Dodawanie lub aktualizowanie produktów typu karta prezentowa

Można dodać nowy produkt typu karta prezentowa lub zaktualizować istniejący na stronie Karty prezentowe na pulpicie administracyjnym Shopify.

Aktywuj funkcję karty prezentowej

Aby umożliwić sprzedaż kart prezentowych, musisz aktywować funkcję karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Dodaj produkt typu karta prezentowa.

Twoja pierwsza karta prezentowa jest tworzona natychmiast, ale jej status jest domyślnie ustawiony na wersję roboczą.

Dodaj lub zaktualizuj produkt karty prezentowej

Zanim dodasz produkt typu karta prezentowa, musisz się upewnić, że aktywowałeś(-aś) funkcję karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Produkty typu karta prezentowa.

 3. Dodaj nowy produkt typu karta prezentowa lub wybierz istniejący:

- Jeśli chcesz dodać nowy produkt typu karta prezentowa, kliknij przycisk Dodaj produkt typu karta prezentowa. - Jeśli chcesz zaktualizować istniejący produkt karty prezentowej, kliknij nazwę produktu karty prezentowej.

 1. Wprowadź informacje o karcie prezentowej w następujących polach:

- Tytuł - Wprowadź nazwę produktu typu karta prezentowa, np. Birthday gift card. - Opis - Wprowadź opis tej karty prezentowej, który będzie widoczny w Twoim sklepie. - Multimedia – Prześlij multimedia ilustrujące produkt, takie jak obraz. Multimedia przedstawiające produkt są wyświetlane na stronie produktu Twojego sklepu online. - Nominały - Istnieje kilka domyślnych nominałów utworzonych dla produktu typu karta prezentowa w walucie sklepu. Każdy nominał jest zapisywany jako wariant produktu typu karta prezentowa.
- Podgląd wpisu w wyszukiwarce - To jest podgląd przedstawiający, jak produkt typu karta prezentowa będzie widoczny w wynikach wyszukiwarki. - Kanały sprzedaży i aplikacje - Wyświetl i zmień ustawienia dostępności, aby opublikować kartę prezentową i sprzedać ją za pośrednictwem kanałów sprzedaży. Możesz kliknąć ikonę kalendarza obok pola Sklep online, aby ustawić konkretną datę publikacji. - Organizacja - Można dodać opcjonalne informacje o typie i dostawcy produktu, dołączyć produkt typu karta prezentowa do istniejących ręcznych kolekcji i wstawić tagi.

 1. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Dodaj nową nazwę produktu typu karta prezentowa

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Warianty kliknij przycisk Dodaj wariant.

 5. Przypisz tytuł, cenę i obraz do nowego wariantu.

 6. Kliknij Zapisz.

Usuń nominał produktu typu karta prezentowa

Aby usunąć nominał karty prezentowej:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Warianty kliknij kosz na śmieci obok wariantu, który chcesz usunąć.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Dodaj produkt typu karta prezentowa do kolekcji

Możesz dodać produkty typu karta prezentowa do ręcznej kolekcji lub automatycznej kolekcji, jak każdy inny produkt. Możesz także dodać kartę prezentową do istniejącej ręcznej kolekcji na stronie szczegółów karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Kolekcje wprowadź nazwę istniejącej ręcznej kolekcji, aby ją wyszukać.

 5. Kliknij nazwę kolekcji, aby dodać kartę prezentową.

Publikuj produkt karty prezentowej

Po utworzeniu nowego produktu typu karta prezentowa jest on domyślnie ukryty w aktywnych kanałach sprzedaży i publikowany w katalogach produktów. Aby rozpocząć jego sprzedaż, musisz opublikować go w jednym lub kilku aktywnych kanałach sprzedaży.

Możesz opublikować produkt typu karta prezentowa w kanale sprzedaży, zmieniając ustawienia dostępności na stronie jego szczegółów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Kanały sprzedaży udostępnij kartę prezentową w jednym lub kilku aktywnych kanałach sprzedaży.

 5. Kliknij Zapisz.

Podgląd produktu typu karta prezentowa

Podgląd produktu typu karta prezentowa pokazuje, jak wygląda produkt typu karta prezentowa po zakupieniu przez klienta.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij produkt typu karta prezentowa, który chcesz wyświetlić.

 4. Kliknij Podgląd.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo