Logg på Shopify POS-appen

Før du kan bruke Shopify POS-appen til å behandle salg, må et personalmedlem med Point of Sale-tilgang logge inn på appen med et administratorbrukernavn og -passord.

Logg på Shopify POS

Logg på med e-post

Hvis du er et personalmedlem med et administratorbrukernavn og -passord, kan du bruke dette for å logge på Shopify POS-appen.

Steg:

 1. Trykk Logg på med e-post på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen.

 2. På Shopify-siden skriver du inn administratorbrukernavnet og passordet, og trykker på Logg på.

 3. Angi bekreftelseskoden din, og trykk på Logg på.

 4. Velg riktig butikk og lokalisasjon for å fullføre påloggingen.

Logg på med kode

Du kan logge på Shopify POS-appen eksternt, slik at POS-personalmedlemmer som ikke har administratorlegitimasjon kan åpne POS-appen på én enkelt enhet på en bestemt lokalisasjon med sin PIN-kode.

Steg:

 1. Personalmedlemmet trykker Logg på med kode på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen. Dette genererer en kode for denne enheten.

 2. Administratorbrukeren angir koden på aktiveringssiden, og trykker deretter Neste. Når administratorbrukeren har angitt koden vises butikken og lokalisasjonen på påloggingsskjermen til Shopify POS-appen.

 3. For å fullføre påloggingsprosessen velger personalmedlemmet den riktige butikken på påloggingsskjermen i Shopify POS-appen.

Bruk en QR-kode for å logge inn på Shopify POS

Du kan generere en QR-kode slik at POS-personalmedlemmer som ikke har administratorpålogging kan åpne Shopify POS-appen og logge inn på én enkelt enhet på en bestemt lokalisasjon med PIN-koden sin. For å generere en QR-kode må du være tilordnet en rolle som har de 13 nødvendige administratortillatelsene aktivert.

Generer en QR-kode

Før du genererer en QR-kode må du bekrefte følgende:

 • POS-personalmedlemmet har en POS-PIN-kode
 • lokalisasjonen har et POS Pro-abonnement

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 1. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 2. Klikk Åpne salgskanal.

 3. Klikk Lokalisasjoner.

 4. Velg lokalisasjonen du vil generere en kode for.

 5. Klikk på Konfigurer QR-kode-pålogging.

 6. I seksjonen Send QR-kode på e-post søker du etter Point of Sale-personalmedlemmet du vil sende koden til, og klikker på Send QR-kode på e-post.

 7. Valgfritt: Hvis du har behov for at et personalmedlem skal kunne logge på flere enheter på samme lokalisasjon, eller hvis koden har utløpt, klikker du på Genererer ny QR-kode. Generering av en ny kode påvirker ikke tidligere koder, og de vil fortsatt være gyldige.

Logg inn med en QR-kode

 1. På påloggingsskjermen i Shopify POS trykker du på Logg inn med QR-kode.

 2. Skann QR-koden med enhetens kamera for å fullføre påloggingen.

 3. Valgfritt: Hvis du ikke kan skanne QR-koden, trykker du på Bruk URL-adresse, angir URL-adressen og trykker på Neste for å fullføre påloggingen.

Bruk en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS

Du må bruke Shopify POS PIN-koden for å låse opp og få tilgang til Point of Sale. Hvis du allerede er logget på butikken med administratorlegitimasjon kan du få tilgang til Shopify POS ved å bruke POS PIN-koden på POS PIN-skjermbildet.

Hvert personalmedlem må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du opprette og administrere PIN-koder.

Personalmedlemmer må bruke en PIN-kode for å få tilgang til Shopify POS. For å finne ut mer om å angi PIN-koder, kan du se Administrere POS-personale.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis