Tworzenie kart prezentowych

Kartę prezentową można utworzyć bezpośrednio w panelu administracyjnym z ustawioną kwotą większą od zera i wynoszącą maksymalnie 2000 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie). W przeciwieństwie do sprzedaży produktu typu karta prezentowa utworzenie karty prezentowej nie prowadzi do sprzedaży ani wygenerowania zysku, ale klient może używać karty prezentowej jako waluty do dokonywania zakupów online. Jeśli chcesz sprzedawać karty prezentowe, możesz dodać produkt typu karta prezentowa, aby umożliwić klientom zakup kart prezentowych.

Utworzonych kart prezentowych można używać w poniższych przypadkach:

 • w ramach promocji, zachęty lub nagrody
 • jako niestandardowego nominału niedostępnego w ramach produktów typu karta prezentowa po opłaceniu kwoty przez klienta za pomocą faktury
 • w ramach zwrotu kosztów lub jako kredytu sklepowego

Tworzenie karty prezentowej

Utworzenie karty prezentowej polega na wygenerowaniu jej kodu i wysłaniu go klientowi e-mailem bez pobrania przy tym opłaty. Ty decydujesz o wartości karty prezentowej, a klient, który ją otrzyma, może ją przeznaczyć na zakup innych produktów w Twoim sklepie.

Po wysłaniu karty prezentowej jej cały kod jest widoczny tylko dla klienta, ponieważ karty prezentowe są traktowane jak waluta. Jeśli musisz znać kod karty prezentowej, zapisz go po utworzeniu karty. W późniejszym czasie będziesz mieć możliwość wyświetlenia tylko czterech ostatnich cyfr kodu karty prezentowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij opcję Utwórz kartę prezentową.

 3. W polu Wartość początkowa wprowadź wartość karty.

 4. W polu Klient wprowadź nazwisko klienta, numer telefonu lub adres e-mail, aby utworzyć lub wyszukać klienta. Klient musi mieć adres e-mail lub numer telefonu, aby można mu było wysłać kartę prezentową e-mailem lub SMS-em. Jeśli klient zapewnia jedno i drugie, karta prezentowa zostanie wysłana e-mailem.

 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby karta prezentowa wygasła, w sekcji Data ważności wybierz opcję Ustaw datę ważności, a następnie wybierz datę. Dowiedz się więcej o ważności i ustawieniach kart prezentowych i zadbaj o zgodność z przepisami dotyczącymi kart prezentowych, które obowiązują w Twoim kraju.

 6. Opcjonalnie: Wprowadź wewnętrzną notatkę w celach informacyjnych. Notatka jest widoczna podczas przeglądania karty prezentowej w panelu administracyjnym Shopify, ale nie jest widoczna dla klienta.

 7. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wyświetl podgląd e-maila, aby sprawdzić sposób wyświetlania e-maila z kartą prezentową klientowi.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

 9. Kliknij opcję Wyślij kartę prezentową.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli znany jest adres e-mail klienta, kliknij opcję Wyślij e-mail.
  • Jeśli znany jest tylko numer telefonu klienta, kliknij opcję Wyślij SMS.

Wyświetlanie informacji o wydanej karcie prezentowej

Możesz wyświetlić szczegóły utworzonych kart prezentowych na stronie Karty prezentowe w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod utworzonej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie utworzonej karty prezentowej można wyświetlić jej szczegóły:

  • saldo
  • data utworzenia
  • data ważności
  • klient, dla którego została utworzona
  • notatki dodane do karty prezentowej
  • historia

Dodawanie klienta do karty prezentowej

Jeśli do wcześniej utworzonej karty prezentowej nie dodano informacji o kliencie, możesz dodać takie informacje i wysłać kartę prezentową.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Karty prezentowe.

 2. Kliknij kod utworzonej karty prezentowej. Widoczne będą tylko ostatnie cztery znaki kodu.

 3. Na stronie utworzonej karty prezentowej w polu Klient wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail klienta, aby go wybrać lub utworzyć.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

 5. Kliknij opcję Wyślij kartę prezentową.

 6. Opcjonalnie: Edytuj e-mail, który klient otrzyma wraz z kartą prezentową.

 7. Kliknij opcję Wyślij e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo