การเพิ่มหรือการอัปเดตสินค้าบัตรของขวัญ

คุณสามารถเพิ่มสินค้าบัตรของขวัญใหม่ หรืออัปเดตสินค้าบัตรของขวัญที่มีอยู่ได้ที่หน้าบัตรของขวัญของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เปิดใช้งานฟีเจอร์บัตรของขวัญ

คุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์บัตรของขวัญก่อน จึงจะสามารถขายบัตรของขวัญได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิก “เพิ่มผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

บัตรของขวัญใบแรกของคุณจะถูกสร้างขึ้นทันที แต่สถานะจะถูกกำหนดเป็นแบบร่างตามค่าเริ่มต้น

เพิ่มหรืออัปเดตสินค้าบัตรของขวัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์บัตรของขวัญ ก่อนทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

 3. เพิ่มสินค้าบัตรของขวัญใหม่ หรือเลือกจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว

 4. ป้อนข้อมูลบัตรของขวัญในช่องต่อไปนี้:

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บันทึก

เพิ่มค่าเงินใหม่ของสินค้าบัตรของขวัญ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิก ดูผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

 3. คลิกที่บัตรของขวัญที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้คลิกที่เพิ่มตัวเลือกสินค้า

 5. กำหนดชื่อ ราคา และรูปภาพสำหรับตัวเลือกสินค้าใหม่ของคุณ

 6. คลิกที่บันทึก

ลบค่าเงินสำหรับสินค้าบัตรของขวัญ

หากต้องการลบค่าเงินบัตรของขวัญ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิก ดูผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

 3. คลิกที่บัตรของขวัญที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้คลิกที่ถังขยะด้านข้างตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการลบ

 5. ที่กล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้คลิกที่ลบ

เพิ่มสินค้าบัตรของขวัญไปยังคอลเลกชัน

คุณสามารถเพิ่มสินค้าบัตรของขวัญไปยังคอลเลกชันที่ดำเนินการด้วยตนเอง หรือคอลเลกชันอัตโนมัติเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ นอกจากนั้นคุณยังสามารถเพิ่มบัตรของขวัญไปยังคอลเลกชันที่ดำเนินการด้วยตนเองที่มีอยู่ได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าของบัตรของขวัญดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิก ดูผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

 3. คลิกที่บัตรของขวัญที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในส่วนคอลเลกชัน ให้ป้อนชื่อของคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองที่มีอยู่แล้วเพื่อค้นหาคอลเลกชันนั้นๆ

 5. คลิกที่ชื่อของคอลเลกชันเพื่อเพิ่มบัตรของขวัญ

เผยแพร่สินค้าบัตรของขวัญ

เมื่อคุณสร้างผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญใหม่ ระบบจะซ่อนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากช่องทางการขายที่คุณใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น และจะเผยแพร่ไปยังแค็ตตาล็อกสินค้า หากต้องการที่จะเริ่มการขาย คุณจำเป็นต้องเผยแพร่สินค้าไปยังช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่อย่างน้อย 1 ช่องทาง

คุณสามารถเผยแพร่สินค้าบัตรของขวัญไปยังช่องทางการขายได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความพร้อมในการจำหน่ายที่หน้ารายละเอียดของสินค้าบัตรของขวัญดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิก ดูผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

 3. คลิกที่บัตรของขวัญที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในส่วนช่องทางการขาย ทำให้บัตรของขวัญพร้อมจำหน่ายบนหนึ่งในช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

ดูตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญ

การดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญจะช่วยแสดงให้คุณเห็นว่าผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญมีลักษณะเป็นอย่างไรหลังจากที่ลูกค้าซื้อไป

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิก ดูผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

 3. คลิกผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 4. คลิกแสดงตัวอย่าง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี