Wydanie bezpłatnych kart prezentowych

Możesz wydać darmową kartę prezentową o ustalonej wartości istniejącemu klientowi jako zachętę, promocję, kredyt sklepowy lub nagrodę.

Wydaj kartę prezentową

Wydanie karty prezentowej polega na wygenerowaniu jej kodu i wysłaniu go klientowi bez pobrania przy tym opłaty. Ty decydujesz o wartości karty prezentowej, a klient, który ją otrzyma, może ją przeznaczyć na zakup innych produktów w Twoim sklepie.

Jeśli musisz znać kod karty prezentowej, zapisz go po wydaniu karty. Nie można go będzie później wyświetlić w całości.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wydaj kartę prezentową.

 3. Wprowadź początkową wartość karty.

 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz ustawić datę ważności karty prezentowej, wybierz opcję Ustaw datę ważności, a następnie wybierz datę. Karta prezentowa traci ważność o północy w dniu następującym po dacie ważności w strefie czasowej sklepu. Upewnij się, że przestrzegasz obowiązujących w Twoim kraju przepisów prawnych dotyczących kart prezentowych.

 5. W polu wyszukiwania w opcji Wyszukaj lub utwórz klienta wprowadź nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail klienta, aby go wybrać lub utworzyć. Klient musi mieć adres e-mail lub numer telefonu, aby można mu było wysłać kartę prezentową e-mailem lub SMS-em. Jeśli klient zapewnia jedno i drugie, karta prezentowa zostanie wysłana e-mailem.

 6. Opcjonalnie: Wprowadź notatkę w celach informacyjnych. Notatka jest widoczna podczas przeglądania karty prezentowej w panelu administracyjnym Shopify, ale nie jest widoczna dla klienta.

 7. Kliknij opcję Aktywuj i wyślij, aby wydać kartę prezentową.

Po wydaniu karty prezentowej jej cały kod jest widoczny tylko dla klienta, ponieważ karty prezentowe są traktowane jak waluta. Widoczne są tylko ostatnie cztery znaki kodu karty prezentowej.

Wyświetl informacje o wydanej karcie prezentowej

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów wydanych kart prezentowych w Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod wydanej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie wydanej karty prezentowej można wyświetlić jej szczegóły:

  • saldo
  • data utworzenia
  • data ważności
  • klienta, któremu została wydana
  • notatki dodane do karty prezentowej
  • historia

Dodaj dane klienta na wydanej karcie prezentowej

Jeśli do wcześniej wydanej karty prezentowej nie dodano informacji o kliencie, możesz je dodać.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod wydanej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie wydanej karty prezentowej w opcji Klient kliknij opcję Wyszukaj lub utwórz klienta.

 4. Dodaj klienta lub wprowadź nowe informacje o kliencie. Klient musi mieć adres e-mail lub numer telefonu, aby można mu było wysłać kartę prezentową e-mailem lub SMS-em. Jeśli klient zapewnia jedno i drugie, karta prezentowa zostanie wysłana e-mailem.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo