Tworzenie kart prezentowych

Utworzenie karty prezentowej w panelu administracyjnym Shopify polega na wygenerowaniu karty prezentowej z niestandardową wartością bez pobrania za to płatności. Taka karta prezentowa może zostać wykorzystana do opłacenia przyszłego zakupu w sklepie bez ponoszenia kosztów przez odbiorcę.

Kartę prezentową można utworzyć w poniższych sytuacjach:

Możesz dodać klienta do karty prezentowej podczas jej tworzenia lub najpierw utworzyć kartę prezentową, a następnie dodać klienta w późniejszym czasie. Po dodaniu klienta do karty prezentowej możesz wysłać ją e-mailem do klienta.

Po utworzeniu karty prezentowej możesz ją przeglądać, porządkować lub edytować na stronie Karty prezentowe w panelu administracyjnym Shopify.

Informacje dotyczące tworzenia kart prezentowych

Karty prezentowe utworzone w panelu administracyjnym Shopify mogą zostać wykorzystane na przyszłe zakupy w sklepie bez ponoszenia kosztów przez odbiorcę. Jeśli chcesz sprzedawać karty prezentowe, możesz dodać produkt typu karta prezentowa, aby umożliwić klientom zakup kart prezentowych.

Kartę prezentową można utworzyć bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify z ustawioną kwotą większą od zera i wynoszącą maksymalnie 2000 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie).

Utworzone karty prezentowe mogą stanowić zobowiązanie do zapewnienia przyszłej sprzedaży. W zależności od obowiązujących w Twoim regionie przepisów dotyczących kart prezentowych możesz nie mieć możliwości dodania daty ważności lub ograniczenia sposobu wykorzystania karty prezentowej. Karty prezentowe są uwzględniane w raporcie zobowiązań.

Zamiast tworzyć promocyjne karty prezentowe, możesz utworzyć kod rabatowy na kwotę w danej walucie. Utworzenie rabatu umożliwia kontrolę kwoty, ograniczeń użytkowania i daty ważności promocji.

Tworzenie karty prezentowej

Utwórz kartę prezentową bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify bez otrzymania w zamian płatności.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij opcję Utwórz kartę prezentową.

 3. W polu Wartość początkowa wprowadź wartość karty.

 4. W polu Klient wprowadź nazwisko klienta, numer telefonu lub adres e-mail, aby utworzyć lub wyszukać klienta. Klient musi mieć adres e-mail lub numer telefonu, aby można mu było wysłać kod karty prezentowej e-mailem lub SMS-em. Jeśli klient poda jedno i drugie, karta prezentowa zostanie wysłana e-mailem.

 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby karta prezentowa wygasła, w sekcji Data ważności wybierz opcję Ustaw datę ważności, a następnie wybierz datę. Zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi kart prezentowych, obowiązującymi w Twoim kraju. Dowiedz się więcej o ważności i ustawieniach kart prezentowych.

 6. Opcjonalnie: Wprowadź wewnętrzną notatkę w celach informacyjnych. Notatka jest widoczna podczas przeglądania karty prezentowej w panelu administracyjnym Shopify, ale nie jest widoczna dla klienta.

 7. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wyświetl podgląd e-maila, aby sprawdzić sposób wyświetlania e-maila z kartą prezentową klientowi.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

 9. Kliknij opcję Wyślij kartę prezentową.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli znany jest adres e-mail klienta, kliknij opcję Wyślij e-mail.
  • Jeśli znany jest tylko numer telefonu klienta, kliknij opcję Wyślij SMS.

Dodawanie klienta do karty prezentowej

Jeśli do wcześniej utworzonej karty prezentowej nie dodano informacji o kliencie, możesz dodać takie informacje i wysłać kartę prezentową.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod utworzonej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie utworzonej karty prezentowej w polu Klient wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail klienta, aby go wybrać lub utworzyć.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

 5. Kliknij opcję Wyślij kartę prezentową.

 6. Opcjonalnie: Edytuj e-mail, który klient otrzyma wraz z kartą prezentową.

 7. Kliknij opcję Wyślij e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo