Informacje na temat kart prezentowych i ich przegląd

Możesz aktywować karty prezentowe w swoim sklepie, aby sprzedawać produkty typu karta prezentowa i tworzyć karty prezentowe bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify bez ponoszenia kosztów przez odbiorcę. Karty prezentowe można sprzedawać online i osobiście za pomocą Shopify POS.

Karty prezentowe można tworzyć w poniższy sposób:

Po zrealizowaniu zamówienia za pomocą produktu typu karta prezentowa klient lub odbiorca karty prezentowej otrzymuje cyfrową kartę prezentową z unikalnym kodem. Tego kodu można użyć przy realizacji zakupu, aby zrealizować kartę prezentową.

Informacje dotyczące korzystania z kart prezentowych

Przed korzystaniem z kart prezentowych zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Karty prezentowe są dostępne we wszystkich planach subskrypcji Shopify.
 • Korzystając z kart prezentowych, akceptujesz warunki świadczenia usług dotyczące kart prezentowych Shopify.
 • Karta prezentowa zakupiona w sklepie jest opłacona w całości z góry przez klienta. Karty prezentowe tworzone w panelu administracyjnym Shopify nie wymagają opłacenia przez klienta ani odbiorcę.
 • Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące kart prezentowych różnią się w zależności od regionu. Aby dowiedzieć się, jakie obowiązują Cię przepisy, np. opłaty podatkowe lub okres ważności karty prezentowej, skontaktuj się z lokalnym ekspertem podatkowym lub ekspertem prawnym.
 • Karty prezentowe są uznawane za walutę, więc tylko klient lub odbiorca może uzyskać dostęp do pełnego kodu karty prezentowej. Możesz wyświetlić tylko ostatnie cztery znaki kodu karty prezentowej.
 • Wartości karty prezentowej i kodu realizacji karty prezentowej nie można dostosować z poziomu szablonu.

Informacje dotyczące limitów wartości kart prezentowych

Niektóre obowiązki regulacyjne i ryzyko wymagają zastosowana ograniczeń dotyczących maksymalnych wartości kart prezentowych. Różne sposoby dostarczania kart prezentowych wiążą się z różnymi poziomami oszustw i ryzyka regulacyjnego. Celem firmy Shopify jest zapewnienie Ci maksymalnej możliwej elastyczności w ramach ograniczeń prawnych i zmniejszenie ryzyka oszustwa.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat wartości kart prezentowych:

 • Wartość karty prezentowej jest zawsze ustawiona na kwotę pieniężną.
 • Karta prezentowa musi mieć początkową wartość większą od zera.
 • Produkty typu karta prezentowa mają wstępnie ustawione wartości znane jako nominały. Klient nie może wprowadzić niestandardowej kwoty dla nominału produktu typu karta prezentowa z poziomu witryny sklepu online.
 • Wartości kart prezentowych mają następujące limity:
  • Wartość nominału produktu typu karta prezentowa można ustawić na dowolną kwotę większą od zera wynoszącą maksymalnie 10 000 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie).
  • Wartość karty prezentowej tworzonej w panelu administracyjnym Shopify można ustawić na dowolną kwotę większą od zera wynoszącą maksymalnie 2000 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie).

Kanały sprzedaży kompatybilne z kartą prezentową

Klienci mogą wykorzystać swoje karty prezentowe w dowolnym z Twoich kanałów sprzedaży, w których używana jest strona realizacji zakupu Shopify:

 • Sklep online
 • Przycisk Zakupu
 • Facebook Shop
 • Messenger
 • Shopify POS
 • Aplikacja Shop

Karty prezentowe Punktu sprzedaży

Jeśli korzystasz z kanału Punkt sprzedaży (POS) do prowadzenia sprzedaży osobiście, możesz tworzyć karty prezentowe i sprzedawać produkty typu karta prezentowa w aplikacji POS.

Karty prezentowe i produkty typu karta prezentowa tworzone w panelu administracyjnym Shopify i w aplikacji POS są wymienne. Na przykład klient może kupić kartę prezentową osobiście, a następnie wykorzystać ją w celu dokonania zakupu w witrynie sklepu online. Wszystkie karty prezentowe znajdziesz w opcji Produkty > Karty prezentowe w panelu administracyjnym Shopify.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kart prezentowych w Shopify POS.

Powiadomienia dotyczące karty prezentowej

Po zrealizowaniu zamówienia za pomocą karty prezentowej klient lub odbiorca karty prezentowej otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą cyfrową kartę prezentową z unikalnym kodem, który może wykorzystać przy realizacji zakupu.

Dostępne są poniższe powiadomienia dotyczące karty prezentowej:

 • Nowa karta prezentowa: Wysyłane do klienta lub odbiorcy, gdy produkt typu karta prezentowa w zamówieniu jest realizowany lub gdy wysyłana jest utworzona karta prezentowa.
 • Odbiór karty prezentowej: Wysyłane do odbiorcy, gdy szablon obsługuje dodawanie odbiorcy karty prezentowej, a klient doda odbiorcę do zakupu produktu typu karta prezentowa.

Analizy kart prezentowych

Możesz użyć raportu ze sprzedaży kart prezentowych, który pomaga śledzić sprzedaż produktów typu karta prezentowa i rozliczać płatności za karty prezentowe w ramach zamówień.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo