Legge til eller oppdatere gavekortprodukter

Du kan legge til et nytt gavekortprodukt eller oppdatere et eksisterende fra Gavekort-siden av Shopify-administratoren.

Legge til eller oppdatere produktgavekort

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.
 2. Legg til et nytt gavekortprodukt eller velg et eksisterende et:

  • Hvis du vil legge til et nytt produktgavekort, klikker du på Legg til produktgavekort.
  • Hvis du vil oppdatere et eksisterende gavekortprodukt, klikker du på produktnavnet for gavekort.
 3. Angi gavekortets informasjon i følgende felt:

  • Navn – angi navnet på dette gavekortproduktet, for eksempel Birthday gift card.
  • Beskrivelse – angi en beskrivelse av dette gavekortet slik du vil at det skal vises i butikken.
  • Medier - Last opp produktmedier, som et bilde. Produktmedier vises på produktsidene i nettbutikken.
  • Størrelser – det er flere standardstørrelser som er opprettet for gavekortprodukter med valutaen i butikken din. Hver størrelse er lagret som en variant av gavekortproduktet.
  • Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer – dette er en forhåndsvisning av hvordan gavekortproduktet kan se ut i søkemotorresultatene.
  • Salgskanaler og apper - Vis og endre tilgjengelighetsinnstillingene for å publisere gavekortet og selge det gjennom salgskanalene dine. Du kan klikke på kalenderikonet ved siden av nettbutikken for å angi en bestemt publiseringsdato.
  • Organisasjon – du kan legge til valgfri informasjon om produkttypen og selgeren, legge til produktgavekortet til eksisterende manuelle samlinger og legge til tagger.
 4. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Legg til en nye gavekortprodukttype

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. I Varianter-delen klikker du på Legg til variant.

 5. Tilordne et navn, pris og bilde for den nye varianten.

 6. Valgfritt: Legg til tilleggsinformasjon om varianten, for eksempel SKU (lagerbeholdningsenhet) og antall.

 7. Klikk på Lagre.

Fjern en gavekortprodukttype

Slik fjerner du en størrelse for et gavekort:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. I Varianter-delen klikker du på søppelbøtten ved siden av varianten du vil slette.

 5. I bekreftelsesdialogboksen klikker du på Slett.

Legg til gavekortproduktet til en samling

Du kan legge til gavekortprodukter til en manuell samling eller en automatisert samling som alle andre produkter. Du kan også legge til et gavekort til en eksisterende manuell samling på gavekortets produktdetaljer-side.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. I Samlinger-delen angir du navnet på en eksisterende manuell samling for å søke etter den.

 5. Klikk på samlingsnavnet for å legge til gavekortet.

Publiser gavekortproduktet

Når du oppretter et nytt produktgavekort skjules det fra de aktive salgskanalene som standard, og publiseres til produktkataloger. Hvis du vil begynne å selge det, må du publisere det på én eller flere aktive salgskanaler.

Du kan publisere gavekortproduktet til en salgskanal ved å endre tilgjengelighetsinnstillingene på detaljsiden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på gavekortet du vil redigere.

 4. Gå til Salgskanaler-seksjonen og gjør gavekortet tilgjengelig for en eller fler av de aktive salgskanalene.

 5. Klikk på Lagre.

Forhåndsvis et gavekortprodukt

Ved å forhåndsvise et produktgavekort ser du hvordan produktgavekortet ser ut når kunden kjøper det.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Vis produktgavekort.

 3. Klikk på produktgavekortet du vil forhåndsvise.

 4. Klikk på Forhåndsvisning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis