Wydanie bezpłatnych kart prezentowych

Możesz wydać darmową kartę prezentową o ustalonej wartości istniejącemu klientowi jako zachętę, promocję, kredyt sklepowy lub nagrodę.

Wydaj kartę prezentową

Jeśli wydajesz kartę prezentową, generujesz jej kod i wysyłasz go klientowi, nie pobierając za to należności. Ty decydujesz o wartości karty prezentowej prezentowej, a klient, który ją otrzyma, może jej wysokość przeznaczyć na zakup innych produktów w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij Wydaj kartę prezentową.

 3. W oknie dialogowym Wydaj kartę prezentową wybierz wartość początkową karty lub kliknij Inne, aby wprowadzić niestandardową kwotę.

 4. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę lub adres e-mail klienta.

 5. Wybierz klienta z wyników wyszukiwania lub dodaj nowego klienta. Klient musi mieć adres e-mail.

 1. Jeśli chcesz ustawić datę ważności karty prezentowej, kliknij Nigdy i odznacz Bezterminowa, aby wybrać datę. Karta prezentowa traci ważność o północy w dniu następującym po dacie ważności w strefie czasowej sklepu. Upewnij się, że przestrzegasz obowiązujących w Twoim kraju przepisów prawnych dotyczących kart prezentowych.

 2. Opcjonalnie: Wprowadź notatkę w celach informacyjnych. Notatka jest widoczna podczas przeglądania karty prezentowej na panelu administracyjnym Shopify, ale nie jest widoczna dla klienta.

 3. Kliknij Wydaj kartę prezentową, aby wygenerować kod karty prezentowej. To jedyny raz, kiedy możesz zobaczyć cały kod karty prezentowej.

 1. Kliknij Wykonane.

Wyświetl informacje o wydanej karcie prezentowej

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów wydanych kart prezentowych w Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod wydanej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie wydanej karty prezentowej można wyświetlić jej szczegóły: - saldo

  • data utworzenia
  • data ważności
  • notatki dodane do karty prezentowej
  • historia

Edytuj dane klienta na wydanej karcie prezentowej

Możesz zmienić dane klienta dla wydanej karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod wydanej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie wydanej karty prezentowej w obszarze Klient kliknij Edytuj.

 4. Wprowadź poprawne dane klienta i wybierz, czy chcesz wysłać kartę prezentową.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo