Logg på Shopify POS-appen

Før du kan bruke Shopify POS-appen til å behandle salg, må et personalmedlem med Point of Sale-tilgang logge inn på appen med et administratorbrukernavn og -passord.

Logg på Shopify POS

Logg på med e-post

Hvis du er et personalmedlem med et administratorbrukernavn og den nødvendige påloggingsinformasjonen, kan du bruke dem til å logge på Shopify POS-appen.

Steg:

  1. Trykk Logg på med e-post på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen.

  2. På Shopify-siden skriver du inn administratorbrukernavnet og passordet, og trykker på Logg på.

  3. Angi bekreftelseskoden din, og trykk på Logg på.

  4. Velg riktig butikk og lokalisasjon for å fullføre påloggingen.

Logge inn med en kode

Du kan logge på Shopify POS-appen eksternt, slik at POS-personalmedlemmer som ikke har administratorlegitimasjon kan åpne POS-appen på én enkelt enhet på en bestemt lokalisasjon med sin PIN-kode.

Steg:

  1. Personalmedlemmet trykker Logg på med kode på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen. Dette genererer en kode for denne enheten.

  2. Administratorbrukeren angir koden på aktiveringssiden, og trykker deretter Neste. Når administratorbrukeren har angitt koden vises butikken og lokalisasjonen på påloggingsskjermen til Shopify POS-appen.

  3. For å fullføre påloggingsprosessen velger personalmedlemmet den riktige butikken på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen.

Bruk en QR-kode for å logge inn på Shopify POS

Denne funksjonen er fjernet og erstattet med pålogging med kode. Hvis POS-appversjonen er 7.0 eller tidligere kan du fortsette å bruke QR-kode for å logge inn på Shopify POS-appen. Det anbefales imidlertid at du oppdaterer til den nyeste versjonen av POS-appen og logger på med en kode i stedet.

Bruk en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS

Du må bruke PIN-koden til Shopify POS for å låse opp og få tilgang til Point of Sale. Hvis du allerede er logget på butikken med administratorlegitimasjon kan du få tilgang til Shopify POS ved å bruke POS PIN-koden på POS PIN-skjermbildet.

Hvert personalmedlem må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrere Point of Sale-personale kan du opprette og administrere PIN-koder.

Personalmedlemmer må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. For å finne ut mer om å angi PIN-koder, kan du se Administrere POS-personale.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis