Wydanie bezpłatnych kart prezentowych

Możesz wydać darmową kartę prezentową o ustalonej wartości istniejącemu klientowi jako zachętę, promocję, kredyt sklepowy lub nagrodę.

Wydaj kartę prezentową

Jeśli wydajesz kartę prezentową, generujesz jej kod i wysyłasz go klientowi, nie pobierając za to należności. Ty decydujesz o wartości karty prezentowej prezentowej, a klient, który ją otrzyma, może jej wysokość przeznaczyć na zakup innych produktów w Twoim sklepie.

Jeśli musisz znać kod karty prezentowej, zapisz go po wydaniu karty. Nie można go będzie później wyświetlić w całości.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wydaj kartę prezentową.

 3. Wprowadź początkową wartość karty.

 4. W polu wyszukiwania w obszarze Znajdź lub utwórz klientawprowadź nazwisko lub adres e-mail klienta, aby go wybrać lub utworzyć.

 5. Jeśli chcesz ustawić datę ważności karty prezentowej, wybierz opcję Ustaw datę ważności, a następnie wybierz datę. Karta prezentowa wygasa o północy następnego dnia po upływie daty ważności w strefie czasowej sklepu. Upewnij się, że przestrzegasz przepisów obowiązujących w Twoim kraju na temat kart prezentowych.

 6. Opcjonalnie: Wprowadź notatkę w celach informacyjnych. Notatka jest widoczna podczas przeglądania karty prezentowej na panelu administracyjnym Shopify, ale nie jest widoczna dla klienta.

 7. Kliknij Zapisz, aby wydać kartę prezentową.

Wyświetl informacje o wydanej karcie prezentowej

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów wydanych kart prezentowych w Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod wydanej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie wydanej karty prezentowej można wyświetlić jej szczegóły:

  • saldo
  • data utworzenia
  • data ważności
  • notatki dodane do karty prezentowej
  • historia

Edytuj dane klienta na wydanej karcie prezentowej

Jeśli do wcześniej wydanej karty prezentowej nie dodano informacji o kliencie, możesz je dodać. Nie możesz zastąpić istniejących informacji o kliencie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod wydanej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie wydanej karty prezentowej w obszarze Klient kliknij Edytuj.

 4. Wprowadź poprawne dane klienta i wybierz, czy chcesz wysłać kartę prezentową.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo