Logg på Shopify POS-appen

Før du kan bruke Shopify POS-appen til å behandle salg, må et personalmedlem med Point of Sale-tillatelser logge på appen med et administratorbrukernavn og passord. Når personalmedlemmet med administratortilgang har logget på, kan personalmedlemmer med bare POS-tilgang bruke PIN-kodene til å logge inn og ut av appens låseskjerm.

Logg på Shopify POS

Logg på med e-post

Hvis du er et personalmedlem med administratorbrukernavn og nødvendig påloggingsinformasjon, kan du bruke dem til å logge på Shopify POS-appen når du har tillatelsene Tilgang til Point of Sale.

Steg:

 1. Trykk på Logg på på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen.
 2. På Shopify-siden skriver du inn administratorbrukernavnet og passordet, og trykker på Logg på.
 3. Angi bekreftelseskoden din, og trykk på Logg på.
 4. Velg riktig butikk og lokalisasjon for å fullføre påloggingen.

Når du har logget på POS, trykker du på > Låseskjerm for å gå tilbake til PIN-påloggingen for andre personalmedlemmer for å få tilgang til appen med deres PIN-kode.

Logge inn med en kode

Du kan logge på Shopify POS-appen eksternt, slik at POS-personalmedlemmer som ikke har administratorlegitimasjon kan åpne POS-appen på én enkelt enhet på en bestemt lokalisasjon med sin PIN-kode.

Når du har fjernlogget på, må du be personalmedlemmet på stedet om å låse skjermen slik at de kan bruke sin PIN-kode til å bruke appen med sin egen personalprofil.

Steg:

 1. Be POS-personalmedlemmet om å trykke på Logg på med kode på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen. Dette genererer en kode for denne POS-enheten.
 2. Be POS-personalmedlemmet om å gi deg koden som vises i POS.
 3. Åpne aktiveringssiden på en datamaskin eller mobil enhet, og skriv inn koden.
 4. Klikk på Neste.
 5. Angi administratorens e-postadresse og passord, og klikk på Logg på.
 6. Klikk på Logg på på nytt for å bekrefte at du vil logge på Shopify POS på den andre enheten.
 7. For å fullføre påloggingsprosessen må du be POS-personalmedlemmet om å velge riktig butikk og lokalisasjon på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen.

Når du har logget inn i POS, ber du personalmedlemmet om å trykke på > Låseskjerm for å gå tilbake til PIN-påloggingen, slik at POS-personalmedlemmet kan angi sin egen PIN-kode for å bruke POS-appen med sin egen personalkonto.

Bruk en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS

Du må bruke PIN-koden til Shopify POS for å låse opp og få tilgang til Point of Sale. Hvis du allerede er logget på butikken med administratorlegitimasjon kan du få tilgang til Shopify POS ved å bruke POS PIN-koden på POS PIN-skjermbildet.

Hvert personalmedlem må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrere Point of Sale-personale kan du opprette og administrere PIN-koder.

Personalmedlemmer må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. Se Administrer Point of Sale-personale for å finne ut mer om konfigurering av PIN-koder.

Logg av Shopify POS

Bare et personalmedlem med Point of Sale-tillatelser kan logge av Shopify POS.

Steg:

 1. Trykk på Mer i Shopify POS-appen.
 2. Trykk på Innstillinger.
 3. Trykk på Logg av.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis