Hantera presentkort

Du kan visa, organisera och redigera dina utfärdade och köpta presentkort från sidan Presentkort i din Shopify-admin. Du kan även exportera dina presentkort till en CSV-fil för din referens.

Sök efter ett presentkort

Du kan söka efter presentkort med kod eller efter kund. Klicka på knappen sök och filtrera och använd sökfältet på sidan Presentkort. Om du vill söka efter hela presentkortskoden anger du den utan mellanslag.

När ett presentkort har utfärdats är det endast kunden som kan se den fullständiga presentkortskoden eftersom ett presentkort betraktas som betalningsmedel. Endast de fyra sista tecknen visas i listan över sålda presentkort, men du kan söka antingen efter de fyra sista tecknen eller den fullständiga koden.

Filtrera presentkort

Du kan filtrera presentkort på sidan Presentkort. Filtrering är användbar när du försöker hitta presentkort som matchar särskilda kriterier. Du kan till exempel filtrera efter Status för att lista alla presentkort som har blivit inaktiverade.

Följande filteralternativ är tillgängliga:

 • Status – visar presentkort som antingen är aktiva, inaktiverade eller utgångna
 • Saldo - visar presentkort baserat på om saldot är fullt, delvist använt eller tomt
 • Presentkortsvärde – visar presentkort baserat på om de är lika med, inte lika med, större än eller mindre än ett visst värde
 • Utfärdat datum – visar presentkort baserat på tidsperioden när de utfärdades
 • Utfärdansmetod – visar presentkort baserat på om korten utfärdades, köptes eller genererades av en app

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på ikonen sök och filtrera.

 3. Valfritt: Klicka på Lägg till filter +.

 4. Välj en filterkategori att filtrera dina presentkort efter.

 5. Välj ett värde för det specifika filtret. De tillgängliga värdena är olika beroende på vilket filter du väljer.

 6. Valfritt: Om du vill spara den här vyn klickar du på Spara som för att ange ett namn för den sparade vyn och klickar sedan på Spara vy.

För att ta bort ett filter, klicka på knappen x bredvid filtret.

Sortera presentkort

Du kan sortera presentkort på sidan Presentkort. Sortering är användbart när du försöker hitta presentkort som matchar vissa kriterier. Du kan till exempel sortera efter Utgångsdatum och välja Stigande ordning för att visa presentkorten som ligger närmast utgångsdatum först.

Följande sorteringsalternativ är tillgängliga:

Sortera alternativ för presentkortssidan.
Sorteringsalternativ Beskrivning
Avslut på presentkod Sorterar presentkort med de sista siffrorna i presentkortets kod. Du kan sortera efter stigande eller fallande ordning.
Kundens efternamn Sorterar presentkort efter kundens efternamn. Du kan sortera efter alfabetisk (A-Ö) eller omvänd alfabetisk (Ö-A) ordning.
Mottagarens efternamn Sorterar presentkort efter mottagarens efternamn. Du kan sortera efter alfabetisk (A-Ö) eller omvänd alfabetisk (Ö-A) ordning.
Skapades den Sorterar presentkort efter det datum då kortet skapades. Du kan välja en sortering med de äldsta eller nyaste korten först.
Redigeringsdatum Sorterar presentkort efter det datum då kortet redigerades. Du kan välja en sortering som börjar med de tidigaste eller senaste redigerade korten.
Utgångsdatum Sorterar presentkort efter utgångsdatum. Du kan sortera efter stigande eller fallande ordning.
Totalt saldo Sorterar presentkort efter deras totala nuvarande kortsaldo. Du kan välja att sortera korten efter lägsta eller högsta saldot.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka sorteringsikonen ⇅.

 3. Välj ett alternativ att sortera efter.

 4. Välj önskad sorteringsordning.

Listuppdateringar baserat på ditt urval.

Om du vill spara sorteringsalternativet som en vy klickar du på + och anger ett vynamn och klickar sedan på Skapa vy.

Visa detaljerad information om ett presentkort

Du kan se detaljerad information om ett presentkort genom att klicka på presentkortskoden från listan i Produkter > Presentkort i din Shopify-admin.

På sidan för presentkortsuppgifter kan du granska information om presentkortet, inklusive:

 • det ursprungliga saldot och det aktuella saldot
 • ordernumret som är kopplat till det ursprungliga inköpet av presentkortet
 • namnet på den kund som beställde presentkortet
 • utgångsdatum, om tillämpligt
 • tidslinjen för händelser kopplade till presentkortet, inklusive ordrar där presentkortet användes som betalningsmetod

Ändra förfallodatum för ett presentkort

Du kan ändra presentkortets förfallodatum efter att det har utfärdats.

Se Hantera förfallodagsinställningar för presentkort om du vill ändra inställningarna för standardförfallodatum för alla nya presentkort.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på presentkortskoden för det presentkort som du vill ändra.

 3. Klicka på pennikonen i avsnittet med presentkortskoden.

 4. Justera inställningarna för förfallodatum i dialogrutan Redigera presentkort:

  • Välj Inget förfallodatum för att ställa in att presentkortet aldrig förfaller.
  • Om du vill tilldela ett förfallodatum väljer du Ange förfallodatum och väljer sedan det datum då presentkortet ska förfalla.
 5. Klicka på Spara.

Inaktivera ett presentkort

Du kan inaktivera ett presentkort från dess informationssida.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på presentkortskoden för det presentkort som du vill inaktivera.

 3. Klicka på Inaktivera.

Skicka ett nytt presentkort till kunden

Om en kund tappar bort en presentkortskod eller vill veta sitt saldo, kan du skicka ett uppdaterat presentkort till den ursprungliga kunden via e-post eller sms.

Endast det återstående saldot kommer att skickas till kunden om ett presentkort delvis har använts.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på presentkortskoden för presentkortet som du vill skicka igen.

 3. Klicka på Skicka presentkort.

 4. Beroende på hur mottagaren fick presentkortet från början kan metoden för att skicka presentkortet igen variera:

  • En förhandsgranskning av e-postaviseringen visas om den ursprungliga mottagaren fick presentkortet via e-post. Klicka på Skicka e-postmeddelande.
  • Om mottagaren fick presentkortet via SMS visas ett meddelande med mottagarens telefonnummer. Klicka på Skicka SMS.

Exportera dina presentkort till en CSV-fil

Du kan exportera dina presentkort till en CSV-fil för att se informationen i ett kalkylark. Detta kan vara användbart för att granska information om utestående saldon eller för andra poster. Du kan inte importera presentkortets CSV-fil för att skapa presentkort. Presentkortet CSV-fil innehåller följande information om dina presentkort:

Presentkortets CSV-fält
Titel Beskrivning
Id Varje presentkorts unika identifierare (inte presentkortskoden)
Sista tecknen De sista fyra tecknen i presentkortskoden
Kundnamn Namnet på den kund som köpte presentkortet
E-post E-postadressen för den kund som köpt presentkortet
Mottagarens namn Namnet på den mottagare som presentkortet köptes för
Mottagarens e-postadress E-postadressen till den mottagare som presentkortet köptes för
Namn på beställning Beställningsnumret som är kopplat till presentkortet, om tillämpligt
Utfärdandedatum Det datum som presentkortet köptes eller utfärdades, med formatet åååå/mm/dd hh:mm:ss - tidszon
Skicka den Det datum presentkortet skickades till mottagaren. Om datumet är i framtiden är det här datumet som det kommer att skickas. Med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidszon
Löper ut den Utgångsdatum, om tillämpligt
Ursprungligt saldo Saldot för presentkortet när det köptes eller utfärdades
Aktuellt saldo Återstående saldo på kortet efter att det har använts för betalning av beställningen
Valuta Den tresiffriga valutakoden
Löpt ut? Huruvida presentkortet har löpt ut eller inte
Aktiverat? Om presentkortet är aktivt eller inaktiverat
Inaktiverat den Det datum presentkortet inaktiverades, om tillämpligt, med formatet åååå/mm/dd hh:mm:ss – tidszon
Utfärdande medarbetare Medarbetaren som utfärdade presentkortet
Meddelande Meddelandet som kunden angivit och som skickas till mottagaren
Observera Anteckningen som ska tillämpas på presentkortet

Om du exporterar upp till en sida med presentkort (upp till 50 presentkort), så laddas CSV-filen ner av din webbläsare. Om du exporterar mer än en sida med presentkort (51 eller fler presentkort), så skickas CSV-filen via e-post till dig. Om du inte är butiksägare skickas filen även till butiksägarens e-postadress.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter > Presentkort.

 2. Klicka på Exportera.

 3. Välj bland följande exporteringsalternativ i dialogen:

  • Nuvarande sida: för att exportera presentkort på listans synliga sida
  • Alla presentkort: för att exportera alla presentkort
  • Valt presentkort: för att exportera presentkort som du har kontrollerat
  • Aktuell sökning: för att exportera en lista över presentkort med tillämpad sökning eller filtrering
 4. Om du planerar att öppna din CSV-fil i Excel, Numbers eller ett annat kalkylprogram, klickar du på CSV för Excel, Numbers och andra kalkylprogram. Annars klickar du på Vanlig CSV-fil.

 5. Klicka på Exportera presentkort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis