàng để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 6. Chạm vào Hoàn tiền.

 7. Khi hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong).

Chủ đề có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí