Zarządzanie kartami prezentowymi

Na stronie Karty prezentowe na panelu administracyjnym Shopify można przeglądać, porządkować oraz edytować wydane i zakupione karty prezentowe. Możliwy jest również eksport kart prezentowych do pliku CSV w celach informacyjnych.

Wyszukaj kartę prezentową

Karty prezentowe można wyszukiwać według kodu lub klienta. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania oraz użyj paska wyszukiwania na stronie Karty prezentowe. Aby wyszukiwać według pełnego kodu karty prezentowej, wprowadź go bez spacji.

Filtruj karty prezentowe

Karty prezentowe można filtrować na stronie Karty prezentowe. Filtrowanie jest pomocne przy wyszukiwaniu kart prezentowych spełniających określone kryteria. Można przykładowo filtrować wg statusu, aby wyświetlić listę wszystkich kart prezentowych, które zostały wyłączone.

Dostępne są następujące opcje filtrowania:

 • Status – wyświetlane są karty prezentowe, które są włączone, wyłączone lub wygasłe
 • Saldo - wyświetla karty prezentowe w zależności od tego, czy saldo jest pełne, częściowo wykorzystane lub puste
 • Wartość karty prezentowej - karty prezentowe wyświetlane są na podstawie tego, czy ich wartość jest równa, nierówna, większa lub mniejsza od określonej wartości
 • Data wydania - karty prezentowe wyświetlane są na podstawie okresu ich wydania
 • Metoda wydania – wyświetlane są karty prezentowe w zależności od tego, czy zostały wydane, zakupione czy wygenerowane przez aplikację

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.
  1. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania. 3. Kliknij +. 4. Wybierz kategorię filtra, według której mają być filtrowane karty prezentowe. 5. Wybierz wartość dla określonego filtra. Dostępne wartości różnią się w zależności od wybranego filtra. 4. Opcjonalnie: Aby zapisać ten widok, kliknij opcję Zapisz jako w celu wprowadzenia nazwy zapisanego widoku, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.

Aby usunąć filtr, kliknij x obok warunku filtra.

Sortuj karty prezentowe

Karty prezentowe można sortować na stronie Karty prezentowe. Sortowanie jest pomocne przy wyszukiwaniu kart prezentowych spełniających określone kryteria. Można przykładowo sortować według daty wygaśnięcia (rosnąco), aby w pierwszej kolejności wyświetlić karty prezentowe z najbliższą datą wygaśnięcia.

Dostępne są następujące opcje sortowania:

Opcje sortowania dla strony kart prezentowych.
Opcja sortowania Opis
Nazwisko klienta (A-Z) Karty prezentowe wyświetlane są alfabetycznie w kolejności rosnącej według nazwiska klienta
Nazwisko klienta (Z-A) Karty prezentowe wyświetlane są alfabetycznie w kolejności malejącej według nazwiska klienta
Końcówka kodu karty prezentowej (rosnąco) Karty prezentowe wyświetlane są w kolejności rosnącej według ostatnich cyfr ich kodu
Końcówka kodu karty prezentowej (malejąco) Karty prezentowe wyświetlane są w kolejności malejącej według ostatnich cyfr ich kodu
Saldo łącznie (rosnąco) Karty prezentowe wyświetlane są w kolejności od kart z najniższym łącznym saldem do kart z najwyższym
Saldo łącznie (malejąco) Karty prezentowe wyświetlane są w kolejności od kart z najwyższym łącznym saldem do kart z najniższym
Data utworzenia (od najnowszych) Karty prezentowe wyświetlane są według daty utworzenia począwszy od najnowszych
Data utworzenia (od najstarszych) Karty prezentowe wyświetlane są według daty utworzenia począwszy od najwcześniej utworzonej
Data edycji (od najnowszych) Karty prezentowe wyświetlane są według daty edycji, począwszy od najnowszych
Data edycji (od najstarszych) Karty prezentowe wyświetlane są według daty edycji, począwszy od najstarszych
Data wygaśnięcia (rosnąco) Karty prezentowe wyświetlane są w kolejności rosnącej według daty wygaśnięcia
Data wygaśnięcia (malejąco) Karty prezentowe wyświetlane są w kolejności malejącej według daty wygaśnięcia

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij ikonę sortowania.

 3. Wybierz opcję sortowania. Lista zostanie aktualizowana na podstawie Twojego wyboru.

Aby zapisać opcję sortowania jako widok, kliknij + i wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij opcję Utwórz widok.

Wyświetl szczegółowe informacje dot. karty prezentowej

Szczegółowe informacje dotyczące karty prezentowej wyświetlają się po kliknięciu jej kodu.

Na stronie ze szczegółami karty prezentowej można sprawdzić informacje o niej, w tym pozostałe saldo, powiązany nr zamówienia, nazwę klienta, który ją zamówił oraz jej datę ważności.

Historię zdarzeń związanych z kartą prezentową można przeglądać w sekcji Historia.

Wyłącz kartę prezentową

Kartę prezentową można wyłączyć na stronie jej szczegółów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod karty prezentowej, którą chcesz wyłączyć.

 3. Kliknij Wyłącz kartę prezentową.

Wyślij e-mailem kartę prezentową do klienta

Jeśli klient zgubi kod karty prezentowej lub potrzebuje aktualizacji salda, możesz wysłać zaktualizowaną kartę prezentową do pierwotnego klienta.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod karty prezentowej, którą chcesz ponownie wysłać.

 3. Kliknij opcję Wyślij ponownie kartę prezentową.

Eksportuj produkty typu karta prezentowa do pliku CSV

Karty prezentowe można eksportować do pliku CSV, aby wyświetlić ich szczegóły w arkuszu kalkulacyjnym. Może to być przydatne do przeglądania informacji o zaległych saldach lub innych rekordów. Nie można zaimportować pliku CSV karty prezentowej, aby utworzyć produkty typu karta prezentowa. Plik CSV karty prezentowej zawiera następujące dotyczące jej informacje:

Pola CSV karty prezentowej
Tytuł Opis
ID Każdy unikalny identyfikator karty prezentowej (nie kod)
Ostatnie znaki Ostatnie cztery znaki kodu karty prezentowej
Nazwa klienta Nazwa klienta, który kupił kartę prezentową
E-mail Adres e-mail klienta, który kupił kartę prezentową
Nazwa odbiorcy Nazwisko odbiorcy, dla którego zakupiono kartę prezentową
E-mail odbiorcy Adres e-mail odbiorcy, dla którego zakupiono kartę prezentową
Nazwa zamówienia Nr zamówienia powiązany z kartą prezentową, jeśli ma zastosowanie
Data wydania Data zakupu lub wydania karty prezentowej w formacie rrrr/mm/dd gg:mm:ss -strefa czasowa
Wyślij o Data wysłania karty prezentowej do odbiorcy. Jeśli data przypada w przyszłości, jest to data jej zaplanowanego wysłania. Format: rrrr/mm/dd gg:mm:ss - strefa czasowa
Data ważności Data ważności, jeśli ma zastosowanie
Saldo początkowe Saldo karty prezentowej w momencie zakupu lub wydania
Saldo bieżące Pozostałe saldo na karcie po jej wykorzystaniu do realizacji zamówień
Waluta Trzycyfrowy kod waluty
Nieważna? Czy wygasła ważność karty prezentowej
Włączona? Czy karta prezentowa jest włączona
Wyłączona w dniu Data wyłączenia karty prezentowej, jeśli dotyczy, w formacie rrrr/mm/dd gg:mm:ss -strefa czasowa
Wiadomość Wprowadzona przez klienta wiadomość, która jest wysyłana do odbiorcy
Uwaga Uwaga do użycia w przypadku karty prezentowej

Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę kart prezentowych (do 50 kart prezentowych), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż jedną stronę kart prezentowych (51 lub więcej kart prezentowych), plik CSV zostanie wysłany na Twój adres e-mail. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik zostanie wysyłany również na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Eksportuj.

 3. W oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji eksportu:

 4. Jeśli planujesz otworzyć plik CSV w programie Excel, Numbers lub innym programie arkusza kalkulacyjnego, kliknij CSV dla Excel, Numbers, i innych programów arkusza kalkulacyjnego. W przeciwnym razie kliknij Zwykły plik CSV.

 5. Kliknij Eksportuj karty prezentowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo