Thay thế thẻ quà tặng bị mất trong Shopify POS

Nếu khách hàng mất thông tin chi tiết về thẻ quà tặng họ đã mua, bạn có thể hủy kích hoạt thẻ trong Shopify POS và cấp thẻ quà tặng mới miễn phí trong trang quản trị Shopify.

Để thay thế thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

  1. Tìm kiếm và xem đơn hàng để có thể xác minh danh tính của khách hàng.
  2. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào mã số thẻ quà tặng để hiển thị số dư chưa trả trên thẻ quà tặng, sau đó chạm vào Vô hiệu hóa thẻ quà tặng (thao tác này không thể hoàn tác).
  3. Cấp thẻ quà tặng mới cho khách hàng đối với số tiền còn lại trên thẻ quà tặng bị mất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí