Dodawanie lub aktualizowanie produktów typu karta prezentowa

Można dodać nowy produkt typu karta prezentowa lub zaktualizować istniejący na stronie Karty prezentowe na pulpicie administracyjnym Shopify.

Aktywuj funkcję karty prezentowej

Aby umożliwić sprzedaż kart prezentowych, musisz aktywować funkcję karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Dodaj produkt typu karta prezentowa.

Twoja pierwsza karta prezentowa jest tworzona natychmiast, ale jej status jest domyślnie ustawiony na wersję roboczą.

Dodaj lub zaktualizuj produkt typu karta prezentowa

Zanim dodasz produkt typu karta prezentowa, musisz się upewnić, że aktywowałeś(-aś) funkcję karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Produkty typu karta prezentowa.

 3. Dodaj nowy produkt typu karta prezentowa lub wybierz istniejący:

 4. Wprowadź informacje o karcie prezentowej w następujących polach:

 5. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Dodaj nową nazwę produktu typu karta prezentowa

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Warianty kliknij przycisk Dodaj wariant.

 5. Przypisz tytuł, cenę i obraz do nowego wariantu.

 6. Opcjonalnie: Dodaj dodatkowe informacje o wariancie, takie jak kod SKU (jednostka magazynowa) i ilość.

 7. Kliknij Zapisz.

Usuń nominał produktu typu karta prezentowa

Aby usunąć nominał karty prezentowej:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Warianty kliknij kosz na śmieci obok wariantu, który chcesz usunąć.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Dodaj produkt typu karta prezentowa do kolekcji

Możesz dodać produkty typu karta prezentowa do ręcznej kolekcji lub automatycznej kolekcji, jak każdy inny produkt. Możesz także dodać kartę prezentową do istniejącej ręcznej kolekcji na stronie szczegółów karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Kolekcje wprowadź nazwę istniejącej ręcznej kolekcji, aby ją wyszukać.

 5. Kliknij nazwę kolekcji, aby dodać kartę prezentową.

Publikuj produkt karty prezentowej

Po utworzeniu nowego produktu typu karta prezentowa jest on domyślnie ukryty w aktywnych kanałach sprzedaży i publikowany w katalogach produktów. Aby rozpocząć jego sprzedaż, musisz opublikować go w jednym lub kilku aktywnych kanałach sprzedaży.

Możesz opublikować produkt typu karta prezentowa w kanale sprzedaży, zmieniając ustawienia dostępności na stronie jego szczegółów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Kanały sprzedaży udostępnij kartę prezentową w jednym lub kilku aktywnych kanałach sprzedaży.

 5. Kliknij Zapisz.

Podgląd produktu typu karta prezentowa

Podgląd produktu typu karta prezentowa pokazuje, jak wygląda produkt typu karta prezentowa po zakupieniu przez klienta.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wyświetl produkty typu karty prezentowe.

 3. Kliknij produkt typu karta prezentowa, który chcesz wyświetlić.

 4. Kliknij Podgląd.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo