Varianten bewerken voor een bestaand product

Je kunt varianten voor een product bewerken en verwijderen op de desbetreffende gegevenspagina. Dit geeft je de flexibiliteit om de varianten die je voor een product verkoopt op elk moment te wijzigen. Op de pagina met productgegevens kun je variantopties en -waarden beheren en varianten selecteren die je in bulk wilt bewerken. Je kunt ook op afzonderlijke varianten klikken om op de desbetreffende gegevenspagina die variant te bewerken.

Individueel variantgegevens bewerken

Je kunt de variantgegevens afzonderlijk bewerken op de pagina met variantgegevens.

Variantgegevens in bulk bewerken

Sommige variantgegevens kun je wijzigen op de pagina met productgegevens. Andere gegevens voor meerdere varianten tegelijk kun je wijzigen met de bulk-editor.

Varianten bewerken vanaf de pagina met productgegevens

Je kunt de volgende gegevens aanpassen op de pagina met productgegevens: - variantafbeelding - variantprijs - beschikbare voorraad per locatie

Klik op de afbeelding van een variantvermelding om de variantafbeelding aan te passen. Klik op de prijs van de variantvermelding en typ de nieuwe prijs in.

Als je de voorraad van een variant wilt bewerken, kun je filteren op locatie. Daarna kun je de beschikbare voorraad wijzigen.

De variant op het hoogste niveau van een groep is geen unieke variant. Als je de prijs of afbeelding van een vermelding op het hoogste niveau aanpast, veranderen ook alle prijzen en afbeeldingen binnen de groep. Als je een individuele variantprijs of -afbeelding wilt aanpassen, klik je op de variant op het hoogste niveau om de groep te openen en selecteer je de specifieke variant die je wilt aanpassen. Voor beschikbare voorraad kunnen de groepweergaven op het hoogste niveau niet worden bewerkt. Als je de beschikbare voorraad van elke variant afzonderlijk wilt wijzigen, open je de variantgroep.

De bulk-editor gebruiken

Je kunt alle gegevens voor meerdere varianten tegelijk wijzigen met behulp van de bulk-editor. Raadpleeg Producten en varianten bewerken in de bulk-editor voor informatie over het gebruik van de bulk-editor.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op het product dat je wilt bewerken.

 3. Voer in de sectie Varianten een van de volgende handelingen uit:

  • Als je specifieke varianten wilt bewerken, selecteer je de varianten die je wilt bewerken met de selectievakjes en klik je vervolgens op Bewerken in bulk.
  • Als je alle varianten tegelijk wilt bewerken, vink je het bovenste selectievakje aan en klik je op Bulkbewerking.
 4. Breng de wijzigingen aan in je varianten.

 5. Klik op Opslaan.

Keuzevarianten en waarden bewerken

Je kunt keuzevarianten en optiewaarden toevoegen, verwijderen of bewerken.

De weergavevolgorde van keuzevarianten en waarden wijzigen

Wanneer klanten producten bekijken, worden keuzevarianten en waarden in een bepaalde volgorde weergegeven. Je kunt de weergavevolgorde wijzigen.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op het product dat je wilt bewerken.

 3. Voer in de sectie Varianten een van de volgende handelingen uit:

  • Gebruik de handles ⋮⋮ om met neerzetten en slepen naast de optie de volgorde van de keuzevarianten te herschikken.
  • Als je de volgorde van de optiewaarden wilt herschikken, klik je op Bewerken naast de optie en gebruik je de handles ⋮⋮ om neer te zetten en te slepen.
 4. Klik op Opslaan.

Een metaveld voor een variant bewerken

Met metavelden kun je aangepaste velden toevoegen aan de pagina's voor variantproductgegevens. Metavelden worden op de pagina's voor variantproductgegevens in een bewerkbare tabel weergegeven. Voor elk metaveld wordt de naam weergegeven die je selecteert wanneer je de metavelddefinitie aanmaakt. Je kunt op elke rij in de tabel klikken om het type metaveld met bijbehorende beschrijving te bekijken en daarna op het veld klikken om een waarde in te voeren.

Als je een Online Store 2.0-thema hebt, zoals Dawn, een gratis Shopify-thema, kun je via de themabewerker verwijzingen toevoegen aan metavelden voor productvarianten.

Een variant verwijderen

Als je een product met varianten niet meer wilt verkopen, verwijder je alle keuzevarianten en waarden, inclusief de standaard. Anders blijft de vervolgkeuzelijst om een variant te selecteren zichtbaar voor klanten.

Gebruik een bulkactie als je meerdere varianten tegelijk wilt verwijderen.

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis