Dodawanie lub aktualizowanie produktów kart prezentowych

Można dodać nowy produkt karty prezentowej lub zaktualizować istniejący na stronie Karty prezentowe na pulpicie administracyjnym Shopify.

Aktywuj funkcję karty prezentowej

Aby umożliwić sprzedaż kart prezentowych, musisz aktywować funkcję karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Rozpocznij sprzedaż kart prezentowych w moim sklepie.

Twoja pierwsza karta prezentowa jest tworzona od razu, ale jest ona domyślnie ukryta w kanałach sprzedaży.

Dodaj lub zaktualizuj produkt karty prezentowej

Zanim dodasz produkt karty prezentowej, musisz się upewnić, że aktywowałeś(-aś) funkcję karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Zarządzaj produktami kart prezentowych.

 3. Dodaj nowy produkt karty prezentowej lub wybierz istniejący:

- Jeśli chcesz dodać nowy produkt karty prezentowej, kliknij przycisk Dodaj produkt karty prezentowej. - Jeśli chcesz zaktualizować istniejący produkt karty prezentowej, kliknij nazwę produktu karty prezentowej.

 1. Wprowadź informacje o karcie prezentowej w następujących polach:

- Tytuł - Wprowadź nazwę produktu karty prezentowej, np. Birthday gift card. - Opis - Wprowadź opis tej karty prezentowej, który będzie widoczny w Twoim sklepie. - Obrazy - Załaduj jeden lub kilka obrazów. Są one wyświetlane na stronie produktu w sklepie online, ale nie na kartach prezentowych wydanych przed załadowaniem obrazu. - Nominały - Istnieje kilka domyślnych nominałów utworzonych dla produktu karty prezentowej w walucie sklepu. Każdy nominał jest zapisywany jako wariant produktu karty prezentowej.
- Podgląd wpisu w wyszukiwarce - To jest podgląd przedstawiający, jak produkt karty prezentowej będzie widoczny w wynikach wyszukiwarki. - Dostępność produktu - Wyświetl i zmień ustawienia dostępności, aby opublikować kartę prezentową i sprzedać ją za pośrednictwem kanałów sprzedaży. Możesz kliknąć ikonę kalendarza obok pola Sklep online, aby ustawić konkretną datę publikacji. - Organizacja - Można dodać opcjonalne informacje o typie i dostawcy produktu, dołączyć produkt karty prezentowej do istniejących ręcznych kolekcji i wstawić tagi.

 1. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz produkt karty prezentowej.

Dodaj nową nazwę produktu karty prezentowej

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Zarządzaj produktami kart prezentowych.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Warianty kliknij przycisk Dodaj wariant.

 5. Przypisz tytuł, cenę i obraz do nowego wariantu.

 6. Kliknij Zapisz wariant.

Usuń nominał produktu karty prezentowej

Aby usunąć nominał karty prezentowej:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Zarządzaj produktami kart prezentowych.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Warianty kliknij kosz na śmieci obok wariantu, który chcesz usunąć.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Dodaj produkt karty prezentowej do kolekcji

Możesz dodać produkty karty prezentowej do ręcznej kolekcji lub automatycznej kolekcji, jak każdy inny produkt. Możesz także dodać kartę prezentową do istniejącej ręcznej kolekcji na stronie szczegółów karty prezentowej.

Aby dodać kartę prezentową do istniejącej ręcznej kolekcji:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Zarządzaj produktami kart prezentowych.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Kolekcje wprowadź nazwę istniejącej ręcznej kolekcji, aby ją wyszukać.

 5. Kliknij nazwę kolekcji, aby dodać kartę prezentową.

Publikuj produkt karty prezentowej

Po utworzeniu nowego produktu karty prezentowej jest on domyślnie ukryty w aktywnych kanałach sprzedaży i publikowany w katalogach produktów. Aby rozpocząć jego sprzedaż, musisz opublikować go w jednym lub kilku aktywnych kanałach sprzedaży.

Możesz opublikować produkt karty prezentowej w kanale sprzedaży, zmieniając ustawienia dostępności na stronie jego szczegółów.

Aby opublikować produkt karty prezentowej:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

 2. Kliknij Zarządzaj produktami kart prezentowych.

 3. Kliknij kartę prezentową, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Kanały sprzedaży udostępnij kartę prezentową w jednym z aktywnych kanałów sprzedaży.

 5. Kliknij Zapisz.

Podgląd produktu karty prezentowej

Podgląd produktu karty prezentowej pokazuje, jak wygląda produkt karty prezentowej po zakupieniu przez klienta.

Aby uzyskać podgląd karty prezentowej:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Zarządzaj produktami kart prezentowych.

 3. Kliknij Podgląd obok karty prezentowej, której podgląd chcesz uzyskać.

Udostępnij kartę prezentową lokalnym klientom na Facebooku

Aby pomóc sklepom detalicznym podczas pandemii COVID-19, Facebook promuje wśród lokalnych klientów karty prezentowe ze spełniających wymogi sklepów detalicznych. Oferty kart prezentowych pojawiają się na Facebook Mobile dla klientów znajdujących się w odległości 5 mil od sklepu detalicznego. Klienci mogą kliknąć ofertę, aby kupić kartę prezentową w sklepie online.

Jeśli nie sprzedajesz jeszcze kart prezentowych za pośrednictwem Shopify, musisz dodać produkt karty prezentowej do Shopify. Karta prezentowa musi zawierać obraz i opis, a Ty musisz udostępnić produkt karty prezentowej w swoim sklepie online.

Kwalifikujące się sklepy widzą zaproszenie do wzięcia udziału na stronie głównej ich panelu administracyjnego Shopify. Aby się zakwalifikować, Twój sklep musi spełnić następujące wymagania Facebooka:

 • Twój sklep musi znajdować się w Stanach Zjednoczonych.
 • Musisz mieć kanał sprzedaży Shopify POS i musisz zrealizować zamówienie z Shopify POS.
 • Musisz mieć włączoną usługę Shopify Payments.
 • Musisz sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a sklep nie może być chroniony hasłem.

Synchronizowanie informacji o karcie prezentowej

Aby wziąć udział, kliknij Udostępnij kartę prezentową na Facebooku na stronie głównej Shopify. Po kliknięciu przycisku informacje o karcie prezentowej są synchronizowane z Facebookiem i nie trzeba robić nic więcej. Synchronizowanie karty prezentowej z Facebookiem może potrwać do 48 godzin. Produkty kart prezentowych muszą zostać zatwierdzone przez Facebook, zanim pojawią się na Facebooku, a Ty nie zostaniesz powiadomiony(-a), gdy karta prezentowa pojawi się u klientów.

Po udostępnieniu produktu karty prezentowej za pomocą Facebooka możesz zaktualizować jego ofertę, edytując produkt w Shopify. Nie możesz jednak zaktualizować obrazu karty prezentowej z Shopify. Aby usunąć kartę prezentową z Facebooka, usuń produkt karty prezentowej w Shopify. Synchronizacja zmian kart prezentowych w Shopify z Facebookiem trwa do 48 godzin.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo