Lägg till varianter till en befintlig produkt

Du kan redigera och ta bort varianter för en produkt på dess detaljsida. Detta ger dig flexibiliteten att ändra varianterna som du säljer för en produkt när som helst.

Obs! Om din butik använder flera platser, så är sättet att redigera varianter annorlunda än för butiker med endast en plats. Om du vill lära dig mer, se Redigera varianter för butiker med fler platser).

Ändra variantdetaljer

Du kan ändra detaljerna för en viss variant. Du kan till exempel ändra priset på varianten eller ändra dess bild.

Steg:

Redigera varianter för butiker med flera platser

Om din butik använder flera platser, så är sättet att redigera varianter annorlunda än för butik med endast en plats.

Redigera priser, kvantiteter, SKU, streckkoder eller HS-koder för alla varianter

Du kan snabbt redigera priser, kvantiteter, SKU: er, streckkoder eller HS-nummer för alla varianter av en produkt, utan att först välja varianter.

Steg:

 1. Klicka på Redigera variant i avsnittet Varianter.

 2. Välj ett av alternativen under Redigera.

 3. I dialogrutan Redigera, ange ett nytt pris eller en kvantitet för alla varianter, eller ange värdena för varje variant individuellt.

 4. Klicka på Spara.

Redigera alla varianter i massredigeraren

För en befintlig produkt kan du redigera alla fält för alla varianter i massredigeraren, utan att välja varianterna först.

Steg:

 1. I avsnittet Varianter klickar du på Redigera varianter > Öppna massredigerare.
 2. På sidan Massredigerare anger du dina ändringar i de berörda fälten.
 3. Klicka på Spara.

För information om hur du använder massredigeraren, se Massredigering av produkter och varianter.

Ändra den ordning alternativen visas i

När dina kunder tittar på dina produkter ser de variantalternativ i en viss beställning. Du kan ändra visningsordningen på produktdetaljsidan.

Obs! När du gör en ny beställning av varianter beror den ordning de visas i på varianterna som produkten har. Om produkten inte har en variant som matchar den ordning du ställer in, justeras varianternas ordning beroende på de varianter produkten har.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på namnet på den produkt vars alternativ du vill sortera om.

 3. Klicka på Sortera om varianter i avsnittet Varianter på produktdetaljsidan:

  Arrangera om varianter

 4. I dialogrutan Sortera om varianter och alternativ klickar och dra ett alternativnamn för att flytta det till en annan position:

  När en kund befinner sig på produktsidan ser de alternativen för den här produkten i den ordning som du ställer in.

 5. När du har alternativen i den ordning du vill använda, kan du ändra visningsordningen för alternativvärdena. Klicka och dra ett alternativvärde för att flytta det till en annan position:

  När en kund befinner sig på produktsidan ser de alternativvärden för varje alternativ i den ordning som du ställer in.

 6. Klicka på Spara.

Redigera en produkts alternativ

Du kan lägga till, ta bort eller redigera alternativ och alternativvärden från produktdetaljerna.

Steg:

Radera variant

När du tar bort en variant tas den bort permanent.

Om du inte vill längre vill sälja en produkt med varianter, måste du ta bort alla dess varianter, inklusive standardvarianten. Annars visas den rullgardinsmenyn för att välja en variant fortfarande för dina kunder. Använder du en massåtgärd om du vill radera flera varianter samtidigt.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis