Thay thế thẻ quà tặng bị mất trong Shopify POS

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Nếu khách hàng mất thông tin chi tiết về thẻ quà tặng họ đã mua, bạn có thể vô hiệu hóa thẻ trong Shopify POS và cấp thẻ quà tặng mới miễn phí trong trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Để thay thế thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

  1. Tìm kiếm và xem đơn hàng để có thể xác minh danh tính của khách hàng.

  2. Trên màn hình chi tiết đơn hàng, chạm vào mã số thẻ quà tặng để xem số dư còn lại trên thẻ quà tặng, sau đó chạm vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng) (thao tác này không thể hoàn tác).

  3. Cấp thẻ quà tặng mới cho khách hàng đối với số tiền còn lại trên thẻ quà tặng bị mất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí