Dodawanie lub aktualizowanie produktów typu karta prezentowa

Możesz dodać produkt typu karta prezentowa, aby sprzedawać karty prezentowe o wielu różnych wartościach w witrynie sklepu.

Po utworzeniu produktu typu karta prezentowa możesz zarządzać danymi już istniejących produktów typu karta prezentowa na stronie Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Nominały produktów typu karta prezentowa

Produkty typu karta prezentowa mają wartości zwane nominałami. Nominały produktów typu karta prezentowa można ustawić na dowolną kwotę większą od zera wynoszącą maksymalnie 10 000 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie).

Nie można ustawić pustej wartości nominałów karty prezentowej, a klienci nie mogą wprowadzać niestandardowej kwoty karty prezentowej w witrynie sklepu online. Jeśli klient chce kupić kartę prezentową online o wartości, która nie figuruje w ofercie sprzedaży Twojego sklepu online, możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia na taką niestandardową kwotę. Po opłaceniu faktury przez klienta możesz utworzyć kartę prezentową opiewającą na taką niestandardową kwotę i wysłać ją klientowi.

Podczas tworzenia produktu typu karta prezentowa po raz pierwszy w walucie Twojego sklepu generowanych jest wiele domyślnych nominałów. Domyślne kwoty nominałów można zastąpić dowolną prawidłową kwotą niestandardową. Aby zmienić liczbę dostępnych nominałów, kliknij opcję Dodaj nominały w celu dodania kolejnych nominałów, lub kliknij ikonę kosza w celu usunięcia nominału. Produkt typu karta prezentowa musi mieć co najmniej jeden nominał.

Dodaj nowy produkt typu karta prezentowa

Po utworzeniu produktu typu karta prezentowa jest on dodawany do sekcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify. Karty prezentowe to produkty cyfrowe, które współdzielą szczegóły produktu z produktami niebędącymi kartami prezentowymi.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij opcję Dodaj produkt typu karta prezentowa.

 3. Wprowadź informacje o produkcie typu karta prezentowa w poniższych polach:

  • Tytuł - Wprowadź nazwę produktu typu karta prezentowa, na przykład: Urodzinowa karta prezentowa.
  • Opis - Wprowadź opis produktu typu karta prezentowa, który ma wyświetlać się w Twoim sklepie.
  • Multimedia – Prześlij multimedia ilustrujące produkt, takie jak obraz. Multimedia przedstawiające produkt są wyświetlane na stronie produktu sklepu online.
  • Podgląd wpisu w wyszukiwarce - To jest podgląd przedstawiający, jak produkt typu karta prezentowa będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwarki.
  • Kanały sprzedaży i aplikacje - Wyświetl i zmień ustawienia dostępności, aby opublikować kartę prezentową i sprzedać ją za pośrednictwem kanałów sprzedaży. Możesz kliknąć ikonę kalendarza obok pola Sklep online, aby ustawić konkretną datę publikacji.
  • Organizacja - Można dodać opcjonalne informacje o typie i dostawcy produktu, dołączyć produkt typu karta prezentowa do istniejących ręcznych kolekcji i wstawić tagi.
 4. Opcjonalnie: Zmień liczbę nominałów kart prezentowych i ich wartości.

 5. Na koniec kliknij opcję Zapisz produkt typu karta prezentowa, aby utworzyć nowy produkt typu karta prezentowa.

Po zapisaniu produktu typu karta prezentowa nastąpi przekierowanie do strony szczegółów produktu typu karta prezentowa. Możesz dodać więcej szczegółów produktu lub wprowadzić zmiany w produkcie typu karta prezentowa.

Po zrealizowaniu zamówienia za pomocą produktu typu karta prezentowa tworzona jest karta prezentowa o wartości zakupionej karty prezentowej. Ta karta prezentowa jest wymieniona w sekcji Karty prezentowe w panelu administracyjnym Shopify. Utworzone karty prezentowe możesz przeglądać, porządkować lub edytować na stronie Karty prezentowe w panelu administracyjnym Shopify.

Zaktualizuj produkt typu karta prezentowa

Już istniejące produkty typu karta prezentowa są wyświetlane w sekcji Produkty w panelu administracyjnym. Produkty typu karta prezentowa można znaleźć w panelu administracyjnym Shopify w poniższy sposób:

Możesz edytować wszelkie szczegóły produktu typu karta prezentowa na stronie szczegółów produktu. Dowiedz się więcej o edycji szczegółów produktu.

Aktualizuj nominały produktów typu karta prezentowa

Każdy nominał karty prezentowej jest zapisywany jako unikalny wariant produktu typu karta prezentowa. Możesz dodać nominały do karty prezentowej, dodając nowy wariant. Ponadto możesz dodawać lub edytować dodatkowe szczegóły wariantu produktu, takie jak kody SKU, kody kreskowe i obrazy wariantów dla każdego nominału na stronie szczegółów produktu lub na stronie szczegółów wariantu w panelu administracyjnym Shopify.

Dowiedz się więcej o dodawaniu wariantów i edytowaniu wariantów.

Dodaj produkt typu karta prezentowa do kolekcji

Produkty typu karta prezentowa można dodać do ręcznej kolekcji lub automatycznej kolekcji. Produkt typu karta prezentowa można również dodać do już istniejącej ręcznej kolekcji na stronie szczegółów produktu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo