Zarządzanie kartami prezentowymi

Na stronie Karty prezentowe na panelu administracyjnym Shopify można przeglądać, porządkować oraz edytować wydane i zakupione karty prezentowe. Możliwy jest również eksport kart prezentowych do pliku CSV w celach informacyjnych.

Wyszukaj kartę prezentową

Karty prezentowe można wyszukiwać wg kodu klienta, korzystając z paska wyszukiwania na stronie Karty prezentowe. Aby wyszukać cały kod karty prezentowej, wprowadź go bez spacji

Filtruj karty prezentowe

Karty prezentowe można filtrować na stronie Karty prezentowe. Filtrowanie jest pomocne przy wyszukiwaniu kart prezentowych spełniających określone kryteria. Można przykładowo filtrować wg statusu, aby wyświetlić listę wszystkich kart prezentowych, które zostały wyłączone.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Filtruj.

 3. Kliknij Wybierz filtr, a następnie dokonaj wyboru spośród następujących opcji:

  • Status – wyświetlane są karty prezentowe, które są włączone, wyłączone lub wygasłe
  • Saldo - wyświetla karty prezentowe w zależności od tego, czy saldo jest pełne, częściowo wykorzystane lub puste
  • Wartość – wyświetlane są karty prezentowe o wartości równej lub innej, większej lub mniejszej niż określoną wartość
  • Wydane - wyświetla karty prezentowe wydane w określonym czasie
  • Metoda – wyświetlane są karty prezentowe w zależności od tego, czy zostały wydane, zakupione czy wygenerowane przez aplikację
 4. Wybierz określony warunek dla filtra.

 5. Kliknij Dodaj filtr.

Aby usunąć filtr, kliknij x obok warunku filtra.

Sortuj karty prezentowe

Karty prezentowe można sortować na stronie Karty prezentowe. Sortowanie jest pomocne przy wyszukiwaniu kart prezentowych spełniających określone kryteria. Można przykładowo sortować według daty wygaśnięcia (rosnąco), aby w pierwszej kolejności wyświetlić karty prezentowe z najbliższą datą wygaśnięcia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij pole Sortuj wg, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Nazwisko klienta (A-Z) - karty prezentowe wyświetlane są alfabetycznie w kolejności rosnącej według nazwiska klienta.
  • Nazwisko klienta (Z-A) - karty prezentowe wyświetlane są alfabetycznie w kolejności malejącej według nazwiska klienta.
  • Końcówka kodu karty prezentowej (rosnąco) - karty prezentowe wyświetlane są w kolejności rosnącej według ostatnich cyfr kodu karty prezentowej.
  • Końcówka kodu karty prezentowej (malejąco) - karty prezentowe wyświetlane są w kolejności malejącej według ostatnich cyfr kodu karty prezentowej.
  • Saldo łącznie (rosnąco) - karty prezentowe wyświetlane są w kolejności od kart z najniższym całkowitym saldem do tych z najwyższym.
  • Saldo łącznie (malejąco) - karty prezentowe wyświetlane są w kolejności od kart z najwyższym całkowitym saldem do tych z najniższym.
  • Data utworzenia (od najnowszych) - karty prezentowe wyświetlane są według daty utworzenia karty począwszy od najpóźniejszej.
  • Data utworzenia (od najstarszych) - karty prezentowe wyświetlane są według daty utworzenia karty począwszy od najwcześniejszej.
  • Data edycji (od najnowszych) - karty prezentowe wyświetlane są według daty edycji karty począwszy od najpóźniejszej.
  • Data edycji (od najstarszych) - karty prezentowe wyświetlane są według daty edycji karty począwszy od najpóźniejszej.
  • Data wygaśnięcia (rosnąco) - karty prezentowe wyświetlane są w kolejności rosnącej według daty wygaśnięcia.
  • Data wygaśnięcia (malejąco) - karty prezentowe wyświetlane są w kolejności malejącej według daty wygaśnięcia.

Lista zostanie zaktualizowana na podstawie Twojego wyboru.

Wyświetl szczegółowe informacje dot. karty prezentowej

Szczegółowe informacje dotyczące karty prezentowej wyświetlają się po kliknięciu jej kodu.

Na stronie ze szczegółami karty prezentowej można sprawdzić informacje o niej, w tym pozostałe saldo, powiązany numer zamówienia, nazwę klienta, który ją zamówił oraz jej datę ważności.

Historię zdarzeń związanych z kartą prezentową można przeglądać w sekcji Historia.

Wyłącz kartę prezentową

Kartę prezentową można wyłączyć na stronie jej szczegółów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod karty prezentowej, którą chcesz wyłączyć.

 3. Kliknij Wyłącz kartę prezentową.

Wyślij e-mailem kartę prezentową do klienta

Jeśli klient zgubi kod karty prezentowej lub potrzebuje aktualizacji salda, możesz wysłać zaktualizowaną kartę prezentową do pierwotnego klienta.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod karty prezentowej, którą chcesz ponownie wysłać.

 3. Kliknij opcję Wyślij ponownie kartę prezentową.

Eksportuj produkty typu karta prezentowa do pliku CSV

Karty prezentowe można eksportować do pliku CSV, aby wyświetlić ich szczegóły w arkuszu kalkulacyjnym. Może to być przydatne do przeglądania informacji o zaległych saldach lub innych rekordów. Nie można zaimportować pliku CSV karty prezentowej, aby utworzyć produkty typu karta prezentowa. Plik CSV karty prezentowej zawiera następujące dotyczące jej informacje:

Pola CSV karty prezentowej
Tytuł Opis
ID Każdy unikalny identyfikator karty prezentowej (nie kod)
Ostatnie znaki Ostatnie cztery znaki kodu karty prezentowej
Nazwa klienta Nazwa klienta, który kupił kartę prezentową
E-mail Adres e-mail klienta, który kupił kartę prezentową
Nazwa zamówienia Numer zamówienia powiązany z kartą prezentową, jeśli ma zastosowanie
Utworzono dn. Data zakupu lub wydania karty prezentowej w formacie rrrr/mm/dd gg:mm:ss -strefa czasowa
Data ważności Data ważności, jeśli ma zastosowanie
Wartość początkowa Wartość karty prezentowej w momencie zakupu lub wydania
Saldo Pozostałe saldo na karcie po jej wykorzystaniu do realizacji zamówień
Waluta Trzycyfrowy kod waluty
Nieważna? Czy wygasła ważność karty prezentowej
Włączona? Czy karta prezentowa jest włączona
Wyłączona w dniu Data wyłączenia karty prezentowej, jeśli dotyczy, w formacie rrrr/mm/dd gg:mm:ss -strefa czasowa

Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę kart prezentowych (do 50 kart prezentowych), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż jedną stronę kart prezentowych (51 lub więcej kart prezentowych), plik CSV zostanie wysłany na Twój adres e-mail. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik zostanie wysyłany również na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Eksportuj.

 3. W oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji eksportu:

 4. Jeśli planujesz otworzyć plik CSV w programie Excel, Numbers lub innym programie arkusza kalkulacyjnego, kliknij CSV dla Excel, Numbers, i innych programów arkusza kalkulacyjnego. W przeciwnym razie kliknij Zwykły plik CSV.

 5. Kliknij Eksportuj karty prezentowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo