Logg på Shopify POS-appen

Før du kan bruke Shopify POS-appen til å behandle salg, må et personalmedlem med Point of Sale-tilgang logge inn på appen med et administratorbrukernavn og -passord.

Logg på Shopify POS

Bruk administratorlegitimasjon for å logge inn på Shopify POS

Hvis du er et personalmedlem med et administratorbrukernavn og -passord, kan du bruke dette for å logge på Shopify POS-appen.

Steg:

 1. På påloggingsskjermen for Shopify POS-appen trykker du på Logg på.

 2. På Shopify-siden skriver du inn administratorbrukernavnet og passordet, og trykker på Logg på.

 3. Angi bekreftelseskoden din, og trykk på Logg på.

 4. Velg riktig butikk og lokalisasjon for å fullføre påloggingen.

Bruk en QR-kode for å logge inn på Shopify POS

Du kan generere en QR-kode slik at POS-personalmedlemmer som ikke har administratorpålogging kan åpne Shopify POS-appen og logge inn på én enkelt enhet på en bestemt lokalisasjon med PIN-koden sin. For å generere en QR-kode må du være tilordnet en rolle som har de 13 nødvendige administratortillatelsene aktivert.

Generer en QR-kode

Før du genererer en QR-kode må du bekrefte følgende:

 • POS-personalmedlemmet har en POS-PIN-kode
 • lokalisasjonen har et POS Pro-abonnement

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator, i seksjonen SALGSKANALER, klikk på Utsalgssted > Lokalisasjoner.
 2. Velg lokalisasjonen du vil generere en kode for.
 3. Klikk på Konfigurer QR-kode-pålogging.
 4. I seksjonen Send QR-kode på e-post søker du etter Point of Sale-personalmedlemmet du vil sende koden til, og klikker på Send QR-kode på e-post.
 5. Valgfritt: Hvis du har behov for at et personalmedlem skal kunne logge på flere enheter på samme lokalisasjon, eller hvis koden har utløpt, klikker du på Genererer ny QR-kode. Generering av en ny kode påvirker ikke tidligere koder, og de vil fortsatt være gyldige.

Logg inn med en QR-kode

 1. På påloggingsskjermen i Shopify POS trykker du på Logg inn med QR-kode.

 2. Skann QR-koden med enhetens kamera for å fullføre påloggingen.

 3. Valgfritt: Hvis du ikke kan skanne QR-koden, trykker du på Bruk URL-adresse, angir URL-adressen og trykker på Neste for å fullføre påloggingen.

Bruk en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS

Du må bruke Shopify POS PIN-koden for å låse opp og få tilgang til Point of Sale. Hvis du allerede er logget på butikken med administratorlegitimasjonen, har du tilgang til Shopify POS ved å bruke POS PIN-koden på POS PIN-skjermbildet.

Hvert personalmedlem må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du opprette og administrere PIN-koder.

Personalmedlemmer må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. For å finne ut mer om å angi PIN-koder, kan du se Administrere POS-personale.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis