Zarządzanie kartami prezentowymi

Na stronie Karty prezentowe na panelu administracyjnym Shopify można przeglądać, porządkować oraz edytować wydane i zakupione karty prezentowe. Możliwy jest również eksport kart prezentowych do pliku CSV w celach informacyjnych.

Wyszukaj kartę prezentową

Karty prezentowe można wyszukiwać według kodu lub klienta. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania oraz użyj paska wyszukiwania na stronie Karty prezentowe. Aby wyszukiwać według pełnego kodu karty prezentowej, wprowadź go bez spacji.

Po wydaniu karty prezentowej jej cały kod jest widoczny tylko dla klienta, ponieważ karty prezentowe są traktowane jak waluta. Na liście sprzedanych kart prezentowych można zobaczyć tylko cztery ostatnie znaki, ale wyszukiwanie jest możliwe zarówno wg ostatnich czterech znaków, jak i pełnego kodu.

Filtruj karty prezentowe

Karty prezentowe można filtrować na stronie Karty prezentowe. Filtrowanie jest pomocne przy wyszukiwaniu kart prezentowych spełniających określone kryteria. Można przykładowo filtrować wg statusu, aby wyświetlić listę wszystkich kart prezentowych, które zostały dezaktywowane.

Dostępne są następujące opcje filtrowania:

 • Status - wyświetlane są karty prezentowe, które są aktywne, dezaktywowane lub wygasłe
 • Saldo - wyświetla karty prezentowe w zależności od tego, czy saldo jest pełne, częściowo wykorzystane lub puste
 • Wartość karty prezentowej - karty prezentowe wyświetlane są na podstawie tego, czy ich wartość jest równa, nierówna, większa lub mniejsza od określonej wartości
 • Data utworzenia - wyświetlanie kart prezentowych na podstawie okresu ich wydania
 • Metoda wydania – wyświetlane są karty prezentowe w zależności od tego, czy zostały wydane, zakupione czy wygenerowane przez aplikację

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.

 3. Opcjonalnie: Kliknij Dodaj filtr +.

 4. Wybierz kategorię filtra, według którego chcesz filtrować karty prezentowe.

 5. Wybierz wartość dla określonego filtra. Dostępne wartości różnią się w zależności od wybranego filtra.

 6. Opcjonalnie: Aby zapisać ten widok, kliknij opcję Zapisz jako w celu wprowadzenia nazwy zapisanego widoku, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.

Aby usunąć filtr, kliknij x obok warunku filtra.

Sortuj karty prezentowe

Karty prezentowe można sortować na stronie Karty prezentowe. Sortowanie jest przydatne, gdy próbujesz znaleźć karty prezentowe spełniające określone kryteria. Na przykład, możesz sortować według daty wygaśnięcia i wybrać kolejność rosnącą, aby wyświetlić karty prezentowe najbliższe wygaśnięcia jako pierwsze.

Dostępne są następujące opcje sortowania:

Opcje sortowania dla strony kart prezentowych.
Opcja sortowania Opis
Końcówka kodu prezentowego Sortuje karty prezentowe według ostatnich cyfr kodu karty prezentowej. Możesz sortować według kolejności rosnącej lub malejącej.
Nazwisko klienta Sortuje karty prezentowe według nazwiska klienta. Możesz sortować według kolejności alfabetycznej (A-Z) lub odwrotnej (Z-A).
Nazwisko odbiorcy Sortuje karty prezentowe według nazwiska odbiorcy. Możesz sortować według kolejności alfabetycznej (A-Z) lub odwrotnej (Z-A).
Data utworzenia Sortuje karty prezentowe według dat utworzenia. Możesz sortować karty od najstarszych lub najnowszych.
Data edytowania Sortuje karty podarunkowe według daty edycji karty. Możesz sortować, zaczynając od najstarszych lub najnowszych edytowanych kart.
Data końca ważności Sortuje karty prezentowe według daty ważności. Możesz sortować według kolejności rosnącej lub malejącej.
Łączne saldo Sortuje karty prezentowe według ich aktualnego całkowitego salda. Możesz sortować, zaczynając od kart z najniższym lub najwyższym saldem.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij ikonę sortowania ⇅.

 3. Wybierz opcję sortowania.

 4. Wybierz preferowaną kolejność sortowania.

Lista zostanie zaktualizowana na podstawie Twojego wyboru.

Aby zapisać opcję sortowania jako widok, kliknij + i wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij opcję Utwórz widok.

Wyświetl szczegółowe informacje dot. karty prezentowej

Szczegółowe informacje o karcie prezentowej można wyświetlić, klikając kod karty prezentowej z listy w opcji: Produkty > Karty prezentowe w panelu administracyjnym Shopify.

Na stronie szczegółów karty prezentowej możesz przejrzeć poniższe informacje o karcie prezentowej:

 • saldo początkowe i saldo bieżące
 • numer zamówienia powiązany z początkowym zakupem karty prezentowej
 • nazwisko klienta, który zamówił kartę prezentową
 • data ważności, jeśli ma zastosowanie
 • oś czasu wydarzeń związanych z kartą prezentową, w tym zamówienia, w których karta prezentowa została użyta jako metoda płatności

Zmień datę ważności karty prezentowej

Możesz zmienić datę ważności karty prezentowej po jej wydaniu.

Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienia ważności dla wszystkich nowych kart prezentowych, zapoznaj się z tematem Zarządzaj ustawieniami ważności karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod karty prezentowej, którą chcesz zmienić.

 3. W sekcji z kodem karty prezentowej kliknij ikonę z ołówkiem.

 4. W oknie dialogowym Edytuj kartę prezentową dostosuj ustawienia daty ważności:

  • Aby karta prezentowa nigdy nie wygasła, wybierz opcję Brak daty ważności.
  • Aby przypisać datę ważności, wybierz Ustaw datę ważności, a następnie wybierz datę ważności karty prezentowej.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dezaktywuj kartę prezentową

Kartę prezentową można dezaktywować na stronie jej szczegółów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod karty prezentowej, którą chcesz dezaktywować.

 3. Kliknij Dezaktywuj.

Wyślij ponownie kartę prezentową do klienta

Jeśli klient zgubi kod karty prezentowej lub potrzebuje aktualizacji salda, możesz wysłać zaktualizowaną kartę prezentową do pierwotnego klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

Jeśli karta prezentowa została częściowo użyta, tylko pozostałe saldo jest wysyłane do klienta.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod karty prezentowej, którą chcesz ponownie wysłać.

 3. Kliknij opcję Wyślij kartę prezentową.

 4. W zależności od tego, w jaki sposób odbiorca otrzymał kartę prezentową, metoda jej ponownego wysłania jest nieco inna:

  • Jeśli pierwotny odbiorca otrzymał kartę prezentową e-mailem, wyświetlany jest podgląd powiadomienia e-mailem. Kliknij Wyślij e-mail.
  • Jeśli adresat otrzymał kartę prezentową przez SMS, wyświetlona zostanie wiadomość z numerem telefonu odbiorcy. Kliknij Wyślij SMS.

Eksportuj produkty typu karta prezentowa do pliku CSV

Karty prezentowe można eksportować do pliku CSV, aby wyświetlić ich szczegóły w arkuszu kalkulacyjnym. Może to być przydatne do przeglądania informacji o zaległych saldach lub innych rekordów. Nie można zaimportować pliku CSV karty prezentowej, aby utworzyć produkty typu karta prezentowa. Plik CSV karty prezentowej zawiera następujące dotyczące jej informacje:

Pola CSV karty prezentowej
Tytuł Opis
ID Każdy unikalny identyfikator karty prezentowej (nie kod)
Ostatnie znaki Ostatnie cztery znaki kodu karty prezentowej
Nazwa klienta Nazwa klienta, który kupił kartę prezentową
E-mail Adres e-mail klienta, który kupił kartę prezentową
Nazwa odbiorcy Nazwisko odbiorcy, dla którego zakupiono kartę prezentową
E-mail odbiorcy Adres e-mail odbiorcy, dla którego zakupiono kartę prezentową
Nazwa zamówienia Nr zamówienia powiązany z kartą prezentową, jeśli ma zastosowanie
Data wydania Data zakupu lub wydania karty prezentowej w formacie rrrr/mm/dd gg:mm:ss -strefa czasowa
Wyślij o Data wysłania karty prezentowej do odbiorcy. Jeśli data przypada w przyszłości, jest to data jej zaplanowanego wysłania. Format: rrrr/mm/dd gg:mm:ss - strefa czasowa
Data ważności Data ważności, jeśli ma zastosowanie
Saldo początkowe Saldo karty prezentowej w momencie zakupu lub wydania
Saldo bieżące Pozostałe saldo na karcie po jej wykorzystaniu do realizacji zamówień
Waluta Trzycyfrowy kod waluty
Nieważna? Czy wygasła ważność karty prezentowej
Włączona? Czy karta prezentowa jest aktywna czy dezaktywowana
Wyłączona w dniu Data dezaktywacji karty prezentowej, jeśli ma zastosowanie, w formacie rrrr/mm/dd gg:mm:ss -strefa czasowa
Pracownik wydający Pracownik, który wydał kartę prezentową
Wiadomość Wprowadzona przez klienta wiadomość, która jest wysyłana do odbiorcy
Uwaga Uwaga do użycia w przypadku karty prezentowej

Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę kart prezentowych (do 50 kart prezentowych), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż jedną stronę kart prezentowych (51 lub więcej kart prezentowych), plik CSV zostanie wysłany na Twój adres e-mail. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik zostanie wysyłany również na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Eksportuj.

 3. W oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji eksportu:

  • Bieżąca strona: eksport kart prezentowych na widocznej stronie listy
  • Wszystkie karty prezentowe: eksport wszystkich kart prezentowych
  • Wybrana karta prezentowa: eksport zaznaczonych kart prezentowych
  • Bieżące wyszukiwanie: eksport listy kart prezentowych z zastosowaniem wyszukiwania lub filtra
 4. Jeśli planujesz otworzyć plik CSV w programie Excel, Numbers lub innym programie arkusza kalkulacyjnego, kliknij CSV dla Excel, Numbers, i innych programów arkusza kalkulacyjnego. W przeciwnym razie kliknij Zwykły plik CSV.

 5. Kliknij Eksportuj karty prezentowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo