การสร้างบัตรของขวัญฟรี

คุณสามารถออกบัตรของขวัญฟรีที่มีมูลค่าตามที่กำหนดให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ โปรโมชัน เครดิตร้านค้า หรือรางวัลได้

ออกบัตรของขวัญ

เมื่อคุณออกบัตรของขวัญ คุณจะสร้างรหัสบัตรของขวัญ และส่งรหัสดังกล่าวไปให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลโดยที่ไม่ได้รับการชำระเงินใดๆ เป็นการตอบแทน คุณคือผู้ที่ตัดสินใจว่าบัตรของขวัญดังกล่าวจะมีมูลค่าเท่าใด และลูกค้าผู้ที่ได้รับจะสามารถซื้อสินค้าต่างๆ จากร้านค้าของคุณตามมูลค่าของบัตร

หากต้องการทราบรหัสบัตรของขวัญ ให้บันทึกรหัสดังกล่าวเมื่อคุณออกบัตร คุณไม่สามารถดูรหัสบัตรของขวัญแบบเต็มได้ในภายหลัง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ออกบัตรของขวัญ

 3. ป้อนค่าเริ่มต้นของบัตร

 4. ในกล่องค้นหาที่ส่วนค้นหาหรือสร้างลูกค้า ให้ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของลูกค้าเพื่อเลือกหรือสร้างลูกค้า

 5. หากคุณต้องการกำหนดวันหมดอายุของบัตรของขวัญ ให้เลือกกำหนดวันหมดอายุแล้วเลือกวันที่ บัตรของขวัญจะหมดอายุตอนเที่ยงคืนของวันที่หลังจากวันหมดอายุในเขตเวลาของร้านค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับบัตรของขวัญของประเทศคุณ

 6. ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงของคุณ หมายเหตุดังกล่าวจะปรากฏเฉพาะเมื่อดูบัตรของขวัญใน Shopify admin ของคุณ และจะไม่ปรากฏให้ลูกค้าเห็น

 7. คลิก บันทึก เพื่อออกบัตรของขวัญ

ดูข้อมูลรหัสบัตรของขวัญที่คุณออก

คุณสามารถดูรายละเอียดของบัตรของคุณที่คุณออกได้ใน Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่รหัสของบัตรของขวัญที่คุณออก คุณจะเห็นได้เฉพาะตัวอักษรสี่ตัวท้ายของรหัสบัตรของขวัญดังกล่าว

 3. คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้ที่หน้าเพจของบัตรของคุณที่คุณออก:

  • ยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ
  • วันที่สร้างบัตรของขวัญ
  • วันหมดอายุ
  • หมายเหตุที่คุณเพิ่มไว้กับบัตรของขวัญ
  • ประวัติของบัตรของขวัญ

แก้ไขลูกค้าในบัตรของขวัญที่ออก

หากไม่มีการเพิ่มข้อมูลลูกค้าไปยังบัตรของขวัญที่ออกไปก่อนหน้านี้ คุณจะสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ แต่ว่าคุณจะไม่สามารถแทนที่ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่รหัสของบัตรของขวัญที่คุณออก คุณจะเห็นได้เฉพาะตัวอักษรสี่ตัวท้ายของรหัสบัตรของขวัญดังกล่าว

 3. ในหน้าของบัตรของขวัญที่ออกในส่วน ลูกค้า ให้คลิกที่ แก้ไข

 4. ป้อนข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องและเลือกว่าจะส่งบัตรของขวัญหรือไม่

 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี