Cadeaubonnen beheren

Je kunt je uitgegeven en gekochte cadeaubonnen bekijken, organiseren en bewerken op de pagina Cadeaubonnen in het Shopify-beheercentrum. Je kunt je cadeaubonnen ook exporteren als een CSV-bestand voor referentie.

Zoeken naar een cadeaubon

Je kunt cadeaubonnen zoeken op code of klant. Klik op de knop voor zoeken en filteren en gebruik de zoekbalk op de pagina Cadeaubonnen. Als je op de hele cadeauboncode wilt zoeken, voer je deze zonder spaties in.

Nadat je een cadeaubon hebt uitgegeven, is de volledige code van de cadeaubon alleen zichtbaar voor de klant, omdat cadeaubonnen worden beschouwd als valuta. Alleen de laatste vier tekens van de code worden weergegeven in de lijst met verkochte cadeaubonnen, maar je kunt zowel daarop zoeken als op de hele code.

Cadeaubonnen filteren

Je kunt cadeaubonnen filteren op de pagina Cadeaubonnen. Filteren is handig als je cadeaubonnen zoekt die voldoen aan bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld filteren op Status om alle cadeaubonnen weer te geven die zijn uitgeschakeld.

De volgende filteropties zijn beschikbaar:

 • Status: geeft cadeaubonnen weer die actief, gedeactiveerd of verlopen zijn
 • Saldo - Geeft cadeaubonnen weer op basis van of het saldo volledig is, gedeeltelijk is gebruikt of op is
 • Waarde cadeaubon: geeft cadeaubonnen weer die gelijk zijn aan, niet gelijk zijn aan, of groter of kleiner zijn dan een bepaalde waarde.
 • Aanmaakdatum: geeft cadeaubonnen weer die op de opgegeven datum zijn uitgegeven.
 • Manier van uitgeven: Cadeaubonnen worden weergegeven op basis van de manier van uitgeven: uitgegeven, gekocht of gegenereerd door een app

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Cadeaubonnen.

 2. Klik op het pictogram voor zoeken en filteren.

 3. Klik op +.

 4. Selecteer een categorie om cadeaubonnen op te filteren.

 5. Selecteer een waarde voor het specifieke filter. Welke waarden beschikbaar zijn, hangt af van het filter dat je selecteert.

 6. Optioneel: Als je deze weergave wilt opslaan, klik je op Opslaan als om een naam in te voeren voor de weergave en daarna op Weergave opslaan.

Klik op x naast de filtervoorwaarde om een filter te verwijderen.

Cadeaubonnen sorteren

Je kunt cadeaubonnen sorteren op de pagina Cadeaubonnen . Sorteren is handig als je cadeaubonnen zoekt die voldoen aan bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld sorteren op vervaldatum (oplopend) om de cadeaubonnen weer te geven die als eerste zullen verlopen.

De volgende sorteeropties zijn beschikbaar:

Sorteeropties voor de pagina Cadeaubonnen.
Sorteeroptie Beschrijving
Achternaam van klant (A-Z) Cadeaubonnen worden op alfabetische volgorde weergegeven op achternaam van de klant.
Achternaam van klant (Z-A) Cadeaubonnen worden op alfabetische en in aflopende volgorde weergegeven op achternaam van de klant.
Eindcijfers cadeaucode (oplopend) Cadeaubonnen worden in oplopende volgorde weergegeven op de laatste cijfers van de code van de cadeaubon.
Eindcijfers cadeaucode (aflopend) Cadeaubonnen worden in aflopende volgorde weergegeven op de laatste cijfers van de code van de cadeaubon.
Totaal saldo (laag naar hoog) Cadeaubonnen worden weergegeven van het laagste naar het hoogste saldo op de kaart.
Totaal saldo (hoog naar laag) Cadeaubonnen worden weergegeven van het hoogste naar het laagste saldo op de kaart.
Datum aangemaakt (nieuwste eerst) Cadeaubonnen worden weergegeven op de datum dat ze zijn aangemaakt, te beginnen met de meest recente.
Datum aangemaakt (oudste eerst) Cadeaubonnen worden weergegeven op de datum dat de kaart is aangemaakt, te beginnen met de oudste.
Datum bewerkt (nieuwste eerst) Cadeaubonnen worden weergegeven op de datum dat ze zijn bewerkt, te beginnen met de meest recente.
Datum bewerkt (oudste eerst) Cadeaubonnen worden weergegeven op de datum dat de kaart is bewerkt, te beginnen met de oudste.
Vervaldatum (oplopend) Cadeaubonnen worden in oplopende volgorde van vervaldatum weergegeven.
Vervaldatum (aflopend) Cadeaubonnen worden in aflopende volgorde van vervaldatum weergegeven.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Cadeaubonnen.

 2. Klik op het sorteerpictogram.

 3. Selecteer een optie om op te sorteren. De lijst wordt bijgewerkt op basis van je selectie.

Als je de sorteeroptie als weergave wilt opslaan, klik je op + en voer je een weergavenaam in en klik je vervolgens op Weergave aanmaken.

De gedetailleerde informatie van een cadeaubon bekijken

Je kunt gedetailleerde informatie over een cadeaubon bekijken door op de code te klikken in de lijst in Producten > Cadeaubonnen in het Shopify-beheercentrum.

Op de pagina met cadeaubongegevens kun je informatie over de cadeaubon controleren, waaronder:

 • het beginsaldo en het huidige saldo;
 • het bestelnummer dat is gekoppeld aan de eerste aankoop van de cadeaubon;
 • de naam van de klant die de cadeaubon heeft besteld;
 • de vervaldatum, indien van toepassing;
 • de tijdlijn van gebeurtenissen die aan de cadeaubon zijn gekoppeld, inclusief bestellingen waarbij de cadeaubon als betaalmethode werd gebruikt.

Een cadeaubon deactiveren

Je kunt een cadeaubon deactiveren op de pagina met gegevens van de desbetreffende cadeaubon.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Cadeaubonnen.

 2. Klik op de code voor de cadeaubon die je wilt deactiveren.

 3. Klik op Deactiveren.

Cadeaubonnen aan je klanten e-mailen

Als een klant een cadeauboncode kwijtraakt of een saldo-update nodig heeft, kun je een bijgewerkte cadeaubon e-mailen naar de oorspronkelijke klant.

Als een cadeaubon deels is verbruikt, wordt het resterend saldo teruggestuurd naar de klant.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Cadeaubonnen.

 2. Klik op de cadeauboncode van de cadeaubon die je opnieuw wilt versturen.

 3. Klik op Cadeaubon opnieuw verzenden.

Je cadeaubonnen naar een CSV exporteren

Je kunt je cadeaubonnen exporteren naar een CSV-bestand om de gegevens in een spreadsheet te bekijken. Dit kan handig zijn om informatie te bekijken over uitstaande saldi of andere records. Je kunt het cadeaubon-CSV niet importeren om cadeaubonnen te maken. Het cadeaubon-CSV bevat de volgende informatie over je cadeaubonnen:

CSV-velden cadeaubon
Titel Beschrijving
ID De unieke ID van elke cadeaubon (niet de cadeauboncode)
Laatste tekens De laatste vier tekens van de cadeaukaartcode
Klantnaam De naam van de klant die de cadeaubon heeft gekocht
E‑mail Het e-mailadres van de klant die de cadeaubon heeft gekocht
Naam ontvanger De naam van de ontvanger voor wie de cadeaubon is gekocht
E-mailadres ontvanger Het e-mailadres van de ontvanger voor wie de cadeaubon is gekocht
Bestelnaam Het bestelummer dat is gekoppeld aan de cadeaubon, indien van toepassing
Datum van uitgifte De datum waarop de cadeaubon is gekocht of uitgegeven met de indeling jjjj/mm/dd uu:mm:ss -tijdzone
Verzenden op De datum waarop de cadeaubon naar de ontvanger is verzonden. Als de datum in de toekomst ligt, is dit de datum waarop deze wordt verzonden. Met de indeling jjjj/mm/dd uu:mm:ss -tijdzone
Verloopt op De vervaldatum, indien van toepassing
Beginsaldo Het saldo van de cadeaubon op het moment van aankoop of uitgifte
Huidig saldo Het resterende saldo op de kaart nadat deze is gebruikt voor bestellingen
Valuta De driecijferige valutacode
Verlopen? Of de cadeaubon is verlopen of niet
Ingeschakeld? Of de cadeaubon actief of gedeactiveerd is
Uitgeschakeld op De datum waarop de cadeaubon is gedeactiveerd, indien van toepassing, met de indeling jjjj/mm/dd uu:mm:ss -tijdzone
Bericht Het bericht dat de klant heeft ingevoerd en dat naar de ontvanger wordt verzonden
Opmerking De opmerking die je op de cadeaubon wilt plaatsen

Als je maximaal één pagina met cadeaubonnen (maximaal 50 cadeaubonnen) exporteert, wordt het CSV-bestand gedownload via je browser. Als je meer dan één pagina met cadeaubonnen (51 of meer cadeaubonnen) exporteert, wordt het CSV-bestand naar jou gemaild. Als je niet de winkeleigenaar bent, wordt het bestand ook naar het e-mailadres van de winkeleigenaar gestuurd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Cadeaubonnen.

 2. Klik op Exporteren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster een van de volgende opties voor exporteren:

  • Huidige pagina: de cadeaubonnen op de zichtbare pagina van de lijst exporteren
  • Alle cadeaubonnen: al je cadeaubonnen exporteren
  • Geselecteerde cadeaubon: om de cadeaubonnen te exporteren die je hebt geselecteerd
  • Huidige zoekopdracht: een lijst met cadeaubonnen exporteren waarop een zoekopdracht of filter is toegepast
 4. Als je je CSV-bestand in Excel, Numbers of een ander spreadsheetprogramma wilt openen, klik op CSV voor Excel, Numbers en andere spreadsheetprogramma's. Klik anders op Eenvoudig CSV-bestand.

 5. Klik op Cadeaubonnen exporteren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis