Legge til eller oppdatere gavekortprodukter

Du kan legge til et nytt gavekortprodukt eller oppdatere et eksisterende fra Gavekort-siden av Shopify-administratoren.

Aktivere gavekortfunksjonen

Før du kan selge gavekort må du aktivere gavekortfunksjonen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Legg til produktgavekort.

Ditt første gavekort opprettes umiddelbart, men statusen er satt til utkast som standard.

Legge til eller oppdatere produktgavekort

Før du legger til et produktgavekort, må du kontrollere at du har aktivert gavekortfunksjonen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Produktgavekort.

 3. Legg til et nytt gavekortprodukt eller velg et eksisterende et:

 4. Angi gavekortets informasjon i følgende felt:

 5. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Legg til en nye gavekortprodukttype

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. I Varianter-delen klikker du på Legg til variant.

 5. Tilordne et navn, pris og bilde for den nye varianten.

 6. Klikk på Lagre.

Fjern en gavekortprodukttype

Slik fjerner du en størrelse for et gavekort:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. I Varianter-delen klikker du på søppelbøtten ved siden av varianten du vil slette.

 5. I bekreftelsesdialogboksen klikker du på Slett.

Legg til gavekortproduktet til en samling

Du kan legge til gavekortprodukter til en manuell samling eller en automatisert samling som alle andre produkter. Du kan også legge til et gavekort til en eksisterende manuell samling på gavekortets produktdetaljer-side.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. I Samlinger-delen angir du navnet på en eksisterende manuell samling for å søke etter den.

 5. Klikk på samlingsnavnet for å legge til gavekortet.

Publiser gavekortproduktet

Når du oppretter et nytt produktgavekort skjules det fra de aktive salgskanalene som standard, og publiseres til produktkataloger. Hvis du vil begynne å selge det, må du publisere det på én eller flere aktive salgskanaler.

Du kan publisere gavekortproduktet til en salgskanal ved å endre tilgjengelighetsinnstillingene på detaljsiden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. Gå til Salgskanaler-seksjonen og gjør gavekortet tilgjengelig for en eller fler av de aktive salgskanalene.

 5. Klikk på Lagre.

Forhåndsvis et gavekortprodukt

Forhåndsvisning av et produktgavekort viser deg hvordan et gavekortprodukt ser ut etter at kunden kjøper det.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på produktgavekortet du vil forhåndsvise.

 4. Klikk på Forhåndsvisning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis